Oscar "Runokki" Jules Indigo Florian Antonio von Fellbloom
Half-Elf Bard 6
Pronouns he/him
Alignment Chaotic Good
Background Noble


Init +2
Senses Passive Perception 11; Darkvision


AC 14
hp 40
Saves: Dexterity +5 , Charisma +7
Special Defenses


Speed 30'
Melee Rapier +5, (1d8+2)
Melee Dagger +5 (1d4+2)
Ranged light crossbow +5 (d8+2)
---- Spell Slots (10)
3rd (3): Dispel Magic, Leomond's Tiny Hut, Tongues
2nd (3): Invisibility
1st (4): Healing Word, Thunderwave, Detect Magic, Charm Person, Dissonant Whispers
Cantrips: Vicious Mockery, Blade Ward


Str 8, Dex 14, Con 12, Int 16, Wis 10, Cha 18
Prof.+3
Feats
Skills Acrobatics +5, Animal Handling +1, Arcana +4, Deception +9, History +7, Insight +1, Intimidation +5, Investigation +7, Medicine +1, Nature +4, Perception +1, Performance +9, Persuasion +7, Religion +4, Sleight of Hand +6, Stealth +3, Survival +1
Languages Common, Elvish, Halfling, Celestial
Other proficiencies: lute, bagpipes, violin, playing cards
Features and traits Spellcasting, Bardic Inspiration (1d6 /3 day), Song of Rest (d6), Jack of All Trades, Silver Tongue, Unsettling Words, Unfailing Inspiration, Universal Speech


On person Rapier, Dagger, Light Crossbow, Lute, Bagpipes, Violin, Fine clothes, Studded Leather Armor (10 lbs), Clockwork Amulet
In backpack bedroll, blanket, 2 costumes (8 lbs), 5 candles, 14 d. rations, waterskin, disguise kit (3 lbs), mess kit (1 lbs) 2 bars of soap, perfume, healer's kit (3 lbs), signet ring, scroll of pedigree, ink pen, ink (1 ounce), charcoal, leather-bound journal, playing card set, healing potion, jam, oats, chalk board, chalk, parchment x 10, hemp rope 50ft, lute strings, 3 x dragon teeth, 3 x dragon claw, dragon scales, furryn päähine ja hanskat
Backpack weight 15/30 lbs
Wealth 436 gp, 10 sp, 1 cp


Background information:

  • Rautakallon klaanin tatuointi vasemmalla puolella rintaa.
  • Suvunsa 12. perijä, tällä hetkellä jonkin pienen paikan varakreivi.
  • Lukuisia sisaruksia ja serkkuja, on itse nuorin lapsista.
  • Olisi voinut jäädä asumaan mukavasti porukoidensa hoiviin, mutta lähti opiskelemaan bardiksi, koska rakastaa musiikkia ja tarinoita.
  • Opiskeli bardiksi Ikikesässä, ja opiskeluidensa aikana pyrki samaistumaan ns. alempien luokkien elämään laskemalla elintasoaan (niin kuin monet muutkin opiskelijat).
  • Haluaa tulla kuuluisaksi laulamalla tarinoita suurista sankareista.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped