Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: Arkhios (4225-6)

Anarriel Tharivol

By the Light of Eternal Sun, may the ancestors guide my hand!

Male (Sun) Elf Magus (Myrmidarch) 2 +1 HP/level
Lawful Good Medium Humanoid
Deity Shizuru
Player Arkhios 4225-6
Xp 5/6
Faction Lantern Lodge
Prestige 2/10


Init +5 (+3 Dex, +2 Trait)
Senses Perception +1, Low-Light Vision


AC 18, touch 13, flat-footed 15; (+3 dex, +5 armor)
hp 17 (2d8+2+2)
Fort +4, Refl +3, Will +2
Arcane Spell Failure Light armor casting: No Failure
Special defenses


Speed 30 ft.
Melee Mwk Longsword +5 (1d8+3 S, 19-20/x2)
Melee Mwk Longsword +3/+3 (1d8+4 S, 19-20/x2) (swift: Arcane Strike, Spell Combat: 1 strd action melee touch spell, 5ft. step + touch spell delivery melee attack + normal melee attack)
Spell Combat Mwk Longsword +3 (1d8+2 S, 19-20/x2) AND A magus spell with casting time 1 standard action. When casting defensively, can take penalty up to Int modifier (+3) to attack rolls, and receive equal amount of bonus to concentration.
Spellstrike Can deliver melee touch spells through melee weapon attack
Ranged


Str 15, Dex 16, Con 12, Int 16, Wis 8, Cha 10
Base Atk +1; CMB +3; CMD 16
Feats Arcane Strike (+1 dmg; magic)


Skills 2+Int / ACP (-1) Acrobatics +4 (2), Know (Arcana) +8 (2), Know (Planes) +8 (2), Perception +1 (0), Spellcraft +8 (2), Use Magic Device +5 (2)
Languages Elven, Tian, Samsaran, Vudrani, Taldane
SQ Arcane Pool (4), Cantrips, Spell Combat, Diminished Spellcasting, Spellstrike
Traits Warrior of Old (Elf Racial), Storyteller (Faction Trait)
Racial Abilities Low-Light Vision, Lightbringer (Light At Will), Keen Senses


On person Monk's Outfit (2 lb.), +1 Chain shirt (Light, ACP -1, ASF 20%) (25 lb.), Mwk Longsword (4 lb.), Mwk Backpack (4 lb.), Adventurer's Sash (3 lb.)
Wand of ShieldCL:1 (47/50 charges),
Wand of Burning HandsCL:1 (50/50 charges),
Wand of Infernal HealingCL:1 (41/50 charges)
In backpack Trail Rations (7 days, 7 lb.), Ink, Inkpen, Traveling Spellbook (50 pages, 1 lb.), Waterskin (4 lb.), Bedroll (5 lb.), Silk Rope (50 ft., 1 lb.), Grappling Hook (4 lb.)
In Adventurer's Sash Spell Components, wands
Immaterial 664g
Encumbrance (Str = 16) 34 lb. without backpack, 60 lb. with backpack (76 lb. light/153 lb. medium/230 lb. heavy)


Known Spells — Concentration +5 (+1-3 bonus in Spell Combat when casting defensively, with equal attack penalty), Cast Defensively DC 15+spell level x 2
Cantrips — DC 13 Acid Splash, Arcane Mark, Dancing Lights, Daze, Detect Magic, Disrupt Undead, Flare, Ghost Sound, Light, Mage Hand, Open/Close, Prestidigitation, Ray of Frost, Read Magic, Spark
1st — DC 14 Expeditious Retreat, Flare Burst, Frostbite, Hydraulic Push, Shield, Shocking Grasp, Silent Image, True Strike
Prepared Spells
Cantrips (3/day - At-Will)Acid Splash, Ghost Sound, Arcane Mark
1st (2/day)Frostbite, Frostbite


Syntyjään Kyoninin haltia, Anarriel Tharivol muutti perheineen kauas itään Tian Xian Jinin-nimiseen haltiavaltioon hänen ollessaan vielä kapaloikäinen. Määränpäässä Anarrielista kasvatettiin ja koulutettiin Shogun Jininsiel Ryuikiatsun hovikaartin jäsen. Vuosisadan ajan Anarriel palveli moitteettomasti kaartin riveissä, kunnes eräänä päivänä hänet lähetettiin kaupparetkikunnan mukaan, suuntana Absalom — Läntisen Golarionin keskipiste.

Kaupparetkikuntaa rahoitti pääasiassa Lyhtyloosina tunnettu Tiennäyttäjien Tian xialainen jaosto, mutta myös monen muun tahon varallisuus oli pelissä, mukaanlukien Jininsielin hovin. Tästä syystä kaarti päätti lähettää matkaan etevimmiksi osoittautuneita sotureitaan - joiden joukkoon lukeutui myös Anarriel Tharivol, etevä Myrmidarch-koulutuksen saanut nuori haltia. Hovin toimeksiannon myötä kaupparetkikunnan vartijaksi asetettu Anarriel saisi myöhemmin katsoa myös velvollisuutensa hovia kohtaan rauenneiksi ja olisi vapaa päättämään mitä jatkossa tekisi. Olisi siis hänestä itsestään kiinni, haluaisiko hän palata Jininiin vaiko jäädä "synnyinseudulleen".

Matka Sisämeren Rannalle oli pitkä ja antoisa, ja tämä avarsi nuoren haltian maailmankuvaa suunnattomasti ja herätti myös seikkailunhalun hänessä. Matkan aikana Anarriel myös tutustui tarkemmin Lyhtyloosiin jäseniin ja myös itse perustajaan Amara Li'hin, joka Absalomiin saavuttuaan, tietoisena Anarrielin rauenneista velvollisuuksista kysyi tahtoisiko tämä liittyä järjestöön.

Reilun vuoden päästä Anarriel ilmaantui rähjääntyneenä ja silminnähden raivostuneena Tiennäyttäjien järjestön pääjohtajan toimistoon kasvoillaan ilme kuin tämä olisi valmiina räjähtämään: "Nyt riitti! Hoitakaa itse ongelmanne, älkääkä passittako pahaa-aavistamattomia alokkaita suoraan surman suuhun. Viimeisimmän tehtävänannon takana oli toistaitoinen Kapteeni Muesello, jonka olisi pitänyt kärsiä seuraamukset yksin ja ottaa kaikki syyt niskoillensa; omilla teoillaan hän on aiheuttanut koko järjestölle harmia ja vaadin, olkoonkin sitten viimeinen tekoni Teidän palveluksessanne, Muesellon erottamista ja kaikkien etuuksien eväämistä häneltä. Toistan, minulle riitti. En tahdo kuulla enää ikinä avuttomasta järjestöstänne ja toivon että ette ole enää milloinkaan minkäänlaisessa yhteydessä minuun. Hyvästi!" Tämän sanottuaan Anarriel heitti irtirevityn hihamerkkinsä päin pääjohtajan kasvoja ja poistui toimistosta ovet paukkuen, eikä hänestä sen koommin kuultu mitään. Huhu tosin kertoo, että eräs haltia keräsi koko omaisuutensa ja poistui suurloosista kuin tuulispää suuntanaan Tian Xiaan lähtevä karavaani.


Pathfinder Society - Pelatut skenut:

  1. First Steps, Part I
  2. First Steps, Part III
  3. Voice in the Void (GM credit; +1 XP)
  4. The Devil We Know - Part I, Shipyard Rats
  5. Among the Dead
  6. The Dalsine Affair NOLLA (0) XP

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped