Tämä sivu on Mekanismin käytettävyysparannusten käyttöönottosuunnitelma. Se sisältää eri vaiheisiin liittyvät vaatimukset ja käyttöönottotoimenpiteet.

Eri vaiheiden tehtävät on listattu vaiheistuksen luettavuutta ajatellen. Tarvittaessa toimenpiteet kuvataan omilla sivuillaan.

Osallistu kehitykseen

Voit osallistua kehitykseen parhaiten ottamalla koetilan käyttöön (selainkohtaisesti) ja kommentoimalla siihen perustuen sivulle MekanismiUS.ToDo.

Vaiheistuksesta

Selitteitä:
Päätökset
Suunnittelemattomat toimenpiteet
Suunnitellut toimenpiteet

Vaihe 2

kts. Vaiheen 2 suunnittelua

Vaatimukset

 • on siirrettävä UnStrapped -metasivut ryhmän Site alle. Esimerkkinä sivu MekanismiUS.NoSideBar
  • Ryhmän Site käyttöä ei suositella, hallintosivuille suositeltava on SiteAdmin (kts. http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/UpgradeToSiteAdmin. Jaottelu riippuu siitä, ovatko sivut a) julkisia ja b) kaikkien skinien kesken yhteiskäyttöisiä. NoSideBar voisi olla Siten alla, Mekanismi.UserBase taas kuuluisi periaatteessa SiteAdminiin.
  • Korjattu termi hallintosivut muotoon UnStrapped -metasivut selkeyden vuoksi. (ryhmää Site afaik suositellaan nimenomaan näille sivuille --V 2012-03-12 10:12)
 • on suunniteltava ulkoasu toimimaan myös pädi ja puhelinkäytössä (ja toteutettava se)
 • On toteutettava sivulle ToDo kirjatut kriittiset korjaukset ulkoasussa tai käytettävyydessä
 • On poistettava SoMe -toiminnot mobiilikäyttäjiltä, koska ne aiheuttavat sekä androidin oletusselaimen pätkimistä että latausongelmia mobiililaitteilla.

Toimenpiteet

 • Testataan (oikeilla) mobiililaitteilla
  • Ipad
  • Android pad
  • Iphone
  • Android puhelin
  • Symbianpuhelin (lähinnä että saitti toimii jotenkin)
 • Vaihdetaan oletusulkoasuksi Unstrapped-2

Vaihe 3

Vaatimukset

 • On toteutettava viimeisten muutosten lukeminen ilman Site.AllRecentChanges -sivun sisällyttämistä, koska tämä on hidasta.
  • Ilmeisesti tarkoitat "Palauta n viimeistä muutosta" -tyyppistä sivua? Yksi tapa lienee kasata uusi GroupRecentChanges käyttäen muuttujaa $RecentChangesFmt ja sitten includella hakea sieltä n ensimmäistä riviä. Tässä ongelmana on duplikaattien poistaminen. --Pervilä 2012-02-22 11:04
 • On suunniteltava uusi etusivu. (suunnittelu sivulla Etusivu US)
 • On suunniteltava miten hallintasivut, kuten projektilistaus tai työkalulistaus alapalkissa toteutetaan ja missä wiki ryhmässä ne sijaitsevat.
  • Minusta hallintasivut yhä suljetussa ryhmässä Mekanismi, käyttäjille näkyvät työkalut ryhmässä Main, ja Projektilistaukset kuuluvat näihin. --Pervilä 2012-02-22 11:04
 • On toteutettava sivulle ToDo kirjatut kriittiset korjaukset ulkoasussa tai käytettävyydessä

Toimenpiteet

 • Testataan (oikeilla) mobiililaitteilla etusivun toiminta
  • Ipad
  • Android pad
  • Iphone
  • Android puhelin
  • Symbianpuhelin (lähinnä että saitti toimii jotenkin)
 • Vaihdetaan etusivun oletusulkoasuksi Unstrapped-2-frontpage

Vaihe 4

Vaatimukset

 • On toteutettava sivulle ToDo kirjatut kriittiset korjaukset ulkoasussa tai käytettävyydessä
 • On suunniteltava miten tägit (linkit kategorioihin) halutaan näkymään etusivulla, sivupalkissa ja sivuilla
 • ..?

Toimenpiteet

 • ..?

Toteutetut vaiheet

Vaihe 1

Vaatimukset

 • on toteutettava etusivulle väliaikainen valikko. Lähtökohtana käytetään sivun Site.SideBar?skin=mod-pmwiki mukaista valikkoa.
 • On toteutettava sivulle ToDo kirjatut kriittiset korjaukset ulkoasussa tai käytettävyydessä
 • On toteutettava en/fi siirtymä "just in case"
 • On toteutettava uusi vaiheen 1 etusivu (kts. vaihe 3 ja Etusivu US liittyen myöhemmin tehtävään etusivun päivittämiseen)
 • on hyväksyttävä uuteen ulkoasuun siirtyminen JA
 • on hyväksyttävä tämä suunnitelma

Toimenpiteet

 • Vaihdetaan oletusulkoasuksi Unstrapped-1

Vaihe 1.1

Vaatimukset

 • keskeiset puuttuvat wikityylit:
  • <pre> tai edes monospace toimimaan välilyönnillä sisennetyssä kappaleessa
  • [+big+] [++bigger++] [-small-] [--smaller--] '^superscript^' '_subscript_' {+inserted+} {-deleted-} toiminaan siististi

Käyttöönotto

 • Testattavissa ottamalla käyttöön UnStrapped ulkoasun version 5 (Sivulta Kehitys tai klikkaamalla tästä)
 • Testataan muutama päivä ja otetaan käyttöön

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped