(toiminnot)

hwechtla-tl: Jan

Kierre.png

Mikä on WikiWiki?
nettipäiväkirja
koko wiki (etsi)
viime muutokset


Huom. Tämän kuvauksen sisältämä tieto on välittynyt sivustolle sellaisten (sormen)liikkeiden seurauksena, jotka ovat (tälle kuvaukselle inherentin käsitemallin mukaan tulkiten) Jan-organismin hermoston tilojen tuottamia. Tämä on otettava huomioon arvioitaessa kuvauksen objektiivisuutta.

Jan on ihmislajin erään instanssin kutsumanimi eräissä konteksteissa; instanssin biologisina ominaisuuksina mainittakoon urossukupuoli, n. 170 cm pituus ja n. 56 kg massa. Instanssin tyypillinen sijainti on Suomen pääkaupunkiseudulla, mutta se sisältää myös sellaiset liikkumisneuvot, jotka mahdollistavat ihmiselle ominaiset siirtymiset tilassa.

(työn alla...)

kategoria: ihminen


kommentoi (viimeksi muutettu 23.04.2008 16:23)