(toiminnot)

hwechtla-tl: Universaalikieli

Kierre.png

Mikä on WikiWiki?
nettipäiväkirja
koko wiki (etsi)
viime muutokset


On tehty monia yrityksiä muodostaa jonkinlainen yleiskieli, jolla voi ilmaista kaiken ja joka jossain mielessä sisältää kaikki muut kielet. Minusta tällainen universaalikieli on jo olemassa. Se tosin ei ole semanttinen universaalikieli vaan syntaktinen. Idea on se, että jokainen symbolijärjestelmä on palautettavissa tämän universaalikielen osajoukoksi.

Universaalikieli on yksinkertaisin mahdollinen kieli, jolla voi kuvata kaikki muut kielet. Sillä on kaksi ominaisuutta:

  1. Atomiset ilmaukset ovat siinä mielessä rakenteettomia, että niiden ainoa ominaisuus on identiteetti; ts. kahdesta atomisesta ilmauksesta voi kertoa, ovatko ne sama ilmaus vai eivät;
  2. Ei-atomiset ilmaukset ovat atomisten ja ei-atomisten ilmausten järjestettyjä jonoja.

Tässä määritelmässä on yksi perusrekursio: ei-atomiset ilmaukset voivat sisältää toisia ei-atomisia ilmauksia, jotka voivat sisältää edelleen muita ei-atomisia ilmauksia. Kaikki muodolliset kielet ovat tätä muotoa, ja luonnolliset kielet on (periaatteessa) palautettavissa tähän muotoon.

Universaalikielelle on monta määrittelyä, jotka poikkeavat toisistaan hiukan. Lispissä ei-atomiset ilmaukset ovat pareja ja jonot rakennetaan pareista. Prologissa jokaisella jonolla on tyyppi (funktori). Logossa parit ovat yksinkertaisesti kaksipaikkaisia jonoja. XML:ssä atomiset ilmaukset voivat olla merkkijonoja, joiden sisäinen rakenne tai sen puute jätetään avoimeksi. (Yhdistetyt merkkien kaltaiset tietotyypit)

Mutta semanttisen universaalikielen määrittely se vasta vinkeää onkin. Sekin on muuten tavallaan olemassa: kaikki mitä luet ja ymmärrät on kirjoitettu tuolla kielellä.

kategoria: kieli


kommentoi (viimeksi muutettu 04.10.2007 15:46)