Absalom Dzhownz the Constant

"WELCOME TO FUCKING BOATMURDERED!"

Male Dwarf Ranger 14
N Medium Humanoid (dwarf)
Player NiTessine (1724-3)
Faction Osirion
XP 38; Prestige 16/61


Init +2; Senses darkvision 60 ft; Perception +20


AC 26, touch 14, flat-footed 23 (+9 armor, +2 deflection, +3 Dex, +1 luck, +1 shield); +4 vs. giants
hp 130 (14d10+42)
Fort +12, Ref +12, Will +6; +2 vs. death effects, poison, spells, spell-like abilities, +1 vs. traps
Defensive Abilities evasion


Speed 20 ft.
Melee +1 undeadbane dwarven waraxe +18/+13/+8 (1d10+5/x3) and +2 handaxe +18/+13 (1d6+6/x3) plus rend (1d10+7)
Special Attacks +1 to attack orcs and goblinoids, favoured enemy (animal) +2, favoured enemy (magical beast) +2, favoured enemy (undead) +6, quarry


Ranger Spells Prepared (CL 11th, concentration +14)
3rd - remove disease, water walk
2nd - barkskin, wilderness soldiersUC249 (2)
1st - cloak of shadeAPG211, lead bladesAPG230, longstrider, sun metalUC245


Str 14 (18), Dex 16, Con 16, Int 12, Wis 14 (16), Cha 10
Base Atk +14; CMB +17; CMD 31; +2 to CMD to resist bull rush or trip while standing on ground
Feats Additional TraitsAPG150, Diehard, Double Slice, Endurance, Improved Two-Weapon Fighting, OsiriontologistOsi29, Power Attack, Quick Draw, Two-Weapon Defense, Two-Weapon Fighting, Two-Weapon Rend, Weapon Focus (dwarven waraxe)
Skills Appraise +11, 8, Bluff +02, 7, 11, 20, Diplomacy +1 [1]3, 7, 17, 18, Disable Device +10 [9]14, Disguise +07, Handle Animal +4 [1], Heal +18 [12], Intimidate +6 [2]3, 7, 19, Knowledge (dungeoneering) +9 [4]8, Knowledge (engineering) +9 [4]8, Knowledge (geography) +8 [4]8, 9, 13, 15, Knowledge (history) +5 [3]8, Knowledge (local) +4 [3]8, Knowledge (nature) +18 [14]2, 8, 16, Knowledge (nobility) +4 [3], Knowledge (planes) +4 [3], Knowledge (religion) +4 [3]11, Linguistics +9 [8]8, Perception +21 [14]2, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 20, Sense Motive +6 [3]2, 11, 20, Spellcraft +11 [7], Stealth +09, 15, Survival +20 [14]2, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 20, Swim +06
Traits Armor ExpertAPG237, GoldsnifferAPG331, Guardian of the Forge (engineering)APG333, Tomb RaiderGPSOP16
Languages Abyssal, Ancient Osiriani, Ancient Thassilonian, Azlant, Dwarven, Gnoll, Kelish, Orc, Osiriani, Taldan
SQ camouflage, cornered fury, favoured terrain (mountain) +4, favoured terrain (underground) +4, favoured terrain (desert) +2, greed, hatred, hunter's bond (3 rounds), know the sandsPSFG18, Risen GuardPSFG18, stability, stonecunning, swift tracker, the Constant, track, wild empathy +6, woodland stride


Gear +1 undeadbane dwarven waraxe (8 lb.), +2 handaxe (3 lb.), +3 breastplate (30 lb.), masterwork heavy crossbow (8 lb.), 20 bolts (2 lb.), wand of cure light wounds (18 charges, 1 lb.), belt of giant strength +4 (1 lb.), bone wayfinderPSFG63 (1 lb.), headband of inspired wisdom +2 (1 lb.), jingasa of the fortunate soldierUE245 (3 lb.), muleback cordsAPG308 (1/4 lb.), ring of protection +2, trapspringer glovesPSFG54 (1 lb.), oil of daylight, potion of fly, backpack (2 lb.), 50 ft. of silk rope (5 lb.), explorer's outfit (8 lb.), climber's kit (5 lb.), shovel (8 lb.), cold-weather outfit (7 lb.), 73,417 gp. Total 71 lb.
Encumbrance 65 lb. without backpack, 92 lb. with backpack
173 lb. light/346 lb. medium/520 lb. heavy


1 +2 on Appraise checks to determine the price of nonmagical goods that contain precious metals or gemstones.
2 +2 on Bluff, Knowledge, Perception, Sense Motive and Survival checks against creatures of the animal type.
3 +1 on Diplomacy and Intimidate checks with western Katapeshi gnolls.
4 +2 on Perception checks to potentially notice unusual stonework, such as traps and hidden doors. Receives a check to notice such features whenever passing within 10 ft. of them.
5 +1 on Survival checks to follow or identify tracks.
6 +4 on Swim checks to resist nonlethal damage from exhaustion.
7 +1 circumstance bonus to Bluff, Diplomacy, Disguise, Gather Information, Intimidate, and Perform checks when in Osirion.
8 +5 bonus when using Appraise, Decipher Script, Knowledge (all skills), and Perception to learn about a person, place, or item of ancient Osirion.
9 +4 on Knowledge (geography), Perception, Stealth and Survival checks when underground or in hills or mountains.
10 +2 circumstance bonus on Survival checks to avoid becoming lost.
11 +6 on Bluff, Knowledge, Perception, Sense Motive and Survival checks against creatures of the undead type.
12 +2 trait bonus on Perception checks related to metals, jewels and gemstones.
13 +2 circumstance bonus on Knowledge (geography) and Survival checks while in Osirion.
14 +5 competence bonus on Disable Device checks made to disarm traps.
15 +2 bonus on Knowledge (geography), Perception, Stealth and Survival checks when in a desert.
16 +1 bonus on Knowledge (nature) checks when dealing with fey.
17 +2 bonus on Diplomacy checks against creatures of the fey type.
18 +6 bonus on Diplomacy checks against members of the Osirion faction.
19 +2 bonus on Intimidate checks against worshipers of Lissala.
20 +2 on Bluff, Knowledge, Perception, Sense Motive and Survival checks against creatures of the magical beast type.
APG Advanced Player's Guide
GPSOP Guide to Pathfinder Society Organized Play
Osi Osirion, Land of the Pharaohs
PSFG Pathfinder Society Field Guide
UE Ultimate Equipment
UC Ultimate Combat

Tausta

Absalom Dzhownz ei tiettävästi ole kääpiönimi. Kenelläkään, ehkä tiettyjä Dekamviraatin jäseniä lukuun ottamatta, ei ole varmaa tietoa Dzhownzin kotimaasta tai synnyinpaikasta. Viisvuoresta hän ei ole kotoisin, se on faktaa.

Hänen kanssaan noviisina palvelleet ja myöhemmin tiennäyttäjinä seikkailleet ovat kuitenkin saaneet hänestä irti tiedonhippusia, lauseenpätkinä humalaisen mölinän keskeltä ja tavoista tai korostuksesta vedetyistä johtopäätöksistä.

Kun Dzhownz ilmoittautui noviisiksi Suureen loosiin vuosia sitten, tiedetään hänen yllään olleen garundilainen kaapu ja jalassaan osirionilaistyyliset sandaalit. Hän osasi jo tuolloin sekä osirionia että keleshiä sujuvasti. Eräs nokkela silloinen kapteeni keksi myös jäljittää aluksen, jolla hän saapui satamaan - niin ikään osirionilainen kauppalaiva Sfinksin hymy, jonka kotisatama oli Sothis. Kääpiö oli maksanut matkansa työllä, mutta ei merimiehenä vaan rotanmetsästäjänä kannen alla.

Tämä eläimiin kohdistuva väkivalta ja inho on Dzhownzin luonteelle hyvin leimallista. Hän karttaa druideja ja kieltäytyy nousemasta ratsaille, oli elikko mikä hyvänsä. Kärryt vielä menettelevät, jos on aivan pakko. Tietyt eläimet, etenkin ihmisapinat ja norsut, ajavat hänet murhanhimoisen raivon partaalle.

Tämän vuoksi onkin kummallista, että hänellä on ajoittain tapana kaivertaa tökeröitä puisia elefantteja, joskus tallomassa kääpiöitä. Jotkut kääpiöt ovat liekeissä.

Jotkut uskovat, että Dzhownzin koti on tuntematon kääpiövaltakunta tai linnake jossain vuorilla, jotka erottavat Osirionin Mwangin alangosta. Synkkäluontoinen kääpiö ei kuitenkaan itse kommentoi asiaa, eikä tivaaminen ole terveellistä. Kaikki ovat samaa mieltä yhdestä asiasta: mikä hänen lähtönsä syy sitten olikaan, se ei ollut iloinen asia.

Skenaariot

 1. 10.5.2009 PSS #15: The Asmodeus Mirage
 2. 10.5.2009 PSS #19: Skeleton Moon
 3. 21.6.2009 PSS #14: The Many Fortunes of Grandmaster Torch
 4. 5.7.2009 PSS #23: Tide of Morning
 5. 5.7.2009 PSS #24: Decline of Glory
 6. 29.8.2009 PSS #17: Perils of the Pirate Pact (GM Reward)
 7. 27.1.2011 PSS #51: The City of Strangers—Part I: The Shadow Gambit (GM Reward)
 8. 26.6.2011 2-01: Before the Dawn—Part I: The Bloodcove Disguise (GM Reward)
 9. 26.6.2011 2-02: Before the Dawn—Part II: Rescue at Azlant Ridge (GM Reward)
 10. 27.7.2011 2-13: Murder on the Throaty Mermaid (GM Reward)
 11. 29.9.2011 #53: City of Strangers—Part II: The Twofold Demise (GM Reward)
 12. 29.11.2011 #3-05: The Frostfur Captives (GM Reward)
 13. 3.12.2011 #3-09: The Quest for Perfection—Part I: The Edge of Heaven (GM Reward)
 14. 8.1.2012 #3-11: The Quest for Perfection—Part II: On Hostile Waters (GM Reward)
 15. 26.1.2012 #03: Murder on the Silken Caravan (GM Reward)
 16. 13.09.2009 PSS #32: Drow of the Darklands Pyramid (GM Reward)
 17. 5.2.2012 #16 To Scale the Dragon
 18. 19.2.2012 #3-13: The Quest for Perfection—Part III: Defenders of Nesting Swallow (GM Reward)
 19. 14.5.2012 #27: Our Lady of Silver (GM Reward)
 20. 15.5.2012 #31: Sniper in the Deep (GM Reward)
 21. 24.5.2012 #35: Voice in the Void (GM Reward)
 22. 16.6.2012 #2-06: The Heresy of Man—Part I: The First Heresy (GM Reward)
 23. 25.8.2012 Realm of the Fellnight Queen (GM Reward)
 24. 2.11.2012 #4-04 King of the Storval Stairs
 25. 29.12.2012 #3-20 The Rats of Round Mountain—Part I: The Sundered Path
 26. 29.12.2012 #3-22 The Rats of Round Mountain—Part II: Pagoda of the Rat
 27. 22.7.2013 #4-10 Feast of Sigils
 28. Special: Race for the Runecarved Key (GM Reward)
 29. 18.8.2013 #2-16 The Flesh Collector
 30. 7.3.2014 #46: Eyes of the Ten—Part I: Requiem for the Red Raven (GM Reward)
 31. 14.3.2014 #54: Eyes of the Ten—Part II: The Maze of the Open Road (GM Reward)
 32. 29.4.2014 #2-05: Eyes of the Ten—Part III: Red Revolution (GM Reward)
 33. 24.7.2014 #2-22: Eyes of the Ten — Part IV: Nothing Ventured, Nothing Gained (GM Reward)
 34. 26.7.2014 Pathfinder Special: Siege of the Diamond City (GM Reward)
Land of originUnknownHeight4'2"
EthnicityDwarfWeight185 lb.
NationalityNoneHairAuburn
ReligionToragEyesDark
PlayerNiTessine
Number1724-3
CategoryPathfinder Society -hahmot

Picture from http://sakatak.deviantart.com/art/dwarf-ranger-161172795
Kategoriassa Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: NiTessine

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped