Saviour of seldom traveled wilderness .

Gabriella
Female aasimar druid 11
NG Medium outsider (native)
Init +11; Senses darkvision 60 ft.; Perception +23, Sense Motive +16


Defense


AC 16, touch 13, flat-footed 13 (+3 Dex, +3 Armor)
hp 105 (11d8+44)
Fort +12, Ref +8, Will +15. +4 vs. fey/plant effects, venom immunity
Resist acid 5, cold 5, electricity 5


Offense


Speed 30 ft plus Woodland Stride, Trackless Step
Melee :PA club +8/+3 (1d6+13)
Ranged

DA dart +8 (1d4+7)
DA mv shortbow +9/+4 (1d6+4/3)

Special attacks (wild shape: 11 hours 5/day or celestial template by double charges)


Magic


Druid Spells Prepared (CL 11th; concentration +15 plus Combat Casting, DC14+spell level)
:6th- greater dispel magic
:5th- Communal air walk, Animal growth
:4th- Dispel magic, Freedom of movement, Communal protection from energy, Spike stones
:3rd- Greater animal aspect, Cure moderate wounds, Neutralize poison, Communal resist energy, Stone shape
:2nd- Barkskin 2x, bull's strength, Communal endure elements, Restoration lesser
:1st— Deadeye's lore 2x, Faerie fire, Longstrider, Speak with animals + PoP
:0 (at will)— Create water, Druid craft, Detect poison, Stabilize
Spell-Like Ability 1/d Remove Disease with multicolored tear drops


Statistics


Str 16, Dex 16, Con 16, Int 13, Wis 18, Cha 12
Base Atk +8; CMB +11; CMD 24
Feats Alertness, Celestial Servant [ARG], Combat Casting, Deadly Aim (Campaign), Improved Initiative, Iron Will, Natural Spell, Planar Wild Shape, Power Attack (Campaign), Self-Sufficient (Background), Toughness
Traits rescued [Shalelu], suspicious, wary (Background)
Skills Acrobatics +16, Climb +13, Diplomacy +3, Disguise +2, Fly +7, Handle Animal +15 (+4 wild empathy, +4 animal companion), Heal +26, Knowledge (dungeoen) +2, Knowledge (engineering) +2, Knowledge (geography) +8, Knowledge (history) +2, Knowledge (local) +2, Knowledge (nature) +7,Knowledge (nobility) +2, Knowledge (planes) +6, Knowledge (religion) +12, Profession (sculpturer) +11, Ride +7, Stealth +4, Survival +23, Swim +8
Languages Aklo, Celestial, Common, Druidic
SQ nature bond (celestial middle-aged white tiger named Tieqing), nature sense, trackless step, wild empathy +5, woodland stride
Combat Gear acid, 5x alchemist's fire, tanglefoot bag, flask of will'o'wisp, club, dagger, dart (3), shrooms of Brinewall
Magic Gear amulet of might fist +1 (1/day +2 with bleed or to struggle), ring of climbing, ring of sustenance, pearl of power (1st), wand of cure light wounds 69 charges, wand of cure moderate wounds 45 charges, Scroll of Restoration (Koya), Scroll of Water Walk CL7
Armor and clothes Bracer's of archery lesser, Mv spider-silk bodysuit, Druid's vestment, Boots of elvenkind, Cloak of resistance +2, Healer's gloves, Belt of physical might +2 Dex+Con D/C, Ring of climbing, Ring of sustenance
In belt pouch wand of cmw 22 uses, wand of clw 202 uses, pearl of power 1st, holly and mistletoe, spell component pouch, healer's kit (+2 competence, 10 uses), veterinarian's kit (+3 competence, 10 uses), hammock, string or twine, water skin, gold-and-ivory fan depicting a gecko walking amid cherry blossoms
In backpack, mv grappling hook, silk rope (150 ft.), waterproof bag, bedroll, winter blanket, oiled canvas 10x10
Wealth - gp


Special Abilities


Animal Companion Link (Ex) Handle or push Animal Companion faster, +4 to checks.
Natural Spell You can cast spells while in Wild Shape.
Planar Wild Shape May add celestial template to Wild Shape (+1 usage), +2 to confirm critical hit vs evil.
Share Spells with Companion (Ex) Can cast spells with a target of "you" on animal companion, as touch spells.
Trackless Step You can choose not to leave trail on natural surroundings.
Venom Immunity Immunity to all poisons.
Wild Empathy +5 (Ex) Bonus to Handle Animal, when facing wild animals
Woodland Stride (Ex) Move through undergrowth at normal speed.


Gabriella on enkelinsukuinen löytölapsi Hiekkasärkässä. Häntä ei oltu siunattu jumallisella kontekstilla, joten hänen kasvatuksen sai vastuulleen Turandarok akatemia. Lapsuusvuodet olivat lasten leikkiä, mutta kaikki alkoi muuttua murrosiän kynnyksellä.

Poikia alkoi kiinnostaa Gabriellan mystisen viehättävä ulkomuoto ja tyttöjä vasta vuoroin kadehdittaa. Monen laista dramatiikkaa ja kiusaa alettiin siis harrastamaan nuorten keskuudessa.

Pahin oli vielä kuitenkin edessä, kun 4708 Hiekkasärkkä oli joutua Lamasthun polttouhriksi. Kaikkein kurjinta oli että tekijäksi paljastui kaiken koston ja katkeruuden takaa toinen aasimar nainen Nualia, edesmenneen Ezekiel Tobynin löytölapsi. Tässä kohtaa Gabriellan osaksi oli joutua sietämään pilkkaa, epäluuloa, syrjintää ja jopa uhkaa nyt jo aikuistenkin Hiekkasärkkäläisten osalta. Tämä vaikutti voimakkasti nuoreen naiseen joka masentui ja menetti elämänhalunsa.

Sattui kuitenkin niin, että eräänä päivä Shalelu Andosana Hiekkasärkän metsien ja mantujen suojelija sattui kylään täydentämään reppuaan ja kertomaan kyläläisille päivityksiä, mitä sen ympäristössä oli tapahtunut gobliiniuhan kukistuttua.

Gabriella sattui näkemään tämän muukalaisen saapumisen ja kiinnostui välittömästi tämän viehkeistä pitkistä korvista. Kun selvisi mitä tämä toimitteli kylän ulkopuolella, Gabriella vaati päästä kokelaaksi, päästäkseen edes hetkeksi ulos helvetiksi muuttuneesta kylästä. Akatemiassa oltiin Gabriellasta ja tämän vaikutukseen muihin nuoriin jo sen verran huolestuttu, että viikon lupa samoiluun annettiin nopeasti.

Kaksi vuotta sitten Gabriella marssi ulos pohjoisportista avointa maailmaa ihmetellen Shalelun vanavedessä... eikä häntä ole sen kuummin nähty, monet jo kokonaan unohtaneetkin. Shalelu on kyllä tuonut sanan harvoille, että tyttö kasvaa nyt kasvaa aikuuteen Hiekkasärkän ympäristössä samoillen, gobliineja jahdaten ja muita vaaroja tarkkaillen kuin Shalelun perintönä ikään. Onpä hän kuulemma löytänyt ja kesyttänytkin paikallisen tuliraitapuuman pennunkin suojelijakseen.

Lähteet: ARG & UC
Tunnusmusiikki: www.youtube.com/watch?v=D9ioyEvdggk

Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at https://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped