Aatelisista

Altaroksessa aatelisia ei ole, mutta useimmat ihmiset tuntevat aatelisarvojen perusteet. Tämä johtuu Felmorin läheisyydestä sekä siitä, että aatelittomuus on poikkeus maailmallisesti.

Aatelisto muodostuu vanhoista suvuista, jotka aikanaan ratsupalvelusta vastaan saivat kuninkaalta läänityksiä hallittavikseen, sekä verovapauden. Aateliston velvollisuus on aseman sekä hallitsemansa alueen mukaan varustaa miehiä sotaan, milloin kuningas niitä tarvitsee. Erityisen arvokkaaksi kuninkaalle aateliston tekee sen muodostama ritaristo, joka on taistelukentän mahtavin voima. Aatelisarvot jakaantuvat moneen eri luokkaan, joiden väliset suhteet ovat periaatteessa selvät. Kuitenkin käytännössä tilanne on toinen. Sukulaisuus-suhteet, liitot taikka raaka voima voivat vaikuttaa aatelisten keskinäiseen nokkimisjärjestykseen. Yksi asia on kuitenkin selvä, aateliston valta yli muiden säätyjen. Poikkeuksena tietenkin kirkot (Felmorissa), joista esim Aldraksen pappeja saati Aldriitteja ei voi tuomita muu taho kuin kirkko itse tahi kuningas.

Käytössä olevat aatelisarvot ovat seuraavat:

Keisari/Keisarinna: Ylin mahdollinen arvo. Keisarit hallitsevat yli kuninkaidenkin.

Kuningas/kuningatar: Maan ylin hallitsija. Teoriassa kaiken maan omistaja ja siihen nautintaoikeuden myöntäjä. Usein etäinen ja huhujen ympäröimä hahmo.

Prinssi/Prinsessa: Ei pelkästään kruununperillinen vaan myös mahtava aatelinen.

Herttua/Herttuatar: Ylin, ei kuninkaallista perhettä oleva aatelinen. Herttuat ovat potentiaalisia vallantavoittelijoita, ja joissakin tapauksissa täysin kuninkaisiin verrattavia esim. hallitessaan vahvaa ja itsenäistä herttuakuntaa.

Markiisi/Markiisitar: Mahtavia aatelisia joilla usein suuri määrä vasalleja ja omaisuutta. Viettävät herttuoiden tavoin suurimman osan ajastaan juonitellen noustakseen arvossa.

Kreivi/Kreivitär: Korkeita maa-aatelisia, jotka yleisesti hallitsevat herttuoiden sekä markiisien vasalleina taikka mahdollisesti itsenäisesti. Kreivit saattavat olla kuninkaan nimittämiä korkeisiin virkoihin kuten esim. kaupungin hallitsijoiksi jne. Kreivi DeDraal Elgothin sotavoimien komentaja.

Jaarli/Kreivitär: Rahvasta usein hämäävä seikka on se, että jaarlin puolisoa kutsutaan kreivittäreksi. Kuuluvat maa-aateliin, eivätkä yleensä vietä aikaansa hoveissa juonittelemassa.

Paroni/Paronitar: Alin periytyvä, sekä läänityksiä hallitseva aatelisarvo. Paronit ovat lähes kaikki maa-aatelisia ja jotkut jopa hyvinkin köyhiä. Paroni Ar-Dumiel Elgothin paroni.

Ritari: Alin aatelisarvo. Arvonimi ei periydy ,eikä aatelisella ole läänityksiä. Palvelevat ylempien aatelisten joukoissa raskaasti aseistettuina sekä panssaroituina, mistä hyvästä saavat aatelisarvon sekä vuotuiset tulot. Ritarin arvo voidaan myöntää myös kunnianosoituksena, milloin arvoon ei liity sotapalvelusta. Sir Rigamon Brendeval Elgothin ritari.

-Aatelisarvo kohottaa yksilön muiden yläpuolelle. Aatelinen on aina vapautettu veronmaksusta, hänet voi tuomita vain ylempi aatelinen ja hänen sanansa on aina painavampi kuin aatelittoman. Aateliset voidaan jakaa oikeuksiensa myötä 3 luokkaan: Ylhäisaateliin johon kuuluvat Keisarit, kuninkaat, Prinssit, Herttuat sekä Markiisit. Keskiluokkaan johon kuuluvat Kreivit sekä Jaarlit, sekä Alempaan aateliin johon kuuluvat Paronit sekä Ritarit. Ylhäisaatelin oikeuksiin kuuluvat nimittää uusia alhaisaatelisia, poislukien kuningas joka voi nimittää mihin tahansa luokkaan. Heidän valtansa käsittävät kaikki kolme oikeusastetta: Korkeanoikeuden, Aatelisoikeuden sekä maaoikeuden. Korkeimman oikeuden omaavat voivat tuomita jopa ylhäisaatelistoa, joskin kuninkaalla on tapana toimia ylimpänä tuomarina milloin ylhäisaateli on kyseessä. Aatelisoikeuden omaavat voivat tuomita alempaan aatelistoon kuuluvia, sekä muuttaa heidän tuomioitaan paitsi milloin kyseessä ovat aatelisen omat alustalaiset. Maaoikeus tarkoittaa oikeutta tuomita aatelittomia sekä valtuuttaa notaareja jakaamaan oikeutta aatelittomille. Aatelin keskiluokkaan kuuluvat Kreivit sekä Jaarlit, jotka omaavat aatelisoikeuden sekä maaoikeuden. Alempaan aateliin kuuluvat Paronit jotka omaavat vain maaoikeuden. Näin ollen milloin paroni tahtoo tuomita ritarin on hänen alistettava tämä ylemmän aatelisen oikeudelle. Ritarit eivät omaa oikeutta nimittää notaareja, mutta voivat tuomita lainrikkojia milloin näitä kohtaavat.

-Puhuteltaessa aatelisia oletetaan sivistyneiden ihmisten käyttävän näiden oikeita arvonimiä, mutta milloin ne eivät ole tiedossa tahi kyseessa on maamoukka käytetään muotoa Lordi taikka Lady.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped