Cadogan Bramblefur

Cadogan syntyi orjaksi pohjoisessa Cheliaxissa lähellä Nidalin rajaa, seitsemästä sisaruksesta vanhimpana. Hänestä kasvoi voimakasrakenteinen nuorimies paljolti fyysisen orjantyön seurauksena. Kun hän aikanaan sai sisaruksia, Cadoganista kasvoi myös äärimmäisen suojelevainen heitä kohtaan, jopa niin, että hän otti harteillensa sisarten tekemät rikkeet oppien valehtelemaan lahjakkaasti. Hän ei kuitenkaan käyttänyt valehtelutaitoaan saadakseen erivapauksia isänniltään; hän valehteli jotta hänen sisaruksensa eivät joutuisi kärsimään rangaistuksia. Cadogan ruoskittiinkin niin monta kertaa ettei hän pysynyt enää laskuissa, mutta hän kesti sen mukisematta ja kertaakaan ääntä päästämättä. On sanomattakin selvää, että Cadogan oppi olemaan pelkäämättä kipua, mistä olikin jatkossa suuresti hyötyä. Kun heidän vanhempansa kuolivat äkillisen tapaturmaisesti, Cadogan omaksui roolin perheen päänä, vaikkei ollut vielä edes täysi-ikäinen.

Aikanaan Cadoganin tultua täysi-ikäiseksi, hän alkoi suunnitella orjuudesta karkaamista sisarustensa kanssa, kun hän oli sattumalta törmännyt Andoranilaiseen Puolituisten Vapautusrintaman agenttiin. Vapautusrintaman avustuksella he onnistuivatkin pakenemaan jälkiä jättämättä läpi Cheliaxin ja Andoranin aina Taldoriin saakka, jossa he päätyivät Cassomiriin, joka on tunnettu suuresta puolituispopulaatiosta. Cassomir olikin ihanteellinen paikka puolituiskarkulaiselle kadota mahdollisilta takaa-ajajiltaan.

Matka Cheliaxista Cassomiriin oli kuitenkin pitkä, eikä vastoinkäymisiltäkään vältytty: Sisarkatraan nuorimmainen, Sanflen, eksyi sisaruksistaan Länsikruunun satamassa Osirioniin suuntaavaan laivaan ja siinä vaiheessa kun erhe huomattiin, kyseinen laiva oli jo lipunut avomerelle ja Sanflen vangittu jäniksenä. Ensimmäistä kertaa Cadogan joutui myös oikeaan taisteluun, missä huomasi onnekseen olevansa luonnonlahjakkuus miekan ja kilven kanssa, eikä hänen terävästä kielestäkään ollut haittaa, sillä hän oppi käyttämään sanan säilää niin, että keräsi hyökkääjien huomion ensisijaisesti itseensä, antaen täten tovereilleen arvokasta taktista etua - siitä huolimatta hänen kaksi veljeään sai surmansa näissä kahakoissa. Monen taistelun koulimana ja raskaan orjantyön seurauksena Cadoganista tulikin varsin etevä soturi, ja Cassomiriin päästyään hänen lahjakkuutensa ei jäänyt militialta huomaamatta. Cadogan pestautuikin kaupunginvartioston nostoväkeen.

Matkan varrella hän tutustui myös varsin poikkeukselliseen hiiteen, Corneliaan, joka oli paitsi varsin viehättävä, myös uskomattoman kirjaviisas; mitä ei uskoisi hiideltä. Lisäksi hän tutustui puolituisdruidiin nimeltään Tescelin Tuser ja tämän susiseuralaiseen, sekä jopa fiksua ja filmaattista hiisineitoakin oudompaan otukseen; wyrwoodiin nimeltä W00-D47. He kokivatkin monen moninaista seikkailua yhdessä, mutta ei niistä nyt sen enempää!
Teräs taipuu ennemmin kuin minä!

Male Halfling Fighter 5 (Tactician)
Lawful Good Small Humanoid (Halfling)
Player Arkhios (4225)
Campaign/Module: Tears at Bitter Manor
XP: 19860/23000


Init +5 (+4 dex, +1 tactical awareness)
Senses Perception +2, Sense Motive +8


AC 26, touch 15, flat-footed 22; (+7 armor, +3 shield, +4 Dex, +1 Size, +1 Natural)
hp 49 (5d10+10 con+5 fc)
Fort +8, Ref +7, Will +5
Special Defenses +4 vs. Fear (racial +2, trait +2)


Speed 30 ft.
Str 17 (15), Dex 18 (16), Con 14, Int 12, Wis 10, Cha 10
Base Atk +5; CMB +7; CMD 21
Melee +1 Longsword, +9 (1d6+10, 19-20/x2, S); PA
Melee Clarity, +8 (1d4+8, 18-20/x2, S); PA; Holy (+2d6 extra damage against evil creatures and bypass DR/good)
Melee Mw. C.I. Longsword, +9 (1d6+9, 19-20/x2, S); PA
Melee Mw. Al.S. Morningstar, +8 (1d6+7, 20/x2, B and P); PA
Melee Mw. Kukri, +8 (1d3+7, 18-20/x2, S); PA
Ranged Halfling Sling Staff +8 (1d6+7, 20/x3, B); DA; Load: Move & Provokes; can be shot one-handedly at -2 penalty
Ranged Ranged Touch/Splash Weapon +10 (Holy Water: 2d4 or Alchemist's Fire: 1d6, 20/x2)
Special
Power Attack: -2/+4 melee weapon
Deadly Aim: -2/+4 ranged weapon


Feats Taunt, Weapon Focus (Longsword), Iron Will, Weapon Specialization (Longsword), Antagonize + Stealth SynergyTW
Skills (Per level: 4 class, 1 int; *ACP -2 Included!)

 • +5 Acrobatics* (3)
 • +5 Climb* (1)
 • +8 Diplomacy (5)
 • +5 Bluff (5)
 • +4 Fly* (0)
 • +5 Knowledge (Engineering) (1)
 • +2 Perception (0)
 • +10 Stealth* (4)
 • +8 Sense Motive (5)
 • +5 Swim* (1)

Languages Taldane, Halfling, Goblin
SQ Strategic Training, Tactical Awareness, Armor Training 1, Tactician (Stealth Synergy) 1/Day


On person Belt of Physical Might +2 (str&dex) (1), Breastplate +1 (15), Darkwood Heavy Shield +1 (2.5), +1 Longsword (2), mw. cold iron longsword (2), mw. alchemical silver morningstar (3), masterwork kukri (vähän!), Halfling Sling Staff (1.5), Cloak of Resistance +1 (1), Mwk Backpack (1), Amulet of natural Armor +1, Spring-Loaded Wrist-Sheath x 2 (1), Soldier's Uniform (1.25)
In Masterwork Backpack (1) Fighter's kit (21.25; excluding backpack: a bedroll, a belt pouch, a flint and steel, an iron pot, a mess kit, rope, soap, torches (10), trail rations (5 days), and a waterskin), Oil of Magic WeaponCL: 1 x 3, Holy Water x 2 (2), Alchemist's Fire x 1 (1)
In Spring-Loaded Wrist Sheath Holy Water & Oil of Magic WeaponCL: 1
Wealth 12gp
Encumbrance (As if Str 18) 33.25 lb. without backpack, 54.5 lb. with backpack (light: 0–75 lbs./medium: 75.01–150 lbs./heavy: 150.01–225 lbs.)


Traits Courageous (+2 trait bonus to saves against fear)


Magic Items

 • Head
 • Headband
 • Face/Eyes
 • Neck Amulet of Natural Armor +1
 • Shoulders Cloak of resistance +1
 • Chest
 • Body
 • Belt +2 strength & dexterity
 • Wrist
 • Hand
 • Ring
 • Ring
 • Feet
 • Slotless/Other Ioun Torch
 • Armor +1 Breastplate
 • Shield +1 Heavy Darkwood Shield
 • Weapon(1) +1 Longsword
 • Weapon(2) Clarity (+1 Holy Scimitar, Int 10, Wis 12, Cha 14, Ego 7)

Notes Tulevaisuus:
6. Alchemist (Grenadier)?
7. Alchemist (Grenadier)?
8. Alchemist (Grenadier)?


Rahnat: 10500gp

 • Alchemist's Fire: 20gp
 • Amulet of natural armor +1: 1000gp
 • Belt of physical might +2 (str&dex): 5000gp
 • Breastplate +1: 850gp
 • Cloak of resistance +1: 500gp
 • Darkwood heavy shield +1: 707gp
 • Fighter's kit: 9gp
 • Halfling sling staff: 20gp
 • Holy Water x 3: 75gp
 • Longsword +1: 1315gp
 • Masterwork alchemical silver heavy mace: 402
 • Masterwork backpack: 50gp
 • Masterwork cold iron longsword: 330gp
 • Oil of Magic WeaponCL: 1 x 4: á 50gp = 200gp
 • Spring-loaded wrist sheath x 2: 10gp

Saldo: 12gp

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped