Khiros kuuluu läntiseen Krinian kuningaskuntaan. Kriniassa asetuitte Khiroksen suurehkoon kaupunkiin, jossa sijaitsee etelän tunnetuin koulu Alagonin oppineiden talo. Kaupunki tunnetaan myös kaupan keskuksena, sillä syvä joki mahdollistaa laivojen saapumisen mereltä käsin. Kaupungille eduksi ovat myös läheiset alavat maat, joiden halkomat tiet ovat hyvässä kunnossa ja huolella vartioidut.

Khiroksessa monet kauppiaat ja oppineemmat puhuvat etelän kauppakieltä, mutta monet puhuvat vain Krinaita. Krinai on yksinkertaistettu versio Amdorissa käytetystä vanhasta kielestä. Suhde kielillä on sama kuin italialla ja latinalla. Viiden vuoden aikana olette oppineet väkisinkin Krinaita, josta on apua myös muiden alueen lähivaltioiden kielten kanssa.

Krinian kuningaskunta on feodaalinen ja hierarkinen sen mukaisesti. Ulkomaalaisilta ei Khiroksen kaltaisessa kauppakaupungissa edellytetä kaikkien tapojen tuntemusta, mutta opitte ne nopeasti. Aatelisia piti kunnioittaa aina ja sietää heiltä mitä tahansa loukkauksia jos he niitä päättivät jaella. Khiroksen kaupunkia hallitsi Kreivi, joka käyttti ylintä tuomiovaltaa. Useimmat rangaistukset olivat fyysisiä, mutta varakkaiden kohdalla hämmästyttävän usein sakkoja. Khiroksessa harvat kantoivat kauppavaltioille tyypillistä säilää, vaan useimmat aseita kantavat kantoivat lyömämiekkaa. Khiroksessa oli myös enemmän hevosia kuin Altaroksessa, jossa ne tyypillisesti jäävät porttien lähellä oleville talleille.

Khiroksessa valtauskonto on Aldras. Gernya seuraa hyvänä kakkosena, mutta valon palvelijoilla on paljon valtaa Kriniassa. Tuttua teille oli sataman Daragin temppeli. Aldraksen valta näkyi lukuisina kaupungissa oleilevina Aldriitteina (pyhät soturit), jotka väsymättömän oloisesti etsivät Nimettömän tahraa tai Pimeän isän palvelijoita. Molempia odotti sama kohtalo, joka oli polttaminen puhdistavassa tulessa. Tapauksia ei ollut monia, mutta ne herättivät aina julkista keskustelua ja pelkoa kansalaisissa. Aldriiteilla oli myös valta toimia kaartin tavoin halutessaan. Jos he näkivät varkauden tms. he saattoivat toteuttaa jumalansa mukaisen tuomion rikolliselle. Monet näistä rikollisista polttomerkittiin kasvoihin Aldraksen symbolilla. Aldriitteja pelättiin ja kunnioitettiin laajasti, sillä osalla heistä oli jumalansa pyhää voimaa. Kuulitte tarinoita kirkkaana loistavasta kilvestä, joka sokaisi Aldriitin vastustajat jne.

Khiros oli kooltaan lähes Altaroksen kokoinen, mutta alavalle maalle rakennettu. Pääasiallinen ravinto ei ollut kala, vaan maataloustuotteet. Mestarinne varoittivat matkaamasta kaupungin ulkopuolelle, sillä siellä hallitsivat pienemmät aateliset. Lisäksi teidän tuli aina kantaa mukananne korua, jonka suuressa sinetissä oli mestarinne merkki ja todistus luvastanne olla ulkomaalaisina Khiroksessa. Merkkiä ei useinkaan kyselty kun opitte puhumaan paikallista kieltä ja totuitte tapoihin, mutta vartijat saattoivat joskus vaatia niitä nähtäviksi.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped