Tässä vähän ars - sanastoa kertauksena:

Certamen: Maaginen, seremoniallinen ja ei-kuolettava kaksintaistelu, joka on yleinen keino veljeskunnan sisäisten mielipide-erojen ratkaisuun. Tremeren huoneen leipälajia, mutta myös muilla on syytä pitää taitoja yllä. Certamenin tuloksia pidetään veljeskunnan sisällä laillisesti sitovina, poikkeukset ovat erittäin harvassa.

Covenant: Velhojen, näiden seuralaisten ja palvelusväen asumus, labroineen kaikkineen. Mitään standardia ei ole, yleensä Covenantissa asuu 2-8 velhoa, liian suurella Covenantilla on taipumus ajautua joko sisäisiin riitoihin tai kuluttaa lähialueiden maagiset resussit loppuun.

Code of Hermes: Veljeskunnan sisäisiä asioita määrittävä säännöskokoelma, joka säätelee koko veljeskunnan toimintaa. Vähäisemmistä rikkomuksista voi saada sakkoja tai häpeärangaistuksia, suuremmista (infernalismi, veljeskunnan salaisuuksien paljastaminen ulkopuolisille tai veljeskunnan pettäminen) rangaistaan poikkeuksetta kuolemalla, tarpeen vaatiessa erittäin pyroteknisella ja sotkuisella (katso Wizards March).

Consor, Companion: Velhojen lähipiiriä, jotka eivät ole itse Order of Hermeksen jäseniä. Voivat olla vähäisempiä puskavelhoja (hedge wizard), muita kummajaisia tai aivan tavallisia ihmisiä (suurin osa). Nämä ovat tyyppejä, jotka erikoisten taitojensa, sukulaisuussuhteiden tai ystävyyden vuoksi ovat jatkuvasti läsnä velhojen elämässä. Consoreja ei Code of Hermes suoraan suojaa (paitsi siinä määrin, missä heidän vahingoittamisensa voidaan katsoa toisen maagisen voiman huventamiseksi), mutta näiden tappaminen, pysyvä rampauttaminen tai siaksi muuttamien ovat hyviä tapoja päästä hengestään. Verenhimoisen velhon koura on pitkä.

Hedge Wizard: Vähäisempiä maagisia kykyjä omaava magiankäyttäjä, jossa ei ollut potentiaalia veljeskunnan oppilaaksi. Saattavat olla omalla, rajoittuneella alueellaan hyvinkin päteviä (parantajia, kiroajia, kaivonkatsojia yms), mutta heillä ei ole hermeettisen velhon monitaituruutta ja hyvin harvoin kykyä läpäistä hermeettistä velhoa suojaavaa Parma Magicaa.

Tribunal ja Grand Tribunal: Tribunal tarkoittaa sekä hallintoaluetta, että sen yleiskokousta kerran seitsemässä vuodessa. Kokouksessa käsitellään yleisiä asioita, juorutaan ja punotaan juonia sekä suhteita. Tribunaali on paikka, jossa merkittävän uuden maagisen läpimurron saavuttanut velho(tar) pääsee paukuttelemaan henkseleitään. Tribunaaleissa myös esitellään omia oppilaita muille oman alueen velhoille. Grand Tribunal on koko veljeskunnan suurkokous, kerran kahdessakymmenessä vuodessa, jossa käsitellään koko veljeskuntaa koskettavat, todella painavat asiat. Myös quesitor voi kutsua koolle Tribunaalin, jos syy on tarpeeksi polttava ja jos tämä saat tuekseen muita velhoja. Infernalismi on syy, jolla monta Tribunaalia on kutsutu koolle. Tribunaaleissa läsnäolo ei ole pakollinen, niissä on myös mahdollista äänestää etänä, jos luovuttaa omaa ääntää merkitsevän symbolin jonkun paikallaolevan haltuun. Merceren huoneen magiattomia jäseniä voi palkata edustajikseen maksua vastaan, jolloin nämä äänestävät maksajan ohjeiden mukaan.

Parma Magica: Order of Hermeksen suurin salaisuus ja houkutin, jolla Bonisagus sai aikanaan toisiaan kyräilevät velhot neuvottelupöydän ääreen. Yksinkertainen rituaali, jolla hermeettinen velho suojaa itseään magialta, sen lähteestä riippumatta. Suoja ei ole ylitsekäymätön, mutta sen läpäiseminen vaatii mahtia, jota useimmilla puskavelhoilla ei ole. Tämä suoja antoi veljeskunnalle verrattoman edun sen vihollisiin nähden ja on viimeinen salaisuus, jonka oppilas oppii ennen täydeksi velhoksi julistamista. Velho, joka jotenkin oppii tämän taidon käymättä läpi oppilaskautta veljeskunnassa on lähellä veljeskunnan tappolistan kärkeä.

Quesitor: Veljeskunnan virallinen sisäinen poliisi ja inkvisitio. Useimmat tulevat Guerniguksen huoneesta, jonka perustaja loi pohjan koko järjestelmälle, mutta myös muiden huoneiden edustajia voidaan kutsua virkaan. Quesitorien tehtävänä on myös vahtia mahdollisia ulkoisia uhkia ja varoittaa Tribunaaleja niistä. Moni quesitor on erikoistunut infernaalismin paljastaminseen ja sekä infernalistien että demonien kanssa taistelemiseen. Tälläisille tyypeille ei kannata soittaa poskeaan.

Wizards War & Wizards March: Veljeskunnan laillisia, kuolettavia ongelmanratkaisumetodeja. Wizards War on käytännössä kahden velhon keskenäinen, kuukauden mittainen ja yksipuolisella julistuksella alkava kaksintaistelu. Julistus tulee toimittaa kohteelle kuukautta ennen sotatoimien alkua, jos molemmat osapuolet ovat kuukauden jälkeen yhä hengissä katsotaan asian päättyneen. Suhteellisen harvinaisia, henkilökohtaiset kaunat harvoin nousevat tällä tasolle, mutta se ei ole ennenkuulumatonta. Liittolaisten mukaan vetäminen tai oman huoneen suojiin piiloutuminen ei ole epätavallista, jos toinen osapuolista ei halua taistella kuolemaan saakka.

Wizards March puolestaan tarkoittaa Tribunaalin julistamaa sotaa jotakin veljeskunnan vihollista vastaan, oli tämä sitten yksittäinen infernalisti, luopio tai kokonainen veljeskuntaa vastustava organisaatio. Marchiin osallistuminen on kaikille siihen kutsutuille pakollista, velvollisuudesta luistava voi pahimmassa tapauksessa olla itse seuraavana listalla. Marcheja on kahdenlaisia, yhden Tribunaalin julistamia ja suur-Tribunaalin julistamia. Jälkimmäiset ovat hyvin harvinaisia, ensimmäisetkään eivät ole jokavuotisia.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped