Pathfinder Society -hahmot

Mutgash

Seitsemänkymmenen jalan pudotuksen jälkeen Mutgash katselee tähtitaivasta ajasta ikuisuuteen

Male Half-Orc Warpriest of Rovagug 1
Chaotic Neutral Medium Humanoid (human & orc)
Player Laerlorn (2456-4)
Xp 2/3
Faction Szcarni
Prestige/Fame 4/4


Init +5
Senses Perception +2 [+2 to find hidden objects, determine if food is spoiled, or identify a potion by taste], Darkvision Aura Chaotic


AC 18, touch 11 , flat-footed 17; (+7 armor, +1 Dex)
hp -15/13 (1d8+2+3)
Fort +4, Ref +1, Will +4 (+2 trait bonus vs charm and compulsion)
Special Defenses
Orc Ferocity
Weaknesses
Orc Blood


Speed 20/(30)ft
Melee Greataxe +5 (1d12+4/x3)
Melee Morningstar +3 (1d8+4/x2)
Melee Dagger +3 (1d4+3/19-20x2)
Melee (secondary) bite -2 (1d4+1+holding charge none)
Ranged +1 Dagger (1d4/19-20x2), 10ft range
Special Attacks Sacred Weapon; Greataxe (BaB = Warpriest level)


Spells known
1st (2/day) — spells
Spiked Armor
Magic Weapon
Orisons (at will) — spells
Mending
Purify Food and Drink
Resistance
SQ
Spontaneous Casting; Inflict spells


Str 17, Dex 13, Con 14, Int 10, Wis 14, Cha 10 [PB Total (7+3+5+0+5+0=20) Racial +2 Str]
Base Atk 0; CMB +3; CMD 14
Skills 2+1[FC] per lvl, +Int 0. Total 3. Armor check penalty -6
* Appraise +3 (1)
* Heal +6 (1)
* Perception +2 [+2 to find hidden objects, determine if food is spoiled, or identify a potion by taste] (0)
* Profession [butcher] +6 (1)
Feats
Focus Weapon (Warpriest 1st); Weapon Focus, Favoured Weapon of his deity; Greataxe
Bonus feat (combat feat;P); Improved Initiative
Toughness
Traits
Birthmark
Tusked
Languages Common (Taldane), Orc
Blessings (War & Weather) 3/3 daily uses (3+1/2 warpriest level)
Storm Strike (minor):
At 1st level, as a standard action you can touch one melee weapon to grant it a blessing of electricity. For 1 minute, this weapon glows with blue or yellow sparks and deals 1d4 points of electricity damage with each strike. This bonus damage does not stack with the shock or shocking burst weapon special abilities.
War Mind (minor):
At 1st level, as a standard action you can touch an ally to grant it a tactical advantage for 1 minute. Each round at the start of its turn, it can select one of the following bonuses: +10 feet to base land speed, +1 dodge bonus to AC, +1 insight bonus on attack rolls, or a +1 luck bonus on saving throws.
SQ
Intimidating -> Scavenger
Orc Ferocity
Orc Blood
Weapon Familiarity


On person
* Banded Mail. AC +7, Max Dex +1, AC penalty -6. 250 gp, 35 lbs.
* Dagger. 1 lbs
* Greataxe. 12 lbs
* Healer's kit. 10/10 uses. 1 lbs
* Morningstar. 6 lbs
* Spell componet pouch. 2 lbs
* Wand of Cure Light Wounds 50/50 charges
* Traveler's Outfit. 5 lbs

In backpack
* Backpack, masterwork. Treat your Strength score as +1 higher when calculating carrying capacity. 50 gp 4 lbs.
* Bedroll. 5 lbs
* Hammock. 1 sp 3 lbs.
* Flint & steel. - lbs
* Sack. 1/2 lbs
* Trail rations. 7x 7 lbs
* Waterskin. 4 lbs
* Rope, hemp (50 ft.). 10 gp 5 lbs.

Wealth
5gp, 2sp, 7cp

Encumbrance
64 lb. without backpack (86 lb. light/173 lb. medium/260 lb. heavy)
90,5 lb. with backpack (100 lb. light/200 lb. medium/300 lb. heavy)


  • Land of origin: Urglin, Varisia
  • Ethnicity: half-orc
  • Nationality: Varisian
  • Religion: Rovagug
  • Height: 187 cm
  • Weight: 94 kg
  • Hair: Odd Ponytail
  • Eyes: Deep Grey
  • Complexion: Dark, tanned
  • Clothes: rusty breastplate, worn-out dark brownish clothes

Notes

Knowledge [religion] DC5:llä tulkittavissa Rovagugin seuraajaksi, lähinnä viitan punaisen keljun näköisen merkin perusteella. Epäpyhää sympolia ei näkyvissä.

Mutgash on romuluinen, kolisevaan haarniskaan verhoutunut örkinpuolikas. Selässä hänellä on raskas tumma viitta ja vyöllä rivi kananjalkoja. Mutgashin käytös on tyypillisesti hieman hermostunutta ja syrjäänvetäytyvää sorttia, mutta skalpellia ja kirvettä käsitellessä Mutgash muuttaa äänekkääksi ja toimeliaaksi. Mutgashin oikea kämmen on kuin lukittunut nyrkiksi.

Pilkkaäänet kutsuvat Mutgashia "Urglinin Prinssiksi", joka laitettiin kouluttautumaan Tiennäyttäjiin, lunastaakseen kruununsa myöhemmin viisaana ja maailmaa nähneenä miehenä. Totta vai tarua, mutta Sczarnien porukoissa hän kuitenkin tyypillisesti pyörii.

Kun Tiennäyttäjien suunnalla on hiljaista, Mutgash toimii hengen- ja liha-(n)mestarina ("mun kirjoissa niinku pitää olla perusteellinen näissä operaatiossa") tai keräilee aarteita kaatopaikalta ("tää on elämänkatsomuksellinen juttu, suosittelen myös sulle ").

Ostolista
* Armor Spikes 50gp + 10lb
* Mv tis and that
* Society kirja niin vois käyttää nuo fametkin eikä vähiä rahoja curetikkuihin;P

Sessions
* #51: The City of Strangers—Part I: The Shadow Gambit. Pelilauta Forum Game 15.11.2012. GM Nitessine.
* #52: The City of Strangers—Part II: The Twofold Demise. Pelilauta Forum Game 10.6.2013. GM Nitessine.
* #4-19 The Night March of Kalkamedes. Wiki. GM Veltzeh. -dead 6.1.2014

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped