Taustapelaajalta vaadin, että hän kertoo jos ei halua tai pysty jatkamaan taustapelaamista. Syyn antaminen vapaaehtoista.

Kevyt taustapelaaminen

Pelikerran päätteeksi lähetän taustapelaajalle tiivistelmän pelin tapahtumista joista hänen hahmonsa tietää. Oletan vastaukseksi kyseisen hahmon toiminnat vastauksena tapahtumiin. Taustapelaaja päättää itse yksityiskohtien määrän - minä keksin sitten loput.

Osallistuva taustapelaaminen

Edellisen lisäksi taustapelaaja on valmis neuvottelemaan ja juonimaan hahmonaan muiden hahmojen kanssa pelien välillä. Kyseisiä neuvotteluita voi pyrkiä aloittamaan itse tai vain vastata muiden yrityksiin. Käytännössä tämä toteutettaneen sähköpostitse tai pikaviestinten kautta, mutta samahan se minulle, kunhan saan jonkinmoisen selvyyden sivuhahmon saamista tiedoista ja tekemistä sopimuksista.

Hahmo

Taustapelaaja saa kehittää hahmoaan niin paljon kun haluaa, niiden asioiden puitteissa jotka sattuvat häntä kiinnostamaan. Hahmon tavoitteista ja luonteesta on syytä sanoa ainakin vähän, samoin ulkonäöstä. Jos hahmo hallitsee jotain paikkaa tai joukkoa, niin myös tätä pelaaja saa kehittää niin pitkälle kuin sattuu kiinnostamaan. Kaikki määrittelemättä jäänyt on pelinjohtajan armoilla. PJ ilmoittaa pelin aikana tekemistään linjauksista taustapelaajalle. Jos joku pelaajahahmon pelin aikana esimerkiksi tunkeutuu taustapelaajan hahmon kotiin tai linnoitukseen tai pesään tai tukikohtaan, niin PJ improvisoi jotain sisältöä ja kuvausta sille, ja se on sitten siinä. Jos taustapelaaja on etukäteen kertonut edes jotain kyseisestä paikasta, niin PJ noudattaa annettuja tietoja parhaansa mukaan.

Sopivia taustapelaajahahmoja

Taustapelaajan hahmoksi soveltuu parhaiten sellainen hahmo, jota itseään ei tavata pelissä kovin usein, mutta joka silti vaikuttaa merkittävästi pelimaailmaan. Pelaajahahmoja kohtaan selkeän vihamielinen tai ystävällismielinen hahmo voivat toimia, mutta monimutkaisempi tai hienovaraisempi suhde luonee kiinnostavampaa peliä. Hahmo joka suhtatuu eri tavalla eri pelaajahahmoihin olisi erityisen hyvä.

Poliittiset vaikuttajat läheltä Amberia sopivat taustapelaajien hahmoiksi. Vakoojaa tai salamurhaajaa joka pystyy tavalla tai toisella välttämään havaituksi tulemista voisi myös yrittää. Olen toki avoin mille tahansa ehdotukselle.

Hahmot-sivulta löytyvät pelissä jo esiintyneet hahmot. Tähdellä merkitsemätöntä voi vielä taustapelata.

TAG!Tekniikka

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped