Mekanismi

Hahmot < Hahmonluonti > Lähtölaukaus

Hahmonluonti

Perusajatuksena harhapolussa on päästää pelaajia vaikuttamaan peliin tavoilla, jotka poikkeavat perinteisestä vastuujaosta vaikeuttamatta eläytymistä merkittävästi. Tällä perusteella tietyt asiat onnistuvat hahmonluonnin aikana vain päästämällä muita pelaajia vaikuttamaan omaan hahmoon tai hahmon taustaan.

Eksyneitä Sieluja

Hahmonluonti tapahtuu Harhapolussa yhteisesti. Pelaajien hahmot luodaan samanaikaisesti ja pelaajat pääsevät vaikuttamaan toistensa hahmoihin sekä ajatusten että erikoisuuksista ja kyvyistä seuraavien säröjen kautta.

Teoriassa peli toimii myös pelaajien tai pelinjohtaja etukäteen tehdyillä hahmoilla. Se on kuitenkin suunniteltu toimimaan käyttäen hahmonluontia tämän kuvauksen mukaisesti ja saattaa toimia tarkoitettua heikommin, jos hahmot luodaan etukäteen.


© Vitku, someday-Evermore / Synthetic nights for Evermore / About art

Hahmonluonnin aluksi, jokainen pelaaja keksii hahmolleen konseptin. Toisin sanoen, hän päättää hahmonsa yleistaustan. Konseptin kirjaamisen jälkeen hahmonluonti tapahtuu kierroksittain siten, että jokainen pelaaja nimeää vuorotellen hahmolle taustan, erikoisuuden, särön tai kyvyn.

Omalla vuorollaan pelaaja saa keksiä hahmolle vapaasti yhden taustan. Uusi keksitty tausta kerrotaan muille pelaajille - ja olettaen sen sopivan pelin lähtökohtiin, se lisätään hahmolle ilman sen suurempia keskusteluja. Joskus taustat saattavat olla peliin sopimattomia tai vaatia hieman viilausta, jotta ne sopisivat sovittuun teemaan. Taustojen sopivuudesta vastaa viime kädessä pelinjohtaja, mutta jokainen saa halutessaan ilmaista mielipiteensä asiasta.

Tausta voi olla myös erikoisuus, kyky tai särö. Kyvyn ja erikoisuuden voi hahmolleen valita vain, jos antaa muiden keksiä hahmolleen yhden särön. Kyvyllä ja erikoisuudella saa siis tosiasiassa kaksi taustaa yhdellä vuorolla - mutta ne molemmat ovat tavallista taustaa rajoittuneempia ja toinen niistä tulee muilta pelaajilta.

Jokainen pelaaja saa yhtä monta valintavuoroa, joten periaatteessa nopeasti hahmolleen taustoja keksivä voi "varastaa" eli livetä tavallisesta kierrosjärjestyksestä, kunhan yhteensä hahmolle valittujen taustojen määrä (miinus muiden pelaajien antamat säröt) on kaikilla hahmoilla sama.

Taustoja valittaessa syntyvät myös hahmon psyykeen arvot, joiden maksimiarvoon valintakertojen määrä vaikuttaa. Jokainen hahmolle annettava tavallinen tausta kasvattaa tasapainoa yhdellä pisteellä. Erikoisuudet taas nostavat hahmon tahtoarvoa, ja kyvyt puolestaan luontoarvoa.

Pääosin nukkujia käsittelevässä yhden pelikerran pelissä ja kaikenlaisissa pidemmän aikavälin kampanjoissa hyvä valintavuorojen määrä on 4. Heränneitä tai muita yliluonnollisesta tietoisia käsittävissä yhden pelikerran peleissä kannattaa vuorojen määrä kasvattaa kuuteen. Kun hahmon aloitustasapaino on 1, antaa tämä tasapainon vaihteluväliksi neljällä kerralla 1-5 ja kuudella kerralla 1-7. Psyykeen arvojen maksimi on aina 7, joten tällöin jokainen hahmonluonnissa annettu piste vaikuttaa arvoon samalla tavalla ja ei tarvita poikkeuksia eri tilanteita varten.

Erikoisuudet

Jos tausta kuvaa sellaisia yksittäisiä hahmon taustaan liittyviä seikkoja, jotka erottavat hahmon selkeästi harmaasta massasta tai liittyy salattuun totuuteen ja Aselevon piiriin kuuluviin salaseuroihin on kyseessä erikoisuus (e). Erikoisuudet voivat myös osaltaan selittää hahmon kykyjen alkuperää.

Rajamaiden organisaatioihin ja niiden jäsenyyteen liittyvät taustat ovat aina erikoisuuksia.

Erikoisuuden on oltava aina yksiselitteinen ja se auttaa vain tilanteessa jossa taustasta on selkeää suoraa hyötyä. Erikoistaustan hinta hahmolle, on yksi muun peliporukan valitsema särötausta. Näin hahmo saa käytännössä aina kaksi taustaa yhden hinnalla, mutta pelaaja antaa muille pelaajille mahdollisuuden vaikuttaa hahmoonsa.

Jokainen hahmon erikoistausta kasvattaa hahmon Tahtoa? yhdellä pisteellä.

Kyvyt

Hahmon yliluonnollista tai selittämätöntä yksikäsitteistä kyvykkyyttä, voimaa tai ominaisuutta kuvaava tausta on kyky (k) Pelin aikana kyvyt ohittavat muun pelin säännöstön ja pelitilanteiden antamat rajoitteet, niin kauan kun mikään toinen kyky tai selkeästi yliluonnollinen voima ei vastusta hahmon kykyä


© BaltazarArt / Serenity / About art

Harhapolussa yksittäisen, ja ennen kaikkea pelaajahahmon, ihmissielun katoaminen tai pelastuminen on tärkeämpää kuin koko maailman kohtalo. Samoin sielun pelastus tai kadotus on aina lähtöisin siitä itsestään - ja tämä syöksy kohden valoa ja tyhjyyttä synnyttää paradoksin, josta yliluonnollinen pääsee maailmaamme. Hahmon sielunmaisema on hahmon kykyjen todellinen lähde, ja hahmo maksaa sielunsa välityksellä voimistaan, olivatpa nämä sitten arkijärjellä selitettäviä tai selkeän yliluonnollisia.

Jokainen hahmon kyky nostaa hahmon luontoarvoa yhdellä pisteellä.

Säröt

Selkeästi hahmon luonteeseen tai kohtaamiin haasteisiin liittyvät taustat ovat usein enemmän piirteitä kuin aitoja taustoja. Näitä piirteitä kutsutaan säröiksi, ja ne syntyvät usein muiden pelaajien antamina pelaajan ottaessa hahmolleen erikoisuuden tai kyvyn.

Säröt eivät saisi rikkoa pelaajan hahmoa. Tämä tarkoittaa sitä - että jos erikseen ei sovita, on terien sovittava aikaisempaan hahmokonseptiin sitä rikkomatta. Esimerkiksi "Kirjailija" osannee varmasti myös lukea jne.

Lisäksi osa pelaajista kokee tietynlaisten hahmojen pelaamisen vaikeaksi. Siksi terien suhteen on tärkeää pitää kiinni teräsivulla tarkemmin esitellystä olevasta Veto-oikeudesta

Asetelmasta

Hahmonluonti on tässä melko vapaamuotoinen. Tosiasiassa hahmoja luotaessa kannattaa pitää mielessä alkuasetelmasta sovitut asiat - ja keskustella avoimesti siitä mitä halutaan. Terät ja säröt ovat olennainen osa tätä mekaniikkaa. Tahto tai Luonto voi hahmoilla olla käytössä tai jätetty huomiotta alkuasetelmankin vuoksi. Useimmiten hahmonluonnin muutokset tulevat lähtökohdissa esitellyistä ajatuksista - mutta niistä on hyvä puhua laajemminkin.

Hahmojen kehittyminen

Kun pelataan useampia pelejä samoilla hahmoilla tullaan äkkiä pisteeseen, jossa hahmot alkavat muuttua tai kehittyä uuteen suuntaan. Harhapolussa hahmojen kehittymistä hoidetaan jatkamalla hahmonluontoa aina tarvittaessa yhdellä kierroksella ennen peliä, sen jälkeen tai vaikkapa kahden kohtauksen välissä. Tällöin on kuitenkin huomattava, ettei hahmon tasapaino, tahto tai luonto voi koskaan olla seitsemää suurempi.

Erikseen sopimalla hahmon taustoja voidaan tietysti myös täsmentää tai muokata suuntaan tai toiseen. Tällöin hahmon psyykeen arvot eivät muutu. Hahmon uudet kyvyt voivat lisäksi olla myös jotain aikaisemmin esiin tulemattomia historian seikkoja tai paljastuksia hahmon menneisyydestä. TV-sarjamaisesti eteneviin peleihin sopivat erittäin hyvin vaikkapa flasbackit näistä paljastuksista hahmonkehitystä seuraavissa kohtauksissa.

Pidempään jatkuvissa kampanjoissa hahmojen tasapainoarvo tapaa laskea melko alas. Tätä voidaan torjua lisäämällä aina hahmon kehittyessä uusia seikkoja tämän historiaan, siten sekä syventämällä hahmoa että saaden kaivattuja tasapainopisteitä.

Tasapainon vääjäämätön murtuminen on yksi Harhapolun perusteemoista ja siten tasapainopisteitä ei suoranaisesti saa takaisin hahmonkehityksen ohi. Terapian voidaan tarvittaessa katsoa palauttavan myöhemmin esiteltäviä väliaikaisia tasapainopisteitä, pysyviin se ei kuitenkaan vaikuta nostavasti tai laskevasti.

...Hahmojen luonnin jälkeen saattaa olla selkeämpää tutustua psyykeen tai sielunmaisemaan ennen mekaniikkaa. Sisällysluettelon mukaan seuraava luku on kuitenkin Lähtölaukaus...

Mekanismi

Viimeinen muokkaus 2009-03-08 11:18