Milucilia Clement

N -Warpriest of Calistria 14


Init +14
Senses Perception +23


AC (with M.Vest) 31, touch 18, flat-footed 25; (+7 armor, +6 dex, +5 shield, +2 def, +1 nat)
AC modifiers Haste(+1); Sacred Armor(+2); SoF(+2) buckler-not-in-use(-4), bartskin(+4)
AC(full buffed) 40, touch 21, flat-footed 33;
hp 101 (13d8+13*2+6) + 26 extra with Bear
Fort +17(+2), Ref +19, Will +18 Special Defenses Light fortification; +2 to saves from Banner, +2 from ring to evil, +2 saves from eidolon, Energy/Spell Resistance (from Sacred Armor)


Speed 30ft
Melee (with Gr.M.Wp) +1 Agile Whip +23/+18 1d10+15
Ranged mwk longbow +19 1d8
Bonuses Divine Favor(+3/+3); Bardic Performance(+2/+2), Sacred Weapon(+2/+1d6+2), Haste(+1/+0), Weapon of Awe(+0/+2), heroism(+2)
Full throttle +33/+33/+28 1d10+1d6+24
Special Combat Reflexes, Outflank


Special Abilities Improved Whip Mastery(use as grappling hook; grasp small or tiny objects)
Blessings 3+1/2lvl per day
Double1xmirror image (move, rnd/lvl)
Luck Ally rolls one roll twice, touch, std, 1min
Unlucky enemy Adjacent enemy must reroll d20, immediate
Greater Invisibility Greater Invisibility for one round, swift
Fervor Heal 5d6 OR cast self-spell without AoP (Swift, self; Wis+1/2lvl) OR Channel (two fervors; standard, No AoPs
Sacred Weapon +3-equilavent Enhantment bonus (lvl rounds, swift)
Sacred Armor +3-equilavent Enhantment bonus (lvl minutes, swift)


Spells(+22 concentration)
5th 'Communal Air Walk, Breath of Life'
4th '3xFreedom of Movement, Air Walk, Greater Magic Weapon'
3rd '2xcommunal Resist Energy, Magic Circle Against Evil, Invis purge, Magic Vestment
2nd Lesser Restoration, Align Weapon. Weapon of awe, 2xBear¨s Endurance, 1xpearl
1st 2x'Divine Favor', 'Liberating command, deathwatch', 2xShield of Faith, 4xpearl
Orisons Light, Detect Magic, Create Water, Stabilize, Guidance
Notable Staves/Wands/scrolls Staff of Healing, Wand of Bear´s Endurance, wand of sending, stone wall, deathward, sending, wand of consecrate(7)


Str 12, Dex 26(22), Con 15, Int 10, Wis 18(14), Cha 10 (8)
Base Atk +10/+5; CMB +11/+17; CMD 30/32
Feats Weapon Finesse(Campaign Bonus), Weapon Focus:Whip(warpriest), Noble Scion(lvl1), Skill Focus:Sense Motive (focused Study), Whip Master(WP3), Improved Initiative(lvl3), Combat Casting(lvl5), Weapon Specialization:Whip(WP6), Improved Whip Mastery(lvl7),Skill Focus:Diplomacy(focused study), Combat Reflexes(lvl9), Greater Weapon Focus(WP9), Outflank(lvl11), Persuasive/Insightful Advice(Persona), Greater Weapon Specialization:Whipe(WP12), Greater whip mastery
SQ Aura(Chaotic), Blessings(Luck,Trickery), Fcous Weapon(Whip), Focused Study(1st, 8th, 16th), Channel; Spontaneous casting
Skills (14x4 class + 0int + 14x1 human +7 Favored = 76)

 • Acrobatics +22 (14)
 • Appraise
 • Bluff + ()
 • Climb +5 (1)
 • Craft
 • Diplomacy +27/+31 (14; uses Wisdom; SF)
 • Disable device
 • Disguise + ()
 • Escape artist +22 (14)
 • Fly
 • Handle animal
 • Heal +8 (1)
 • Intimidate + ()
 • Knowledge (arcana)
 • Knowledge (dungeoneering) +
 • Knowledge (engineering) + ()
 • Knowledge (geography) +
 • Knowledge (history) + ()
 • Knowledge (local) +
 • Knowledge (nature) +
 • Knowledge (nobility) +20 (background; +2 from scion; +1 from Child)
 • Knowledge (planes) + ()
 • Knowledge (religion) +4 (1)
 • Linguistics +2 (1)
 • Perception +23 (14, Eyes of Eagle)
 • Perform + ()
 • Profession: +
 • Ride +12 (1)
 • Sense motive +27 (14, SF)
 • Sleight of hand +22 (background)
 • Spellcraft + ()
 • Stealth + ()
 • Survival +8 (1)
 • Swim +5 (1)
 • Use magic device + ()

Traits Child of Oppara, Reactionary
Languages Common, Kelish


On person, normally Noble Outfit, Jewelery, +1 agile Whip, +1 l.fort Mithral Chain Shirt, +4 Buckler, +5 Cloak of Resistance, Belt of Incredible Dexterity +4, 2xScroll of Remove Fear, 2xScroll of Protection from Evil, scroll of calm emotions, 2xScroll of Communal Align Weapon, scroll of communal air walk, scroll of communal delay poison, scroll of gentle repose, scroll of speak with bread, 4xpearl lvl1, Wand of PfE(5 charges), CMW-wand, mwk manacles, wis headband +4, 2xlesser extend rod, ring +2, Wand of Create Food and Water, relic ring, Eyes of Eagle, potion of touch of sea, pearl lvl2, scroll of heal, potion of remove blind
On person, sometimes Calistrian-Priest Kit(Cat Burglar+Cleric+Courtesan), Courtesan Oufit, Morningstar, mwk buckler, hunting outfit, naamiaisasu In backpack Adventurer Kit(rations and such), Climbing Kit, Adventurer Outfit


Fluffia:
Tausta
Ulkonäkö - Mia on nuori, tummahiuksinen ihmisnainen. Mia pukeutuu yleensä värikkäisiin silkkeihin, suosien joko suosikkiväriään punaistaj tai Jumalattarensa (Calistrian) keltaista&mustaa. Mia kantaa ylpeästi mukanaan Calistrian pyhyää ruoskaa sekä sukunsa vaakunalla koristettua tikaria.
Suku - Mia kuuluu Clementin aatelissukuun - suku palveli ylpeästi Kuudennen Tutkimusretken aikaan. Vaikka tämä tutkimusretki päättyikin Taldorin kannalta surkeasti, Clementin suku sai muita paremmasta palveluksestaan aatelisnimen. Nykypäivänä Clementin suku on tunnettu suorapuheisista neuvonantajistaan, jotka tarpeen tullen ovat asettuneet hallitsijoiden suurimpia typeryyksiä vastaan.
Aatelisuus - Mia on sukunsa nuorin tytär. Hän on ylpeä suvustaan, ja on nuoresta tytöstä asti pyrkinyt osoittamaan pärjääbsä taldaanihovin juonitteluissa. Miaa ei innostanut tavanomainen naimakauppa sukunsa aseman parantamiseksi, vaan hän suostutteli vanhempansa päästämään hänet opiskelemaan Calistrian papiksi.
Opinnot- Mia opiskeli kaikkia tyypillisiä Calistrian papin taitoja - vakoilua, viettelyä, filosofiaa, ruoskankäyttöä, viihdyttmäistä ja yleistä juonittelua. Mia ei täysin ymmärtänyt Calistrian ydimmäistä opetusta - oikeutettua kostoa - vaan keskittyi enemmän hovijuonitteluun. Hänen terävät huomionsa sekä juonien vaistoaminen kiinnittivät Martella Lotheedin huomion.
Marteena Lotheed - Marteena Lotheed otti yhteyttä nuoreen Miaan, ja tarjosi hänelle sopivan haastavia tehtäviä. Mian ja Marteenan välillä kehittyi läheinen ystävyys, mutta Mia piti tätä salaisuutena suvultaan - hän ei halunnut, että hänen sukunsa epäilee hänen lojaliteettiaan.
Kruunauksen Suurpäivä Äskettäin Marteena kutsui Mian Kruunauksen Suurpäivään, vihjaten, että hänellä olisi Calistrian papille sopivia tehtäviä. Tämä vihjaus on mietityttänyt Miaa kovasti, mutta mahdollisuus päästä keräämään kunniaa itselleen ja suvulleen Taldorin tärkeimpänä päivänä on saanut Mian työntämään epäilyksensä syrjään.

Tavoitteet
Kuuluisuus Mia haluaa olla sukunsa ja koko Taldorin hovin arvostama - elämä nuorimpana tyttärenä tai palkintovoimana ei häntä huokutua
Eutropia hallitsijana Mia toivoo, että Eutropiasta tulisi Taldorin hallitsija, ja että hän voisi olla mukana varmistamassa tätä

Salaisuudet
Piilotettu raivoMia on yleensä rauhallinen eikä hae kostoa Calistrian oppien mukaisesti, mutta kerran ollessaan kuusitoistavuotias, hän puukotti hengenvaarallisesti erästä häntä häirinnyttä omahyväistä kloppia. Marteena Lotheed auttoi häntä piilottamaan teon, ja estämään seuraamukset.
Clement-suvun epäsuosio(Mia ei tiedä) Clementin suku on on Suurprinssi Stavianin sekä Suurstrategi Pythareuksen epäsuosiossa - terävät kommentit nykytilanteen eivät ole menneet ohi.

Muchos importantos NPCS:s
Marteena Lotheed Katso yllä
Zaler von Schnabel nuori taldorilainen aatelismies ja aloitteleva tiennäyttelijä, jota Mia nuoruudessaan puukotti, kun Zaler lähenteli häntä. Zaler oli niin kännissä, että ei tätä muista
Gerhard Starkweather: Taldaanilainen arkeologi, joka viime aikoina on tutkinut Mwangin raunioita. Hänen on esittänyt hovissa viime aikoina loukkaavia teorioita Clementin suvun palveluksesta Kuudennnen Tutkimusretken aikana.

Tapoja & manooverejä
Onnentoivtus Kun Miakäyttää Touch of Luck-taitoa, hän koskettaa kohdetta tarpeettoman pitkään, siunaten hänet Calistrian nimeen.
Idolisointi Mia usein valitsee henkilön, jota idealisoi, ja pitää itseään arvokkaampana. Suurinta osaa muista hän pitää taas itseään vähemmän arvokkaampana.
Hiukset Tikarikampaus


Level-plan
1: Weapon Focus, Weapon Finesse, Noble Scion, SF: Sense Motive 2:
3: Whip Mastery(War Priest), Improved Initiative
4: (+WIS)
5: Toughness/Combat Casting
6: Weapon Specilization:Whip(Warpriest)
7: Improved Whip Mastery/Outflank
8: SF:Diplomacy(focused study)(+DEX)
9. Combat Reflexes/Improved Whip Mastery, Disruptive/Greate Weapon Focus(Warpriest)/
10.
11. Greater Whip Mastery/Combat Reflexes
12. (+DEX), Penetrating Strike/Greater Weapon Specialization(Warpriest)
13. Power Attack/Greater Whip Mastery
14.
15. Extend Spell/Power Attack; Penetrating Strike/Greater Penetrating Strike (Warpriest)
16. , SF:?(Focused study)(+CON)
17. Quicken Spell/Extend Spell


Fluffia:
Tausta
Ulkonäkö - Mia on nuori, tummahiuksinen ihmisnainen. Mia pukeutuu yleensä värikkäisiin silkkeihin, suosien joko suosikkiväriään punaistaj tai Jumalattarensa (Calistrian) keltaista&mustaa. Mia kantaa ylpeästi mukanaan Calistrian pyhyää ruoskaa sekä sukunsa vaakunalla koristettua tikaria.
Suku - Mia kuuluu Clementin aatelissukuun - suku palveli ylpeästi Kuudennen Tutkimusretken aikaan. Vaikka tämä tutkimusretki päättyikin Taldorin kannalta surkeasti, Clementin suku sai muita paremmasta palveluksestaan aatelisnimen. Nykypäivänä Clementin suku on tunnettu suorapuheisista neuvonantajistaan, jotka tarpeen tullen ovat asettuneet hallitsijoiden suurimpia typeryyksiä vastaan.
Aatelisuus - Mia on sukunsa nuorin tytär. Hän on ylpeä suvustaan, ja on nuoresta tytöstä asti pyrkinyt osoittamaan pärjääbsä taldaanihovin juonitteluissa. Miaa ei innostanut tavanomainen naimakauppa sukunsa aseman parantamiseksi, vaan hän suostutteli vanhempansa päästämään hänet opiskelemaan Calistrian papiksi.
Opinnot- Mia opiskeli kaikkia tyypillisiä Calistrian papin taitoja - vakoilua, viettelyä, filosofiaa, ruoskankäyttöä, viihdyttmäistä ja yleistä juonittelua. Mia ei täysin ymmärtänyt Calistrian ydimmäistä opetusta - oikeutettua kostoa - vaan keskittyi enemmän hovijuonitteluun. Hänen terävät huomionsa sekä juonien vaistoaminen kiinnittivät Martella Lotheedin huomion.
Marteena Lotheed - Marteena Lotheed otti yhteyttä nuoreen Miaan, ja tarjosi hänelle sopivan haastavia tehtäviä. Mian ja Marteenan välillä kehittyi läheinen ystävyys, mutta Mia piti tätä salaisuutena suvultaan - hän ei halunnut, että hänen sukunsa epäilee hänen lojaliteettiaan.
Kruunauksen Suurpäivä Äskettäin Marteena kutsui Mian Kruunauksen Suurpäivään, vihjaten, että hänellä olisi Calistrian papille sopivia tehtäviä. Tämä vihjaus on mietityttänyt Miaa kovasti, mutta mahdollisuus päästä keräämään kunniaa itselleen ja suvulleen Taldorin tärkeimpänä päivänä on saanut Mian työntämään epäilyksensä syrjään.

Tavoitteet
Kuuluisuus Mia haluaa olla sukunsa ja koko Taldorin hovin arvostama - elämä nuorimpana tyttärenä tai palkintovoimana ei häntä huokutua
Eutropia hallitsijana Mia toivoo, että Eutropiasta tulisi Taldorin hallitsija, ja että hän voisi olla mukana varmistamassa tätä

Salaisuudet
Piilotettu raivoMia on yleensä rauhallinen eikä hae kostoa Calistrian oppien mukaisesti, mutta kerran ollessaan kuusitoistavuotias, hän puukotti hengenvaarallisesti erästä häntä häirinnyttä omahyväistä kloppia. Marteena Lotheed auttoi häntä piilottamaan teon, ja estämään seuraamukset.
Clement-suvun epäsuosio(Mia ei tiedä) Clementin suku on on Suurprinssi Stavianin sekä Suurstrategi Pythareuksen epäsuosiossa - terävät kommentit nykytilanteen eivät ole menneet ohi.

Muchos importantos NPCS:s
Marteena Lotheed Katso yllä
Zaler von Schnabel nuori taldorilainen aatelismies ja aloitteleva tiennäyttelijä, jota Mia nuoruudessaan puukotti, kun Zaler lähenteli häntä. Zaler oli niin kännissä, että ei tätä muista
Gerhard Starkweather: Taldaanilainen arkeologi, joka viime aikoina on tutkinut Mwangin raunioita. Hänen on esittänyt hovissa viime aikoina loukkaavia teorioita Clementin suvun palveluksesta Kuudennnen Tutkimusretken aikana.

Tapoja & manooverejä
Onnentoivtus Kun Miakäyttää Touch of Luck-taitoa, hän koskettaa kohdetta tarpeettoman pitkään, siunaten hänet Calistrian nimeen.
Idolisointi Mia usein valitsee henkilön, jota idealisoi, ja pitää itseään arvokkaampana. Suurinta osaa muista hän pitää taas itseään vähemmän arvokkaampana.
HiuksetMialla on pitkät, kauniit mustat hiukset, joiden hoitamiseen hän käyttää paljon aikaa.


Ostoslista
+1 Mithral Chain shirt, Cloak +1, +1 Whip, scroll of remove fear, scroll of comprehend languages, Scroll of communal Align Weapon(2nd), Scroll of Daylight(3rd), Potion of Fly(3rd), Scroll of Calm Emotions(2nd), Wand of Protection from Evil, Potion of lesser restoration(2nd), Scroll of communal Endure Elements(2nd)

Persona: Sagacity 2

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped