Ohjeelliset Esimerkkivoimat Painajaiselle

Kirjoitin muutaman esimerkkivoiman kaikille kadotetuille koska...

1) Oli epäselvää miten painajaisella saa puuttua peliin

2) Yksi kyky ei tehnyt kadotetuista riittävän "erikoisia" makuuni.

Näistä voidaan vielä keskustella, mutta ainakaan tälläisinä eivät musta muuta pelin asetelmaa liikaa.

Mainittujen voimien lisäksi painajainen voi aina myös "puhua" tai "viestittää" valitsemallaan tavalla kadotetulle itselleen. Timpan hahmon (Harry Laakso) tapauksessa tämä voisi olla vaikkapa nurkassa istuva isoisä, joka osoittaa kohden keittiössä käytävää puhelua - Sonjan hahmolla (Hedwig Thompson) paremmin saattaisi toimia kuiskiva vihjailu siitä mitä pitäisi seuraavaksi tehdä.

--vtakanen 2009-08-19 09:21

Painajaisen voimista

Seuraavat voimat/kyvyt ovat kadotetun ja painajaisen käytettävissä aina. Jokainen voima on jaettu "passiiviseen" ja "aktiiviseen" tilaan. Kadotettu voi käyttää "aktiivista" voimaa polttamalla pisteen tasapainoa.

Painajainen voi käyttää kumpaa tahansa voimista vapaasti, vaikkei olisi vallassa. Painajaisen voimia käytettäessä olisi hyvä pitää ne asteen häiriintyneinä. Tässä yhteydessä on huomattava, painajaisen

Vaistot

passiivinen Kadotettu tunnistaa toiset kadotetut aina vaistonvaraisesti. Hän myöskin tunnistaa todellisen ja harsotodellisuuden. Hän voi halutessaan myös päätellä kenestä tahansa, "onko tämä ihan tavallinen".

aktiivinen Painajaisen aistit kertovat tarkasti tämän maailman ja harsotodellisuuksien erot. Hän näkee harson rajat selvästi, ja pystyy kertomaan kenestä tahansa onko:

  • Tämä kuolevainen,
  • Elossa/kuollut/unessa jne.
  • "Toinen"/"Herännyt",
  • Kadotettu
  • Painajaisen vallan alla, ja onko tämä
  • Harsosta vai tästä maailmasta kotoisin

Painajainen voi myös kertoa ihmisestä, mikä on tämän hallitseva tunnetila.

Enteet

passiivinen Kadotettu voi kokea lyhyitä premonitioita tai enteitä tilanteista hämähäkkivaiston henkeen. Sääntöteknisesti tämä hoidetaan normaalisti kuten "luonnon muuttaessa tilannetta"

aktiivinenPainajainen kykenee kommunikoimaan näkyjen ja enteiden kautta. Käytännössä tämä näkyy asioiden esiintuomisena tai pienenä muokkaamisena. Ehkä kaikki vaan näkevät sen pistoolin sheriffin vyöllä. Ehkä seinään kirjoitettu teksti sanoo "I Shot The Sheriff". Ehkä siinä seinällä olikin se kirjoitus, vaikka sitä ei äskettäin ollut.

Kaiut

passiivinen Kadotettu pystyy kiinnittämään nukkujan huomion toisaalle ilman merkittävää toimintaa. Esimerkiksi traileria vartioiva kaveri saattaa lähteä tsekkaamaan "kuulemaansa ääntä lähipusikossa" tai kadotettua jahtaava tyyppi saattaa avata väärän oven "kun se tyyppi vaikuttaa menneen tästä".

Aktiivinen Turvatalossa (tai muutoin perheen lähistöllä ollessa) kadotetun painajainen pystyy suojelemaan tätä vaaratilanteilta. Painajainen voi heittää esineitä, aiheuttaa elektromagnettisia ilmiöitä tai muutoin vaikuttaa tilanteeseen.

Irtipäässyt painajainen voi aina myös repiä koko tilanteen itse hallitsemaansa harsoon. Tässä harsossa painajainen hallitsee koko (lähi)todellisuutta.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped