Mitä tarvitaan

Muistilista pelin suunnittelijalle

 • pelilauta
 • X määrä kortteja (50?)
 • 10 osaketta kaikille 5 yhtiölle
 • rahat
  • 50 100 miljoonan seteliä
  • 50 500 miljoonan seteliä
  • 50 1 miljardin seteliä
  • 30 5 miljardin seteliä
  • 20 10 miljardin seteliä
 • tehtaat
  • jokaiselle yritykselle eri väriset

Kapitalia

Lautapeli ökysijoittajista

Säännöt

Pelin tavoite

Kapitaliassa pelataan ökysijoittajia, jotka osakekauppojen ja osinkojen avulla pyrkivät keräämään itselleen valtavan omaisuuden. Pelin voittaa pelaaja, joka ensimmäisenä onnistuu keräämään 100 miljardia rahaa tai saamaan haltuunsa 60% Mahtiyhtiön osakkeista.

Ilmeisesti mikä tahansa mahtiyhtiö käy?

Millä tavoin osakkeet jaetaan aluksi? Jokaiselle pelaajalle yksi jokaista? Arvotaan 1 per pelaaja?

Ostetaan?

Pelin kulku

Esivalmistelu

Esivalmisteluvaiheessa jaetaan jokaiselle yhtiölle tehtaita eri maanosiin seuraavasti:

 • yhtiö A saa 3 yhtiötä P-Amerikkaan, 2 Aasiaan ja yhden Australiaan
 • yhtiö B saa 3 yhtiötä Afrikkaan, 2 Eurooppaan ja yhden P-Amerikkaan
 • yhtiö C saa 3 yhtiötä Australiaan, 2 Afrikkaan ja yhden Aasiaan
 • yhtiö D saa 3 yhtiötä Aasiaan, 2 P-Amerikkaan ja yhden Eurooppaan
 • yhtiö E saa 3 yhtiötä Eurooppaan, 2 Australiaan ja yhden Afrikkaan

Jokaiselle pelaajalle jaetaan 6 miljardia rahaa.

Ensimmäinen vuoro

Ensimmäisen vuoron aikana skipataan normaalin vuoron aloittava yhtiökokous. Muuten edetään normaalisti (tietenkään kukaan ei voi myydä osakkeita vaan kaikki pelaajat ainoastaan ostavat osakekauppa-vaiheessa).

Normaali vuoro

Normaali vuoro jakautuu kolmeen osaan:

 • 1. Yhtökokous
 • 2. Osakekauppa
 • 3. Markkinatilanne

Yhtiökokous

Yhtiökokous-vaiheessa päätetään mitä tehdään markkinatilanne-vaiheessa saaduilla voitoilla. Yhtiökokouksissa päättävinä eliminä toimivat osakkeita omistavat pelaajat. Rahoilla voidaan rakentaa uusia yhtiöitä eri maanosiin ja rakaa rahoja osinkoina omistajille.

Yhtiökokoukseen pätee seuraavat säännöt:

 • eniten osakkeita omistava pelaaja toimii päättävänä elimenä
 • rahoilla voidaan ostaa yhtiöitä
  • jokainen yhtiö maksaa yhden miljardin
 • sijoittamattoamt rahat jaetaan osakkeenomaistajien kesken
  • osakkeenomistajat saavat osakemääräänsä vastaavan prosentuaalisen osuuden voitoista
  • kaikki rahat on pakko jakaa eli pankki saa oman osuutensa rahoista

ESIMERKKI:

Yritys A on tuottanut 18 miljardia voittoa edellisen kierroksen aikana. Pelaaja X omistaa 4 osaketta, pelaaja Y 3 osaketta ja pelaaja Z 2 osaketta.

 • pelaaja X saa siis päätäntävallan yhtiökokouksessa, vaikka Y ja Z omistavat yhdessä suuremman osuuden osakkeista ja olisivatkin eri mieltä päätöksistä.
 • pelaaja X päättää, että yritys A rakentaa 2 yhtiötä Eurooppaan, yhden Aasiaan ja yhden Afrikkaan
 • yhtiöt maksavat yhteensä 4 milardia, jolloin yritykselle A jää 14 miljardia jaettavaksi. Yhdellä osakkeella saa siis 1,4 miljardia rahaa
 • pelaaja X saa 5,6 miljardia rahaa
 • pelaaja Y saa 2,8 miljardia rahaa
 • pelaaja Z saa 1,4 miljardia rahaa
 • pankki saa loput 4,2 miljardia

Osakekauppa

Osakekauppa-vaiheessa jokainen pelaaja merkitsee lapulle muiden pelaajien näkemättä ostettavat ja myytävät osakkeet. Ostettavien osakkeiden kohdalle hän kirjoittaa kuinka monta osaketta hän haluaa ostaa ja kuinka paljon hän tarjoaa osaketta kohti. Myytävien osakkeiden kohdalle hän kirjoittaa montako osaketta hän myy. Jokainen pelaaja paljastaa osto- ja myyntilappunsa yhtä aikaa, jonka jälkeen osakekauppa käydään läpi yritys kerrallaan.

Osakauppaan pätevät seuraavat säännöt:

 • osakkeista eniten tarjoava ostaa ensin
 • jos kaksi henkilöä tarjoaa saman verran, määrällisesti enemmän ostava ostaa ensin
 • määrällisesti eniten myyvä pelaaja myy ensin
 • jos kaksi pelaajaa myy yhtä paljon, myyvät he osakkeensa vuorotellen. Nuorempi aloittaa myymisen.
 • ostajien jälkeen pankki lunastaa loput osakkeet osakkeiden nimellisarvolla 300 miljoonaa

ESIMERKKI:

Esimerkissä käsitellään yhden yrityksen osakekaupat.

Pelaaja X haluaa ostaa yhden osakkeen hintaan 500 miljoonaa, pelaaja Y haluaa ostaa yhden osakkeen hintaan 1 mrd ja pelaaja Z haluaa ostaa kaksi osaketta hintaan 500 miljoonaa. Pelaaja F myy 3 osaketta ja pelaaja G myy kaksi osaketta.

Vaiheittain:

 • pelaaja F myy yhden osakkeen pelaajalle Y hintaan 1 mrd.
 • pelaaja F myy kaksi osaketta pelaajalle Z hintaan 500 miljoonaa
 • pelaaja G myy yhden osakkeen pelaajalle X hintaan 500 miljoonaa
 • pelaaja G myy yhden osakkeen pankille hintaan 300 miljoonaa

Pelaaja F sai siis osakkeistaan 2 miljardia ja pelaaja G 800 miljoonaa.

HUOM! Osakkeista ei saa tarjota alle 300 miljoonan nimellisarvon!

Vaihtoehto II - eli se sopen parantama versio biddauksesta:

Jokaisella pelaajalla on 25 pörssikorttia (5 jokaista korporaatiota kohden). He asettavat eteensä 1-5 piiloon osaketta joita aikovat ostaa, ja esille 5 joita aikovat myydä. Ostokorttien päälle asetetaan sen verran rahaa, kuin kukin ostaja on valmis osakkeesta maksamaan.

Kun kaikki pelaajat ovat päättäneet sijoittamansa rahat, paljastetaan myynnissä olevat osakkeet ja ratkaistaan ostotapahtumat suuruusjärjestyksessä.

Osakauppaan pätevät seuraavat säännöt:

 • Osakkeesta eniten tarjoavan kauppa tarkistetaan ensin. Jos kaksi tai useampaa pelaajaa tarjoaa juuri samasta osakkeesta saman verran, ratkaistaan ne yhtäaikaisesti. Jos ostettavia osakkeita ei ole tarpeeksi, kaupat peruuntuvat ja pelaajat saavat rahansa takaisin.
 • Jos haluttuja osakkeita on kaupan, saa pelaaja ostamansa osakkeen, ja osakkeen aikaisempi omistaja saa annetun rahamäärän.
 • Jos haluttua osaketta ei ole kaupan, menettää pelaaja puolet tarjoamastaan rahamäärästä.
 • Jos osakkeita jää jäljelle, lunastaa yritys ne kassastaan nimellisarvolla 300 miljoonaa (jos yrityksen kassassa on vielä rahaa).

Markkinatilanne

Markkinatilanne-vaiheessa nostetaan päälimmäinen kortti markkinatilanne-pakasta. Voitot jaetaan yrityksille kortin osoittamalla tavalla.

ESIMERKKI:

Eurooppa, suurin: 10 Mrd, 2. suurin: 5 Mrd, 3. suurin: 2 Mrd.

Yritys, jolla on eniten yhtiöitä Euroopassa saa 10 miljardia käyttöönsä tästä maanosasta, 2. suurin 5 miljardia jne. Korteissa käydään läpi kaikki maanosat, jolloin jonkun yrityksen voittopotti voi olla kymmeniä miljardeja vaiheen päätyttyä.

Jos kahdella yrityksellä on yhtä monta yhtiötä samassa maanosassa, jaetaan suuruutta vastaava ja seuraavan sijoituksen yhteispotti näiden yritysten kesken.

ESIM: Yritykset A ja D ovat suurimmat yhtiöt Euroopassa (molemmilla on 3 yhtiötä). Lasketaan yhteen markkinatilanne-kortin osoittama suurimman ja toiseksi suurimman yrityksen voitto ja jaetaan tasan näille yrityksille (Aikaisemman esimerkin mukaan molemmat saisivat siis 7,5 Mrd). Seuraavaksi suurin yritys saa kolmanneksi suurimman yrityksen voittorahat. Jos A ja D olisivat olleet jaetusti kolmanneksi suurtin yritys, olisi kolmanneksi suurimman yrityksen voittoraha vain jaettu niiden kesken.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped