Pathfinder Society -hahmot

Cristoff Hawke

A "Black Sheep" of a long line of archaeologists, explorers and extraordinary archers.

Male Human Cavalier of the Order of the Penitent 1 (Huntmaster)
Lawful Neutral Medium Humanoid (human)
Player Arkhios (4225-13)
Xp 1/3
Faction Sovereign Court
Prestige/Fame 0/0


Init +3
Senses Perception +5, Sense Motive +5


AC 17, touch 13, flat-footed 14; (+4 armor, +2 Dex)
hp 12 (1d10+2 con)
Fort +4 (+2 base, +2 Con)
Ref +3 (+0 base, +2 Dex)
Will +1 (+0 base, +0 Wis)
Special Defenses


Str 16, Dex 14, Con 14, Int 12, Wis 10, Cha 13
Base Atk +1; CMB +4; CMD 15
Speed 30 ft.
Melee Falcata +4, 1d8+3 (19-20/x3)
Melee Dagger +4, 1d4+1 (19-20/x2)
Melee Whip +4, 1d4+1 (20/x2, 15 ft. reach)
Ranged Dagger +4, 1d4+1 (19-20/x2, 10ft.)
Special Attacks Bestial Challenge 1/day (+1 dmg)


Feats Exotic Weapon Proficiency: Falcata, Power Attack
Skills (4 class, 1 int, 1 fc, 1 human; acp -1* Included!)

  • Escape Artist* +8 (1)
  • Diplomacy +6 (1)
  • Handle Animal +5 (1)
  • Kno. Local +6 (1)
  • Perception +5 (1)
  • Sense Motive +5 (1)
  • Survival +5 (1)

Traits Vagabond Child (Escape Artist), Friend in Every Town (kno. local)
Languages Taldane, Varisian
SQ (Racial +2 Dex), Skilled, Bonus Feat, Beast Challenge, Hunting Pack (Dog), Order of the Penitent, Tactician


On person Studded Leather (25), Gladius (3), Whip (?), Dagger (*), Sap (1)
In backpack Backpack (*),
Wealth 150
Encumbrance lb. without backpack, lb. with backpack (< lb. light/< lb. medium/< lb. heavy)


Notes

Salvatore (Dog; Racer Archetype Companion)

Neutral Male Small Animal (Dog)

Hit Points: 13 (2d8+4)
Speed: 50ft.
Armor Class: 16, touch 14, flat-footed 13 (+1 size, +3 Dexterity, +2 Natural)
Saves: Fort +5, Ref +6, Will +1
Senses: Low-Light Vision, Perception +5, Scent (track w/ Survival +6)


BAB/CMB/CMD: +1/+1/14 (18 vs. trip)
Attack (melee): Bite +5 (1d4+1, x2)


Abilities: Str 13, Dex 17, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 6
Feats: Endurance, Weapon Finesse
Skills 2/ACP 0: Survival +6 (1), Perception +5 (1)
Tricks(6): Combat Training(Attack1, Come, Defend, Down, Guard, and Heel)
SQ: Low-Light Vision, Scent, Fast Movement, Link
Languages: -

Aina siitä lähtien, kun Micheaux Suurenmoinen, Suurruhtinas Stavian Ensimmäisen isä ja edeltäjä, aateloi Lordi Salvador Hawken kiitoksena ja arvostuksen osoituksena lukuisista historiallisista löydöistä ja arkeologisesta tutkimustyöstään etenkin Taldorin historian saralla, hänen suvullaan on ollut menestyksekkäiden arkeologien ja tutkimusmatkailijoiden maine. Kahden vuosisadan ajan Salvador Hawken jälkeläiset ovat niittäneet mainetta arkeologian ja historiantutkimuksen saralla sekä - alkaen Salvador Hawken pojasta Johano "Haukansilmä" Hawkesta - mestarillisina jousiampujina, aina tähän päivään saakka. Vaikka Hawken suku ei enää olekaan varsinaisesti aatelinen, on heidän sukunsa edelleen varsin vauras ja tunnettu laajalti koko Avistanin alueella, ja he elävät edelleen varsin leveästi - kuin aateliset konsanaan. Nykyisen Andoranin puolella sijaitseekin Hawken sukukartano, jossa Iacobus Hawke ja hänen lapsensa ovat kasvaneet.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped