Pathfinder Society -hahmot

Arrakis Ikituli

"Tehkööt tekoni minulle kunniaa, sillä vereni ei sitä ole minulle suonut."

Male Tiefling (Pitborn) Paladin 2(Hospitaler/Warrior of the Holy Light)
(Favored Class Bonus: Lay on Hands Bonus +2)
LG Medium Outsider (Native)
Player Arkhios (4225-11)
Xp 3
Faction Silver Crusade
Prestige/Fame 0/4


Init +0
Senses Perception +2, Sense Motive +4, Darkvision 60 ft.


AC 18 (20), touch 10 (12), FF 18 (19); (+7 armor, +0 Dex, +1 Natural); +2 Deflection (Smite Evil)
CMD 16 (18) (10, +2 bab, +4 str, +0 dex; +2 Deflection(SE))
HP 20 (2d10 + 4 Con)
Fort +7 (+3 base, +2 Con, +2 Cha)
Ref +2 (+0 base, +0 Dex, +2 Cha)
Will +5 (+3 base, +0 Wis, +2 Cha)
Special Defenses

 • Birthmark: +2 trait bonus on all saving throws against charm and compulsion effects.
 • Fey Foundling: heal +2 extra points per die of magical or supernatural healing.
 • Scaled Skin: Fire Resistance 5, +1 Natural Armor.
 • Lay on Hands on self: 1d6+4 / on others: 1d6
  • Favored Class Bonus: When used to heal yourself, lay on hands heals 2 extra hit points.
  • Fey Foundling: If you receive magical or supernatural healing, add +2 per die to the result.
 • Smite Evil(SE): Deflection bonus to AC & CMD equal to Charisma modifier (+2) against the target of Smite Evil.

Str 18, Dex 10, Con 14, Int 10, Wis 10, Cha 15
Base Atk +2; CMB +6 (+8) (+2 bab, +4 str; +2 cha(SE))
Speed 20 ft. (30 if unarmored or light armor)


Melee Mw. Cold Iron Greatsword

 • +7 (2d6+6, 19-20/x2)
 • +9 (2d6+8 or 2d6+10, 19-20/x2); Smite Evil

Ranged Mw. Darkwood Composite +4 str Shortbow (-2 PP)

 • +3 (1d8+4, 20/x3)
 • +5 (1d8+6 or 1d8+8, 20/x3); Smite Evil

Special Attacks

 • Smite Evil(SE) 1/Day: +2 (Charisma Bonus) to attack rolls & +2 (paladin level) to all damage rolls against the target of the smite. If the target of smite evil is an outsider with the evil subtype, an evil-aligned dragon, or an undead creature, the bonus to damage on the first successful attack increases to +4 (2 x paladin level).

Spell-Like Ability: Deathwatch (At-Will)


Feats Fey Foundling
Skills ((2 class + 0 int) x 2) / ACP: -5

 • Acrobatics -5
 • Climb -1
 • Diplomacy +6 (1)
 • Disable Device -3
 • Heal +0
 • Perception +2
 • Sense Motive +4 (1)
 • Stealth -5
 • Swim -1
 • Use Magic Device +8 (2)

Traits

Languages Abyssal, Common
SQ Demon-Spawn (+2 Str, -2 Int, +2 Cha), Darkvision 60 ft., Scaled Skin, Native Outsider, Soul Seer (Deathwatch at-will), Skilled (Disable Device, Perception), Aura of Good, Detect Evil, Smite Evil 1/Day, Divine Grace, Lay on Hands 3/Day


On person Mw. Banded Mail, Mw. Cold Iron Greatsword, Mw. Darkwood Composite +4 str Shortbow
In backpack Paladin's Kit
In Spring-loaded Wrist Sheaths Wand of CLW (48/50) (-2PP)
Wealth 1550g (150+500+381+519)

1550-811 Mw. Banded Mail -400gp Mw. Cold Iron Greatsword -400gp Paladin's Kit -11gp Wand of Cure Light Wounds -2 PP Mw. Darkwood Composite +4 str Shortbow -2 PP

Encumbrance


Arrakis ei tiedä missä tai milloin hän on syntynyt, mutta erään keijun kerrotaan löytäneen Verduranin metsän siimekseen hylätyn pirunverisen jo kapaloikäisenä. Kuoppaista alkua lukuunottamatta Arrakiin elämä on kuitenkin ollut kuin siunattua - onhan tämän kirkkaan punaisilla kasvoilla vasemman silmän ympärillä vitivalkoinen syntymämerkki, joka ilmiselvö Iomedaen pyhä symboli: miekka jonka kahvaa ympäröi auringonkehrä.


Tulevaisuus: Paladin (Oath of Vengeance)

 1. Paladin1: Fey Foundling, Aura of Good, Detect Evil, Smite Evil 1/Day
 2. Paladin2: Divine Grace, Lay on Hands 3/day
 3. Paladin3: Greater Mercy, Aura of Courage, Divine Health, Mercy
 4. Paladin4: Channel Positive Energy 6/day, Power of Faith, Lay on Hands 6/day, +1 Cha (16)
 5. Paladin5: Power Attack, Divine Bond (Weapon)
 6. Paladin6: Mercy, Lay on Hands 7/day
 7. Paladin7: Skill Focus (Heal), Smite Evil 2/day
 8. Paladin8: Aura of Resolve, Lay on Hands 9/day, +1 Cha (17)
 9. Paladin9: Eldritch Heritage (Celestial Bloodline: Heavenly Fire), Mercy
 10. Paladin10: Lay on Hands 10/day
 11. Paladin11: Improved Eldritch Heritage (Celestial Bloodline: Wings of Heaven), Powerful Justice, Aura of Healing
 12. Paladin12: Channel Positive Energy 7/day, Mercy, Lay on Hands 13/day, +1 Cha (18)

Scenarios

 1. We Be Goblins!
 2. Night March of Kalkamedes
 3. Veteran's Vault

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped