Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: Arkhios (4225-8)

Atani, as depicted by a long-dead artist in a century old Kaer Magan newspaper regarding tales about something called "Angel of Vengeance".

"Someday, Torch... You'll regret your actions, and I intend to witness your downfall. Someday..."

Male Angelkin (Aasimar) Fighter 5 (Two-Weapon Warrior)
Lawful Neutral Medium Humanoid (Human) & Outsider (Native)
Player (Arkhios) (4225-8)
Xp 14
Faction Dark Archives
Prestige: 14 / Fame: 23
Favored Class Fighter (+1 hp/lvl)
Age 145 years
Descendant of: Angel formely known as Hand of Vengeance (Hand of the Inheritor)
Height 6ft. 6inch.
weight 190lbs.+gear

Init +3 (+4 if small)
Senses Perception +0, Darkvision 60 ft.

AC 22, touch 15, flat-footed 18; (+3 Dex, +7 armor, +1 dodge, +1 Deflection)
hp 49 (5d10+10+5)
Fort +7 (+4 base, +2 Con, +1 Resistance)
Ref +5 (+1 base, +3 Dex, +1 Resistance)
Will +2 (+1 base, +0 Wis, +1 Resistance)
Resist Negative Energy 5
Special Defenses

 • +2 racial bonus on saving throws against death effects, energy drain, negative energy, and spells or spell-like abilities of the necromancy school. Doesn't lose hit points when gains a negative level. (Race)
 • +1 bonus on Will saves against fear. (Bravery)
 • 20% chance to negate a critical hit or a sneak attack 1/Day (Trait)
 • +3 bonus on Constitution checks to stabilize when dying, Constitution considered 16 for dying. (Angelic Blood+Ioun Stone+Wayfinder)
 • You gain a +2 bonus on saving throws against effects with the evil descriptor. (Angelic Blood)

Speed 30ft. (Medium Armor 20 ft.)
Attacks
Standard "Wings of Vengeance" +11, 1d8+8 S (19-20/x2) *2-handedly; one end*
Standard Sap +9, 1d6+4 B (20/x2) *non-lethal*
TWF "Wings of Vengeance" +10/+10, 1d8+7/1d8+7 S (19-20/x2)
TWF Sap +8/+8, 1d6+5/1d6+5 S (20/x2) *non-lethal*
Ranged +1 Adaptive Darkwood Comp. Longbow +8, 1d8+5 P, 110 ft. range (20/x3)
"Wings of Vengeance"=Mwk Two-Bladed Sword=TBS
Special Offenses

 • Angelic Blood: Each time you take bleed or blood drain damage, each undead creature or creature with the evil subtype that is currently adjacent to you also takes 1 point of damage.

Str 18, Dex 17, Con 14, Int 12, Wis 10, Cha 9
Base Atk +5; CMB +9; CMD 23
Feats Two-Weapon Fighting1st lvl, Two-Bladed Sword ProficiencyFtr1, Double SliceFtr2, Two-Bladed Sword Focus3rd lvl, Two-Bladed Sword SpecializationFtr4, Angelic Blood5th lvl
Skills (ACP -3) Climb +5 (1), Linguistics +8 (5L), Sense Motive +7 (5), Stealth +9 (5), Swim +5 (1)
Traits Bandit(Stealth)Regional, FortifiedShadow Lodge
Languages Taldane, Draconic, CelestialL1, InfernalL1, AzlantiL2, ThassilonL2, AbyssalL3, HallitL3, SylvanL4, UndercommonL4, AkloL5, GiantL5
SQ Angelkin, Deathless Spirit, Scion of Humanity, Truespeaker (+2 Linguistics (2 languages per Rank) & Sense Motive), Alter Self (assumes a form from this list) 1/Day, Darkvision 60 ft., Bonus FeatsFtr, Bravery +1, Defensive Flurry (+1 dodge), Twin Blades +1


On person Traveler's Outfit (5), Pouch (1), Breastplate +1 (30), Studded Leather (25), 2 x Spring Loaded Wrist Sheath (2), Sap x 2 (2), Mwk Two-Bladed Sword, +1 Adaptive Darkwood Composite Longbow (1.5), Piercing Arrows (x40; 6), Blunt Arrows (x40; 6), Cloak of Resistance +1, Ring of Protection +1, Wayfinder (1)
In Mwk Backpack Pathfinder's Kit (mwk backpack, bedroll, belt pouch, clay mug, dagger, 2 fishhooks, flint and steel, sewing needle, signal whistle, 50' string, 50' thread, waterskin, week's worth of trail rations and whetstone) (24), Alchemist's Fire (x2; 2)
In Wrist Sheath(s) Sap(s)
Wayfinder & Ioun Stone(s)

 • Wayfinder (Caster Level 7 (70 min.) Light at-will; +2 survival to avoid getting lost; ioun stone resonance)
  • Normal Tourmaline Sphere Ioun Stone (When determining the number of negative hit points you must accrue to die, treat your Constitution score as if it were 2 higher. This doesn’t provide a bonus to Constitution, so it doesn’t grant a bonus on checks made to stabilize but does provide you 2 additional rounds during which to attempt such checks. You can only benefit from one tourmaline sphere ioun stone at a time.; Resonance: +1 bonus on Constitution checks to stabilize when dying.)

Wealth 101+2208 gp, 5 sp
Encumbrance 79.5 lb. without backpack, 105.5 lb. with backpack (100 or less lb. light/<101-200lb. medium/201-300 lb. heavy)
In Lodge deposit:


Vanities & Prestige Rewards: Darkwood Composite Longbow (-2 PP), Wand of Infernal Healing (-2 PP), We Be Goblins Too! -death & revive (-5 PP)


Alter Self List:

 • medium (+2 Strength)
  • Adlet: Low-Light Vision, Scent
  • Dhampir: Darkvision 60 ft., Low-Light Vision
  • Lizardfolk: Swim Speed 15 ft.
  • Merfolk: Land Speed 5 ft., Swim Speed 30 ft.
 • small (+2 Dexterity; +1 atk, +1 AC, -1 CMB/CMD, +4 Stealth, Small damage dice)
  • Goblin: Darkvision 60 ft.
  • Svirfneblin: Darkvision 60 ft., Land Speed 20 ft., Low-light Vision

Kun Atani syntyi lähes puolitoista vuosisataa sitten Kaer Magassa, leskeksi jääneen jo varsin iäkkään cheliaxilaisen naisen ainoaksi lapseksi, lapsen syntyperä herätti suurta hämmästystä - olihan naisen aviomies kuollut jo lähes vuosikymmen aiemmin, ja naisen tiedettiin olleen selibaatissa siitä lähtien. Nainen kuitenkin kuoli hyvin pian synnytyksen jälkeen, eikä saanut koskaan tietää totuutta lapsensa alkuperästä. Atanilla kun oli hyvinkin merkillisiä, peräti epäinhimillisiä piirteitä - kuten oranssina hohkaavat valkeat pupillittomat silmät.

Kun Atani lopulta saavutti varhaisen teini-iän, eräs vaeltava oraakkeli - Ragathielin seuraaja, tunnisti välittömästi Atanin syntyperän ominaispiirteet: Atani oli aasimar, ja tarkemmin ottaen itseänsä Ragathielia palvelleen, siihen aikaan "Koston Kätenä" tunnetun enkelin perimää... On sanomattakin selvää, että kyseinen paljastus sai Atanin kasvattivanhemmat ja muut silloiset läsnäolijat lähes sekoamaan siitä riemusta ja hämmennyksestä, että heidän ottolapsensa oli enkelin verenperillinen; vain yhtä läsnäolijoista tämä ei sen kummemmin hetkauttanut - Atania, joka sivuutti asian kädenheilautuksella ja jatkoi päämäärätöntä maleksimistaan Kaer Magan kaduilla, päätyen ennen pitkää ei-niin-arvostettuun taskuvarkaiden, hulttioiden ja muiden kadun kasvattien seuraan.

Teinivuosinaan Atania ei sen kummemmin näkynyt kasvattivanhempiensa luona, sillä tämä vietti kaiken aikansa uusien "ystäviensä" parissa: hän jopa syyllistyi itsekin useisiin tekaistuihin suojelurahan kiskontoihin. Kun nuoret hulttiot varttuivat, päätyivät he vakavampien rikosten pariin, ja samalla heidän maineensakin ylsi alamaailman vaikutusvaltaisten tahojen korviin. Eikä aikaakaan, kun Atani oli erään varkaiden killan leivissä ja sai toinen toistaan kyseenalaisempia tehtäviä - joista hän suoriutui moitteetta ja vailla pienintäkään epäröintiä; kunnes erään kerran hänet lähetettiin perimään saatavia eräältä köyhältä pariskunnalta. Hänet oli ohjeistettu tappamaan köyhän vaimon mies, ellei rahoja olisi saatavilla, varoituksena ja osamaksuna velasta. Kun Atani sitten saapui yömyöhään pariskunnan röttelöön Kaer Magan syrjäisellä seudulla, kävi ilmi, että pariskunta oli juuri saanut lapsen, ja että kaikki rahat mitä pariskunnalla oli käytettävissä meni lapsen ruokkimiseen. Atani oli jo vähällä riistää miehen hengen, kun tämä tuli ilmi. Ja tuolloin jokin, jo aikuisiän kynnyksellä olevan nuoren miehen sisällä muuttui. Sen sijaan, että olisi vienyt tehtävänsä päätökseen, Atani muisti oman traagisen lapsuutensa ja kiittämättömyytensä kasvattivanhempiaan kohtaan; ja mielessään hän vannoi kostavansa kaiken sen vääryyden, mikä tätä tuoretta perhettä oli kohdannut tähän asti. Sanaakaan sanomatta Atani antoi omat vähät hopearahansa pariskunnalle ja katosi yöhön. Aamulla alamaailmassa kuhisi sekasorto ja pelonsekainen kunnioitus, kun Atanin toimeksiantajan ruumis löytyi jaloistaan roikkumasta lyhtypylväästä - ja tämän irtileikattu pää lojui maassa.

Pian liikkui huhuja, että "Koston Enkeli" vaelsi yössä ja vaani väärintekijöitä. Mutta Kaer Maga on vilkas kaupunki eikä mennyt vuottakaan, kun huhut muuttuivat tarinoiksi, tarinat legendoiksi ja ennen pitkään, hieman yli vuosisataan, "Koston Enkelistä" ei oltu kuultu sanaakaan.

Jo tiennäyttäjäuransa alkumetreillä Zarta Dralneenin dekadentteja iloja nautiskelevaa persoonaa ihaileva Atani on sittemmin vaihtanut arvon parakreivittären palvelukseen, vannottuaan kostavansa Suurmestari Soihdulle, tämän paljastuttua kaksinkertaiseksi takinkääntäjäksi, ja petollisuudessaan saatettuaan Atanin ja tämän toverit hengenvaaraan omien palkollistensa käsissä. Ei-niin-tyypillisen aasimarin luonteelle Cheliaxin tarkoitusperät ovat yllättävänkin sopivat, eikä tämä ole katunut hetkeäkään.... kenties myös parakreivittären järjestämillä juhlilla on osuutta asiaan...

Ulkonäöltään ja ruumiinrakenteeltaan Atani on voimakas mutta jäntevä, ei niinkään lihaskimppu. Hän pitää päänsä kaljuna ja kun hänellä ei ole huppu päässä (mikä hänellä yleensä on) tämän päälakea koristavaa punaista tyyliteltyä pentagrammitatuointia on vaikea olla huomaamatta. Atani pukeutuu pääasiassa mustaan tyköistuvaan asuun, jonka päällä hänellä on mattamusta rintapanssari jotta hän voisi sulautua paremmin varjoihin ja välttää peilaavan metallin aiheuttamat ongelmat.

 1. Fighter1: Two-Weapon Fighting, Two-Bladed Sword Proficiency
 2. Fighter2: Double Slice, Bravery +1
 3. Fighter3: Two-Bladed Sword Focus, Defensive Flurry +1 (Dodge) -- +1 DEX (16; BOON)
 4. Fighter4: Two-Bladed Sword Specialization -- +1 DEX (17)
 5. Fighter5: Arcane Strike, Twin Blades +1
 6. Fighter6: Martial Versatility: Weapon Focus, Bravery +2
 7. Fighter7: Angelic Blood, Defensive Flurry +2 (Dodge)
 8. Fighter8: Martial Versatility: Weapon Specialization -- +1 DEX (18)
 9. Fighter9: Greater Two-Bladed Sword Focus, Twin Blades +2, Double Strike
 10. Fighter10: Improved Two-Weapon Fighting, Bravery +3
 11. Fighter11: Angel Wings, Defensive Flurry +3 (Dodge), Improved Balance (TWF: -1)
 12. Fighter12: Greater Two-Weapon Fighting -- +1 DEX (19)
 13. Fighter13: Combat Reflexes, Twin Blades +3, Equal Opportunity
 14. Fighter14: Two-Weapon Rend, Bravery +4
 15. Fighter15: Critical Two-Bladed Sword Focus, Defensive Flurry +4 (Dodge), Perfect Balance (TWF: -0)
 16. Fighter16: Martial Mastery -- +1 DEX (20)
 17. Fighter17: feat, Twin Blades +4, Deft Doublestrike
 18. Fighte18: bonus feat, Bravery +5
 19. Fighter19: feat, Defensive Flurry +5 (Dodge), Deadly Defense
 20. Fighter20: Feat, Weapon Mastery (Two-Bladed Sword: 17-20/x3) -- +1 CHA (10)

Scenarios:

 1. XP: 1 -- First Steps: I
 2. XP: 2 -- First Steps: II
 3. XP: 3 -- First Steps: III
 4. XP: 6 -- Crypt of the Everflame (GM credit; 3 XP, 4 PP)
 5. XP: 7 -- Rivalry's End (Unfortunate, but nevertheless beneficial, and most importantly, free faction change: Shadow Lodge -> Cheliax; +1 DEX -Boon)
 6. XP: 8 -- We Be Goblins Too! (1 XP, 1 PP; Poog; Character died, but was raised & restored for 5 PP)
 7. XP: 9 -- Day of the Demon
 8. XP: 12 -- Pathfinder Adventure Path #43: The Haunting of Harrowstone (3 XP, 4 PP)
 9. XP: 13 -- ????
 10. XP: 14 -- ????
 11. XP: 15 -- ???? (Ding 6!)
 12. XP: 18 -- Pathfinder Adventure Path #44: Trial of the Beast (3 XP, 4 PP; Ding 7!)
 13. XP: 21 -- Pathfinder Adventure Path #45: Broken Moon (3 XP, 4 PP; Ding 8!)
 14. XP: 22 -- ????
 15. XP: 23 -- ????
 16. XP: 24 -- ???? (Ding 9!)
 17. XP: 27 -- Pathfinder Adventure Path #46: Wake of the Watcher (3 XP, 4 PP; Ding 10!)
 18. XP: 28 -- ????
 19. XP: 29 -- ????
 20. XP: 30 -- ???? (Ding 11!)
 21. XP: 33 -- Pathfinder Adventure Path #47: Ashes at Dawn (3 XP, 4 PP; Ding 12!)
 22. XP: 34 -- ????
 23. XP: 35 -- ????
 24. XP: 36 -- ???? (Ding 13!)
 25. XP: 39 -- Pathfinder Adventure Path #48: Shadows of Gallowspire (3 XP, 4 PP; Ding 14!)
 26. XP: 40 -- ????
 27. XP: 41 -- ????
 28. XP: 42 -- ???? (Ding 15!)

Shopping List: (Average Fame gained at level 12: 44 < unlikely, but possible!)

 • Belt: Str (& Con)
  • +2 (4.000gp+6.000gp; Min. Fame: 18-27)
  • +4 (+12.000gp+18.000gp; Min. Fame: 31-45)
  • +6 (+20.000gp+30.000gp; Min. Fame: 45-58)
 • Masterwork Two-Bladed Sword 700gp
  • +1 (x2; +2.000gp+2.000gp; Min. Fame: 13-18)
  • +2 (x2; +6.000gp+6.000gp; Min. Fame: 27-31)
  • +3 (x2; +10.000gp+10.000gp; Min. Fame: 40-45)
  • +3 Adamantine Two-Bladed Sword (42.100gp; Min. Fame: 49)
 • Mithral Breastplate 4200gp (+6 AC, Max Dex +5, ACP -2, Weight: 15 lbs.)
  • +1 (+1000gp; Min. Fame: 18)
  • Shadow (+3.750gp; Min. Fame: 27; Stealth checks +5 Competence bonus)
  • +2 (+3.000gp; Min. Fame: 31)
  • Creeping (+5.000gp; Min. Fame: 36; The armor's ACP doesn't apply to the Stealth checks. 1/day, with a command word: bonus on Stealth checks equal to the armor's enhancement bonus for 1 minute.)
  • +3 (+5.000gp; Min. Fame: 36)
  • +4 (+7.000gp; Min. Fame: 40)
  • +5 (+9.000gp; Min. Fame: 45)
 • Cloak of Resistance +1 (1.000gp; Min. Fame: 9)
  • +2 (+3.000gp; Min. Fame: 18)
  • +3 (+5.000gp; Min. Fame: 27)
  • +4 (+7.000gp; Min. Fame: 31)
  • +5 (+9.000gp; Min. Fame: 40)
 • Ring of Protection +1 (2.000gp; Min. Fame: 13)
  • +2 (+6.000gp; Min. Fame: 22)
  • +3 (+10.000gp; Min. Fame: 36)
  • +4 (+14.000gp; Min. Fame: 45)
  • +5 (+18.000gp; Min. Fame: 49)
 • Amulet of Natural Armor +1 (2.000gp; Min. Fame: 13)
  • +2 (+6.000gp; Min. Fame: 22)
  • +3 (+10.000gp; Min. Fame: 36)
  • +4 (+14.000gp; Min. Fame: 45)
  • +5 (+18.000gp; Min. Fame: 49)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped