Pathfinder Society -hahmot

"Kullakin on syntinsä kannettavanaan."

Male Dwarf Cleric of Nethys 7
True Neutral Medium Humanoid (Dwarf)
Player Deus (2205-3)
Xp 19/21
Faction Scarab Sages
Prestige/Fame 27/35
Favored Class Cleric (+1 sp)


Init +1
Senses Perception +3; Darkvision 60 ft., Stonecunning


AC 23, touch 11, flat-footed 22; (+1 dex, +10 armor, +2 shield)
hp 59 (1) (7d8+21)
Fort +9, Ref +4, Will +11
Special defenses

+4 dodge AC vs. giants
+2 saves vs. poison, spells, spell-like abilities
+2 saves vs. death effects
+2 saves vs. charm and compulsion

Speed 20 ft.
Melee Mw cold iron Warhammer +8 (1d8+2/x3)
Melee +1 Warhammer +8 (1d8+3/x3)
Ranged Mw cold iron Warhammer +9 (1d8+2/x3) [30 ft, 6/day]
Ranged +1 Warhammer +9 (1d8+3/x3) [30 ft, 6/day]
Special attacks +1 vs. orcs & goblinoids


Domains Knowledge, Magic
Concentration +10 (+14 if defensively)
4th (1+1/day) — Path of Glory, Greater, Imbue with Spell AbilityD
3rd (3+1/day) — Prayer, Invisibility Purge, Resist Energy, Communal, Dispel MagicD
2nd (4+1/day) — Protection From Evil, Communal, Bull's Strenght, Shield Other, Weapon of Awe, Detect ThoughtsD
1st (5+1/day) — Divine Favor, Endure Elements (always cast), Liberating Command, Shield of Faith, Remove Fear, Comprehend LanguagesD
Orisons (at will) — Detect Magic, Mending, Create Water, Stabilize


Str 14, Dex 12, Con 17, Int 16+, Wis 16, Cha 6
Base Atk +5; CMB +7; CMD 18; +4 vs. trip & bull rush


Feats Combat Casting, Breadth of Experience, Heavy Armor Proficiency, Iron Will
Skills ACP -5 (-6 w/ heavy load) Heal +7 (1), Knowledge (any) +5 (0), Knowledge (arcana) +9 (1), Knowledge (dungeoneering +9 (1), Knowledge (engineering) +12 (4), Knowledge (history) +12(2) (4), Knowledge (local) +9 (1), Knowledge (nature) +9 (1), Knowledge (planes) +10 (2), Knowledge (religion) +10 (2), Linguistics +11 (6), Profession (any) +5 (0), Profession (Scribe) +14(4) (6), Sense Motive +13 (7*), Spellcraft +12 (6)
Languages Common, Dwarven, Kelish, Ancient Osiriani, Osiriani, Polyglot, Undercommon, Sphinx, Azlanti, Tekritanin
Traits Magic Is Life (Religious), Birthmark (Faith)
SQ Darkvision, Defensive Training, Hatred, Hardy, Stability, Stonecunning, Weapon Familiarity, Lorekeeper, Channel positive energy (Su) (DC 11, 4d6, 1/day), Lorekeeper (Sp) (24), Remote viewing (Sp) (6 rounds/day)


On person Mw cold iron Warhammer (5 lb.), +1 Warhammer (5 lb.) +1 Full Plate (50 lb.), +1 Buckler (5 lb.), Backpack (2 lb.), Spell Component Pouch (2 lb.), Alchemist's Fire (2) (2 lb), Acid (2) (2 lb), Holy Water (2) (2 lb), Wooden holy symbol of Nethys (- lb), Alkali flask (2) (2 lb), Smelling Salts (1) (- lb), Traveler's Outfit (5 lb.), Wand of Cure Light Wounds (41 charges) (1 lb.), Pearl of Power (1st), Cloak of Resistance +1, Rod of Reach Metamagic, Engineer's Workgloves, Headband of Vast Intelligence +2
In backpack (59½ lb) Bedroll (5 lb.), Scroll case (½ lb.), Crowbar (5 lb.), Grappling Hook (4 lb.), Steel Mirror (½ lb.), Pitons (10) (5 lb.), Silk rope (100 ft.) (10 lb.), Sack (½ lb.), Shovel (8 lb.), Waterskin (4 lb.), Flint & Steel (- lb), Torch (4) (4 lb), Thieves' tools (1 lb), Marbles (2 lb), Bladeguard (1) (- lb), Chronicler's Kit (4 lb)
Stashed Cold Weather Outfit (7 lb.), Courtier's Outfit (6 lb.), Tent (20 lb.)
Wealth monays
Encumbrance 83 lb. without backpack, 138 ½ lb. with backpack (58 lb. light/116 lb. medium/175 lb. heavy)


Notes (1) = automatically stabilized when under a spell effect, (2) = +2 to History when dealing with dwarves or their enemies, (3) = ACP is -1 with Climb/Acrobatics instead, (4) = +1 with Day Jobs

Pelatut Skenaariot

#PäivämääräSkenaarioPPGPGM
1.2011-08-02Intro 1: First Steps – Part 1: In Service to Lore2417X
2.2011-08-11Intro 2: First Steps – Part 2: To Delve the Dungeon Deep2419X
3.2011-08-28Intro 3: First Steps – Part 3: A Vision of Betrayal2401X
4.2011-11-11#3-07: Echoes of the Overwatched2502 + 20Zaha
5.2012-05-23#3-01: Frostfur Captives1474 + 20NiTessine
6.2012-12-08#55: Infernal Vault2513 + 20Veltzeh
7.2013-01-17#4–11: The Disappeared2520X
8.2013-02-17#2-21: Dalsine Affair00Samuli
9.2014-03-24#5-11: Library of the Lion2 1200 + 50Loviatar
10.2014-04-22#5–12 Destiny of the Sands, Part 1: A Bitter Bargain21183 + 50Loviatar
11.2014-04-28#5-15 Destiny of the Sands, Part 2: Race to Seeker's Folly11864 + 10Loviatar
12.2014-05-08#5-19 The Horn of Aroden118xx + 50NiTessine
13.2014-05-16#3-02 Sewer Dragons of Absalom21287X
14.2014-06-15#5-16 Destiny of the Sands, Part 3: Sanctum of the Sages22255 + 50Loviatar
15.2014-12-05#4-22 Glories of the Past, Part 1: Halls of Dwarven Lore22502 + 20Beckett
16.2015-01-21#4-24 Glories of the Past, Part 2: The Price of Friendship2?Beckett
17.2015-03-12#4-25 Glories of the Past, Part 3: Secrets Stones Keep2?Beckett
18.2015-05-16#5-06 You Have What You Hold2?DM Kludde
19.2015-09-17#7-02 Six Seconds to Midnight2?Mike Tuholski
20.2015-09-29#6-07 Valley of Veiled Flame2?Muser
21.2016-01-08#37 The Beggar's Pearl2?rpblue

Dhastrachin kirjoittamat kirjat

Absalom — How Not To Maintain A City — The Story of the Precipice District
Survival Guide to the North — Choose Your Friends Wisely, Not By Chance
Your Little Stronghold — 101 Common Errors in Designing
Taldor — A Hideous Affliction — The Story of Decadence and Genetic Degeneration
Law and Order — The Importance of Organizing
Artefacts of Osirion — Not Allowed in Osirion
How to Become a God — Step 1 — Gain Awesome Power
The Wondrous Adventures of Lander Lebeda
A Journey of Mythical Proportions: ZWOGO's Tale
Dwarven Sky Citadels, Vol 1 – The Importance of Insulation
Dwarves Are Awesome – Sky Citadels are the Best
A Tale to Glory — A Short Biography of Dhastrach Orisialis and the Discovery of Jormurdun
The Sad Tale of Helkit Silverbane Hidden Cities - Beyond the Veil and Dust

Taustaa yms.

Dhastrachin menneisyys on salaisuuksien peittämä. Hän ei siitä puhua pukahda, mutta hänen ulkonäkönsä kertoo siitä paljon. Hän on kokenut valtavasti kärsimystä ja tuskaa. Hänen pikimusta ihonsa on kauttaaltaan täynnä arpia, ja niitä peittävät mustat riimutatuoinnit muistuttavat häntä menneisyytensä turmioista. Täysin palanut iho on polttanut hänen karvoituksensa kokonaan. Savu ja tuli tekivät äänestä käheän ja matalan, hengityksestä raskaan ja vinkuvan. Hän on elävä esimerkki siitä, miten lähellä kuoleman portteja voi käydä ja silti tulla vielä takaisin.

Niin sanotussa aiemmassa elämässään, miksi hän tykkää sitä kutsua, hän oli puhdasverinen seikkailija. Hän teki suuria urotöitä, jotka ovat nyttemmin jääneet unohduksiin historian varjoihin. Ne olivat aikoja, kun Arodenin valo hiipui ja hänen sielunsa lakkasi olemasta. Kataklysmiset tapahtumat vavisuttivat Arodenin temppeleitä ja muita pyhiä paikkoja. Tietenkin myös sitä pyhää, unohdettua luostaria, jossa Dhastrach ryhmineen oli sillä hetkellä taistelemassa pahuuden kätyreitä vastaan. Kuin salamaniskusta koko luostari alkoi sortua, ja hetkeä myöhemmin luostari seikkailijoineen syöksyi syvälle maan uumeniin magman sisuksiin. Dhastrach kuin ihmeen kaupalla kykeni silkalla tahdon voimalla kahlaamaan läpi sulan kiven turvaan vain todistaakseen hänen ystäviensä ruumiiden sulavan magmassa kivun ja tuskan karjunnan saattelemana. Kaikki voimansa ja toivonsa menettäneenä Dhastrach vaipui epätoivoon, jääden syvälle maan uumeniin katatoniseen tilaan odottamaan oman kohtalonsa saapumista. Suunnattomuudessa kuumuudessa Dhastrachin keho ei enää kestänyt, ja hän kuoli.

Joitakin vuosia ehti vierähtää, kunnes yksinäisessä pimeydessä Dhastrachin koskematon ruumis nytkähti. Valon välähdys, valtava voima. Hänen kehonsa nousi sätkynuken lailla irti maan kamarasta valkoisen valon palaessa hänen sisällään. Hänen elinvoimansa palasivat, mieli suurimmaksi osaksi. Silmänräpäyksessä Dhastrach näki vision, kuvien sarjan, missä pieninkin hetki oli taltioitunut. Näky katkesi, ja hän heräsi uupuneena maan pinnalta taivasalla. Näky oli hänelle sekava, häntä huimasi. Dhastrach tiesi kuitenkin, että hänelle oli annettu uusi mahdollisuus. Nethyskö? Hän, joka ei välitä? Ainoa viite tähän Dhastrachilla on hänen kasvonsa vasen puoli.

Useita vuosia kului. Dhastrach parhaansa mukaan yritti selvittää, mitä kaikkea oli tapahtunut. Hän huomasi tämän hyvin haasteelliseksi ottaen huomioon hänen uusi ulkonäkönsä, monet duergariksi tai derroksi kun luulivat. Ennen pitkää vaellellessaan hän törmäsi ryhmään Tiennäyttäjiä, jotka ennakkoluuloistaan huolimatta suostuivat Dhastrachin pyynnöistä viemään hänet Absalomiin. Todettuaan miltei kaikkien edellisen elämänsä ystävien jo menehtyneen (haltioita lukuun ottamatta), hän teki suunnitelman. Tietääkseen enemmän siitä, mitä maailmalle on tapahtunut, hänen piti liittyä Tiennäyttäjiin. Heidän seikkailunhalu todennäköisesti veisi hänet niihin maailman kolkkiin, jotka selittävät hänen uuden elämänsä tarkoitusta.


Paljon aikaa kului, ja eräänä kirkkaana aamuna Dhastrach heräsi nurmelta monen aiemmin tuntemansa tiennäyttäjän keskeltä. Ympäriltä löytyi Foldjin, Glaselen, ja monia muita. He kaikki olivat kuolleet. Kauan sitten Dhastrachin näkemä visio toistui, ja hän tunsi voimakkaan valon pusertuvan ulos hänen sisimmästään. Hän oli palannut taas elävien kirjoihin vailla tietoa, kuinka alunperinkään kuoli. Hän huokaisi syvään, nousi ylös ja suunnisti kohti Absalomia, missä häkeltyneet kapteenit ottivat Dhastrachin vastaan epäröiden ja hieman pelkäenkin.

Toinen Kolmas elämä on suonut Dhastrachille myös suuria magian voimia, joita hänellä ei aiemmin ollutkaan. Aina hänen loitsiessa jotain divine focusta vaativaa loitsua hänen kasvojensa vasen puoli alkaa hohtamaan kirkkaan valkoisena.

Da plan

Cleric 1 - feat: Combat Casting
Cleric 2
Cleric 3 - feat: Breadth of Experience
Cleric 4 - increase: con
Cleric 5 - feat: Heavy armor proficiency
Cleric 6
Cleric 7 - feat: Iron Will, retrain: Combat Casting -> Endurance
Cleric 7/Living Monolith 1 - increase: con?!
Cleric 7/Living Monolith 2 - feat: lol\\ Cleric 7/Living Monolith 3
Cleric 7/Living Monolith 4 - feat: lol
Cleric 7/Living Monolith 5 - increase: con?!

Kategoriassa Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: Deus

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped