Pathfinder Society -hahmot

Saviarius

- Verenperintöni on oikeuteni -

Male Human Fighter (Two-weapon-warrior) 8
LN Medium Humanoid (human)
Player Filadeus (48567-2)
Xp 21
Faction Taldor
Prestige/Fame 31/35
Favored Class Fighter (+8 hp)


Init +3
Senses Perception -2


AC 23, touch 15, flat-footed 19; (+7 armor, +4 dex, +1 natural, +1 deflection)
AC 29, touch 21, flat-footed 19; (+7 armor, +4 dex, +1 natural, +1 deflection, +6 dodge) CE+DF+Haste
hp 76
Fort +10, Ref +8, Will +2
Special Defense Combat Expertise(+3 AC), Defensive Flurry +2, Haste(+1 AC)


Speed 30 ft.
Melee

+1 keen scimitar +15 (1d6+8/15-20x2, S)
+1 keen scimitar +12 (1d6+17/15-20x2, S) TH+PA

Melee Full-round

+1 keen scimitar +14/+9 (1d6+6/15-20x2, S) / mwk cold iron kukri +14/+9 (1d4+4/18-20x2, S)
+1 keen scimitar +11/+6 (1d6+13/15-20x2, S) / mwk cold iron kukri +11/+6 (1d4+6/18-20x2, S) PA
+1 keen scimitar +8/+3 (1d6+11/15-20x2, S) / mwk cold iron kukri +8/+3 (1d4+6/18-20x2, S) PA+CE

Ranged

light crossbow +13 (1d8/x2, P, 80')
chakram +13/+8 (1d8+5/x2, S, 30')

Special Attacks Combat Expertise(-3, +3 AC), Improved Disarm(CMB +17/+16(FA)), Greater Trip(CMB +19/+18(FA)) Two-Weapon Fighting(-2,-2), Quick Draw, Break Guard, Power Attack(-3/+6), Twin Blades, Felling Smash, Boots of Speed


Str 20(18), Dex 18, Con 14, Int 13, Wis 7, Cha 7
Base Atk +8; CMB +14; CMD 28
Skills
Acrobatics +6(3), Climb +10(3), Diplomacy +9(8), Handle Animal +2(1), Intimidate +9(8), Know Dungeon +5(1), Know Eng +5(1), Profession(gambler) +2(1), Ride +7(1), Survival +3(2), Swim +10(3)
Languages Common, Elven
SQ Torch's Wrath2


Traits

 • Fashionable1(Diplomacy)
 • Defender of the Society


Feats

 • Two-Weapon Fighting
 • Combat Expertise
 • Quick Draw
 • Improved Disarm
 • Break Guard
 • Power Attack
 • Improved Trip
 • Greater Trip
 • Felling Smash
 • Improved Two-Weapon Fighting

Equipment

On person: 66 lbs.

 • explorer's Outfit, 0 gp, 8 lbs.
 • +1 mithral breastplate, 5200 gp, 15 lbs.
 • +1 keen scimitar, 8315 gp, 4 lbs.
 • mwk cold iron scmitar, 330 gp, 4 lbs.
 • mwk cold iron kukri, 316 gp, 2 lbs.
 • alchemist's fire flask, 80 gp, 4 lb. (x4)
 • crossbow, light 35 gp, 4 lbs.
 • bolts, crossbow(10) 1 gp, 1 lb.
 • potion (cure light wounds) 50 gp
 • wand of clw(50) 0 gp
 • wand of ih(50) 0 gp
 • cloak of resistance +2 4000 gp, 1 lb.
 • chakrams(10) 10 gp, 10 lb.
 • oil of magic weapon 50 gp
 • amulet of natural armor +1 2000 gp
 • belt of giant strenght +2 4000 gp, 1 lb.
 • ring of protection +1 2000 gp
 • wayfinder 250 gp, 1 lb.
 • boots of speed, 12000 gp, 1 lb.
 • ioun stone(pale green prism, cracked, attack) 4000 gp

On mwk backpack: 42 lb.

 • lamp 1 sp, 1 lb.
 • lamp oil (x3) 3 sp, 3 lbs.
 • pathfinder's kit(mwk backpack)^3^ 62 gp, 24 lbs.
 • courtier's outfit with jewelry 80 gp, 6 lbs.
 • 50 ft. silk rop 10 gp, 5 lbs.
 • cold weather otufit 8 gp, 3 lbs.

Ohter Property:

 • light horse, saddled 100 gp

Wealth 7017 gp

Encumbrance 66 lbs. without backpack, 108 lbs. with backpack (116 lb. light/233 lbs. medium/350 lbs. heavy)


Notes
1 Fashionable: You spent your formative years as a young blade in Oppara and learned the ins and outs of using fashion to improve your relations with others. So long as you are wearing clothing and jewelry worth more than 80 gp, you gain a +1 trait bonus on Bluff, Diplomacy, and Sense Motive checks. One of these skills (your choice) becomes a class skill for you.
2 Torch's Wrath: -1 on any Intelligence or Charisma-based checks made while in Absalom.
3 Pathfinder's Kit: backpack, bedroll, clay mug, dagger, 2 fishhooks, flint and steel, a sewing needle, a signal whistle, 50 feet of string, 50 feet of thread, a waterskin, week’s worth of trail rations, whetstone.


Skenaariot

 1. 30.8.2012 #45: Delirium's Tangle
 2. 28.3.2013 #4–18: The Veteran's Vault
 3. 2.8.2013 #3-19: The Icebound Outpost [GM]
 4. 8.10.2013 #5–04: The Stolen Heir
 5. The Haunting of Harrowstone [GM]
 6. 7.5.2014 #5-19: The Horn of Aroden
 7. 23.8.2014 #5-24 Assault on the Wound

Biografia

Konstantin Saviarius Doukas on hyvin vanhan taldorilaisen suvun päämiehen viides ja nuorin poika. Joissakin perheissä voisi perheen kuopus saada aimo-osan vanhempiensa rakkaudesta, muttan näin ei ole Konstantinin perheessä. Alusta alkaen häntä jo kohdeltiin voimavarana, jota hänen isänsä ja korkeammalla perimyksessä olevat vanhemmat veljet voisivat käyttää haluamallansa tavalla sukujen valtapelissä, johon käytännössä kaikki aatelissuvut Opparassa olivat osallisia. Täten nuori Konstantin jo lapsena ymmärsi hänelle suunniteltua kohtaloa toimia vain vanhempien veljiensä alamaisena itse koskaan nousematta korkeampiin asemiin.

Saviariuksen perheessä jokainen lapsi kuitenkin sai erinomaisen koulutuksen klassisissa aineissa ja soturin taidoissa valmistaen heitä erilaisiin tehtäviin, joissa he voisivat palvella sukuansa ja keisarikuntaa. Konstantin jo nuorena osoittikin omaavansa kykyjä miekankäsittelytaidossa ja ketteryydessä ja tämä herätti talon asemestarin huomion. Oli selvää, että ollessa vasta viides poika ei Konstantinille riittäisi hyvää virkaa politiikassa tahi korkea asemaa armeijastakaan, joten vanhemmat ihan hyvillään suostuivat asemestarin ehdotukseen, että tämä henkilökohtaisesti kouluttaisi Konstantinistä miekkamestarin ja vieläpä harvinaiseen kahden miekan tyyliin.

Konstantinille koulutuksen painopisteen siirtyminen huomattavissa määrin asekoulutukseen oli hyvin miellyttävää. Hän oli jo hieman alkanut masentua kohtaloonsa ja hieman kolkkoon tulevaisuutensa veljiensä korkeiden selkien perässä ja miekkailu erittäin taidokkaan asemestarin kanssa keräsikin kaiken Konstantinin huomion pois synkemmistä asioista. Taistellessaan serkkujansa, vain paria vuotta vanhempaa isoveljeänsä ja talon muita oppilaita vastaan hän myös itse viimein huomasi, että miekat olivat hänen kohtalonsa. Ei pysty sanoin kuvailemaan millaista nautintoa hän tunsi, kun hänen miekkansa ensimmäisen kerran viilsivät ihmislihaa ja hän näki verenpunan roiskuvan harjoituspihan hiekalle. Todellisen euforian hän saavutti surmattuaan lopulta yhden oppilaista taidokkaan miekkailunäytöksen jälkeen. Kuolevan pojan silmien seuraaminen valon kadotessa lopullisesti niistä oli tunne, jota hän tulisi aina kaipaamaan loppuelämänsä aikana.

Asemestari luonnollisesti rankaisi Konstantiniä, mutta rangaistuksesta ei tullut ankaraa, koska surmattu oppilas kuitenkin oli vain naapurissa elävän vähäisemmän kauppiaan poika, joka oli saanut suuren kunnian päästessään ylipäätänsä osallistumaan Saviariuksen talon asekoulutukseen. Joka tapauksessa asemestari oli huomannut vaaran Konstantinin silmissä ja lopetti tämän harjoittelun muiden oppilaiden kanssa asettuen itse ainoaksi vastustajaksi. Konstantin myös itse ymmärsi asemestarin opit, että oli väärin surmata toinen taldorilainen ja se ei olisi hyväksyttävää. Sen sijaan hänelle teroitettiin, että vähäisempiä kansakuntia olevien surmaaminen ei olisi synti lainkaan ja vähäisempien rotujen surmaaminen olisi melkeinpä velvollisuus.

Nuorukaisen kasvaessa lähemmäksi aikuisuutta hän myös alkoi huomata, että maailmassa oli muitakin nautintoa tuottavia asioita, kuin miekat ja niiden käyttö. Ensimmäistä kertaa Konstantin huomasi, että hänen viehättävä isosisarensa herätti hänessä outoja haluja tämän kävellessä ohi ja suloisen tuoksun leijailleissa Konstantinin ympärille. Mutta ikävä kyllä Konstantinin ensiromanssi ei puhjennut kukkaan. Konstantinin yrittäessä puhua tunteistaan sisarelleen tämä vain räjähti nauruun ja pilkkasi Konstantinia tämän paetessa nopeasti paikalta korvat punaisina. Konstantin päätti, että kukaan ei koskaan saisi päästä pilkkaamaan häntä enää.

Tämän jälkeen Konstantinin vaateparsi oli aina tuoreinta muotia ja täydellisessä kunnossa. Hänen kiharat hiuksensa ja kasvonpiirteensäkin vastasivat Taldorilaisia ihanteita. Ainoastaan hänen partansa ei vielä vastannut luokkansa asemaa, mutta senkin orastava kasvu oli täydellisesti tyylitelty kokonaisuuteen. Konstantinista oli muodostunut seurapiirien suosikki, joka tyylillänsä ja keskustelutaidoillansa lumosi muita. Pian olikin hänen vuoronsa murtaa sydämiä hänen lentäessä kukasta toiseen. Toki nämä seikkailut yleensä olivat Konstantinille nautinnollisia, mutta lopulta suurimman nautinnon hän sai murtaessaan häneen rakastuneen naisen sydämen. Taas kerran hän pääsi näkemään kuinka valo katosi hyvin nopeasti ihmisen silmistä ja hän pääsikin askeleen lähemmäs alkuperäistä euforiaansa.

Miekkojen ja naisten lisäksi Konstantin löysi vielä yhden harrastuksen, joka onnistui herättämään hänen kiinnostuksensa. Kyse oli uhkapelaamisesta. Seurapiiri-suhteidensa kautta hän onnistuikin pääsemään kosketuksiin eräiden henkilöiden kanssa, jotka tarjosivat mahdollisuuksia tämän paheen täyttämiseen. Pian kuitenkin joutuivat pelien järjestäjät huomaamaan, että eivät olleet saanetkaan käsiinsä helppoa kohdetta vaan henkilön, joka todella oli yhtä uhkapelaamisen kanssa. Nopat pomppivat Konstantinille edullisesti ja oikeat kortit nousivat aina oikeilla hetkillä. Luonnollisesti tämänkaltainen uskomaton ilmiö herätti järjestäjien huomion, mutta edes he eivät tarkalla katsellaan kykeneet näkemään oliko hän uskomattoman näppärä käsistään vai todellinen Desnan suosikki. Jokatapauksessa Konstantinin rahatilanne oli perheestään riippumaton, ainakin niin kauan kuin löytyisi uhkapelejä joihin hän pääsisi osallistumaan.

Lopulta Konstantinin täyttäessä kahdeksantoista vuotta asemestari totesi, että ei enää kykenisi opettamaan mitään lisää oppilaallensa. Konstantin oli niin valmis kun hän saattoi asemestarin käsissä valmiiksi tulla. Hänen muu koulutuksensa myös oli valmistunut sekä hänen seurapiirikokemuksensa olivat kasvattaneet häntä. Konstantin oli myös seikkailuillansa onnistunut aiheuttamaan pieniä seurapiiriskandaaleja aikaan ja Konstantinin isä ajattelikin, että Konstantin voisi alkaa kerätä kokemusta Opparan ulkopuolella ja samalla palvella sukua sekä keisarikuntaa. Tällöin Konstantin saikin kuulla tiennäyttäjistä.

Toki Konstantin tiesi järjestön nimen ja että kyse oli jonkinlaisesta sekavasta porukasta, joka seikkaili ympäri maita ja mantuja etsien aarteita ja suorittaen erinäisiä tehtäviä. Alustavasti ei tälläiset selkeästi alemman luokan ihmisille suunnatut tehtävät innostaneet Konstantinia. Mutta lopulta hänen ymmärtäessä kuinka korkeaan asemaan saattoivat kokeneet tiennäyttäjät nousta ja kuinka tärkeätä oli keisarikunnalle, että heidän etujansa valvoittaisiin ympäri maailmaa tämänkaltaisen järjestön suojista, alkoi Konstantinkin lämmetä ajatukselle.

Näinpä Konstantin lähti laivalla matkaan Opparasta, ainoasta kodistaan mitä hänellä oli koskaan ollut, kohti maailman keskipisteeksi itseään kutsuvaa Absalomia. Laivalla Konstantin ei voinut olla vähän värähtelemättä innosta hänen ajatellessa mahdollisia seikkailujaan ja vapautta viimein toteuttaa omia halujansa ilman vanhempiensa tai asemestarin tarkkaa valvontaa. Pieni naurukin vapautui Konstantinin huulilta. Vaikea sanoa tulisiko tämän naurun huolettaa hänen mahdollisia seikkailutovereitaan vai herättää heissä vain myötätuntoa Konstantinin eteen joutuvia vihollisia kohtaan, jos he tämän naurun olisivat kuulleet. Jokatapauksessa täällä Taldorin ulkopuolella hän ei enää olisi Konstantin, vaan hän kantaisi iso-isänsä ja oman sukuhaaransa nimeä Saviarius. Konstantin oli hänen nimensä lapsena, mutta vanhempana se olisi vain varattu ystäville tai virallisissa tilanteissa koko nimen yhteydessä mainittavaksi, mutta ystäviä hän ei ainakaan olettanut Taldorin ulkopuolella kohtaavansa. Saviarius oli vapautettu maailmaan.


Land of origin: Taldor
Ethnicity: Taldan
Nationality: Taldan
Religion: Abadar
Age: 18
Height: 5'9"/1,75 m
Weight: 145 lbs/65,8 kg
Eyes: light blue
Hair: light brown
Skin: slight bronze

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped