(toiminnot)

hwechtla-tl: Muotorajoitukset

Kierre.png

Mikä on WikiWiki?
nettipäiväkirja
koko wiki (etsi)
viime muutokset


Muotorajoitukset ovat rajoituksia muodossa, vastakohtana rajoitukset sisällössä. Se, missä näiden välinen raja kulkee, riippuu siitä, missä seisoo, tietenkin. Esimerkkejä on kuitenkin helppo keksiä: jos sanotaan, että seminaarityössä pitää olla viiden sentin marginaali, kyseessä on muotorajoitus, jos taas, että siinä ei saa herjata ihmisryhmää, kyseessä on sisältörajoitus. Ja esimerkki harmaasta alueesta on kielto käyttää sanaa "polla".

Oppimisympäristöihin tämä liittyy sikäli, että oppimisympäristöjen vaikutus on kahtalainen:

  1. Ne tarjoavat median (kommunikointivälineen) oppijoiden välille
  2. Ne sisältävät tietyn ajatuksen siitä, kuinka niitä on tarkoitus käyttää.

Oppimisympäristön muotorajoitukset ovat siis järjestelmän pakotteita siitä, kuinka asioita käsitellään sen avulla (vastakohtana se, mitä sen avulla käsitellään). Kuitenkin muoto on mielestäni parasta hoitaa sosiaalisilla säännöillä eikä teknisillä pakotteilla. Tämä WikiWiki on erinomainen esimerkki mediasta, jonka muotorajoitukset ovat olemattomat.

kategoria: sosiaalisuus


kommentoi (viimeksi muutettu 27.06.2005 15:41)