Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Dastrivox the Green

By the power of my blood.

Male Dragon (Half-elf) Ranger 2 / Monk 2 (Master of Many Styles, Hand of Tyranny) / Sorcerer(Draconic) 1 / Dragon Disciple 10 / Eldritch Knight 5
LE M Dragon(permanent polymorph)
Player JJape


Init +8
Senses Perception +34, Blindsense 60 ft


AC 45 , touch 26, flat-footed 41 (+8 Armor, +6 Monk, +11 natural, +5 deflection, +4 dex, +1 insight)
with Barkskin 47 , touch 26, flat-footed 43
with Shield 49, touch 26, flat-footed 45
Shield+Barkskin 51, touch 26, flat-footed 47
as above+Interposing hand 55, touch 30, flat-footed 51
hp 332(7d10+2d8+1d6+10d12+20+2+9*20)
Fort +27, Ref +21, Will +24(+2 vs. charm and compulsion)
with Heroism Fort +29, Ref +23, Will +26(+2 vs. charm and compulsion)
Special Defenses evasion, Dragon Style (+2 vs. sleep, paralysis, stun), resist acid 10


Speed 30 ft(40 ft with longstrider), fly 90ft (fly +14/+16), Swim 40ft(water breathing), Dragon Style
Melee, no AS claw +32 1d6+49+1d6acid and claw +32 1d6+39+1d6acid, bite +32 2d6+49+1d6acid), 2xWing Slaps +27 1d4+24, PA, S/P/(B)/magic
Melee claw +32 1d6+52+1d6acid and claw +32 1d6+40+1d6acid, bite +32 2d6+52+1d6acid), 2xWing Slaps +27 1d4+27, PA, S/P/(B)/magic
Melee, heroism claw +34 1d6+52+1d6acid and claw +34 1d6+40+1d6acid, bite +34 2d6+52+1d6acid), 2xWing Slaps +29 1d4+27, PA, S/P/(B)/magic
Special Attacks favored Enemy: Human(+2), Unholy Command(DC 26, must obey command spell, 6/day), Breath Weapon(2/day, 30ft cone, 15d6 acid), Blind-Fight, Cornugon Smash(+42/+44), Dimensional Dervish


Sorcerer Spells (CL 14, Concentration +22)
6th(3/day) — Battlemind Link
5th(5/day) — Teleport, Spell Resistance, Interposing Hand
4th (7/day) — Dimension Door, Dimensional Anchor, Fear, Shocking Image
3rd (7/day) — Haste, Heroism, Fly, Protection from Energy, Displacement
2nd (13/day) — Mirror Image, Resist Energy, Alter Self, Cat`s Grace, Blur, Fog Cloud
1st (7/day) — Mage Armor, Shield, Protection from Good, Grease, Expeditious Retreat, True Strike
Cantrips/Orisons (at will) — Detect Magic, Read Magic, Prestidigation, Light, Message, Open/Close, jotain
Special Abilities Arcane Strike(included as needed), Charm Person(1/day), FotDII (2/day)


Str 40(36)[30], Dex 18[12], Con 28(26)[20], Int 10, Wis 22(16), Cha 19(17)
Base Atk+16 ; CMB +31; CMD 57
Feats Toughness, Intimidating Prowess, Aspect of the Beast(claws), Weapon Focus:Claws, IUS, Dragon Style, Unholy Command(HoT bonus feat, replaces stunning fist), Eschew Materials, Feral Combat Training, Dragon`s Ferocity, Leadership, Power Attack(bloodline feat), Iron Will(plot feat), Arcane Strike, Blind-Fight(bloodline-feat), Cornugon Smash, Lightning Reflexes, Improved Initiative, Dimensional Agility, Weapon Focus:Wings, Dimensional Assault, Dimensional Dervish, Weapon Focus:Bite
Skills Acrobatics +16 (3), Appraise +5 (1), Bluff +16 (9), Climb +16 (1), Diplomacy +9 (1), Fly +19 (12), Handle Animal +8 (1), Heal +10 (1), Intimidate +42 (20), Knowledge:Arcana +10 (5), Linguistics +2 (2), Perception +34 (20), Profession(sailor) +10 (1), Profession(torturer) +11 (1), Ride +6 (1), Sense Motive +30 (20), Spellcraft +5 (1), Stealth +12 (4), Survival +14 (5), Swim +24 (1), Use Magic Device +9 (1)
Traits Magical Knack(Sorcerer), Dueling Unto Death, Focus Strenthens your Will
Drawback Pride(-2 to diplomacy and sense motive, if threatened, accused or challenged)
Languages Common, Draconic, Infernal
SQ Track(+1 to follow tracks), Wild Empathy(+4), Human traits, green dragon(acid) bloodline, Wish(+5 Str), Constant Water Breathing, +2 to Know:Arcana(book)


On person Monk Outfit, Bracers of Armor +8, Amulet of Mighty Fists +5, Dagger, unholy symbol of Asmodeus, Iron circlet of charismatic(+2) disguise, 100xarrows, Cloak of Resistance +5, 100xIH-scroll, 2xCLW-potion, CMW-potion, Belt of Physical Perfection +6, Headband of Inspired Wisdom +6, Ring of Mind Shielding, Ring of Protection +5, Wand of Longstrider(infinite!), Lenses of Detection, Boots of elvenkind, Potion of Remove Blindness/Deafness, Robes of the Green Dragon, 3xLesser Extend Rod, CMW-wand(40 charges), Dusty Rose Prism Ioun Stone, lesser quicken rod, stone of good luck
In backpack Ranger`s Kit, Dungeoneering Kit, furs, Wand of Barkskin(infinite!)
Wealth see inventaario
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes Huom! Dragon Disciple eka leveli lasketaan kahdesti saveihin. Ei viititty laskea uudestaan Eldritch Knightille kahdesti.
Hero Points 1
Saves Fort:(+2goodsave+20*0,5+9ability+1trait+5cloak+0,33)=27, Ref:(+2goodsave+4*0,5+17*0,33+5cloak+2feat+4ability)=20, Will:(+2goodsave+14*0,5+7*0,33+5ability+5cloak+2feat)=23 BAB (7*1+12*3/4+2/4)=16
Osuminen(claw) (16BAB+15STR+1w.f+5AMF-5PA)=32
Dama(Claw) [15str+7D.F+7D.S(first hit only)+15PA/+10PA+5AMF+3AS]=52(first hit)/40(second, and bite)
Dama(Bite) [22str+7D.F+15PA+5AMF+3AS]='''52(first hit) Dama(Wing) [7str+7D.F+5PA+5AMF+3AS]=27
Natural Armor Bonus [4bloodline+3D.D+4FotD=11


Leveling Plan:
1. Ranger 1, Toughness, Intimidating Prowess(human bonus feat)
2. Ranger 2, Aspect of the Beast(Ranger Bonus Feat)
3. Monk(MoMS, HoT) 1, IUS(monk bonus feat), Dragon Style(monk bonus feat), Weapon Focus: Claw
4. Sorcerer 1 CON +1 (18)
5. Monk(MoMS, HoT) 2, Dragon Ferocity(MoMS bonus feat), Feral Combat Training
6. Dragon Disciple 1
7. Dragon Disciple 2, Power Attack(bloodline feat), Leadership/Arcane Strike
8. Dragon Disciple 3, WIS +1 (16)
9. Dragon Disciple 4, Leadership/Arcane Strike
10. Dragon Disciple 5, Blind-Fight(bloodline bonus feat)
11. Dragon Disciple 6, Lunge, Blur
12. Dragon Disciple 7, STR +1 (25 before belt), Haste
13. Dragon Disciple 8, Improved Initiative(bloodline feat), Cornugon Smash, Heroism
14. Dragon Disciple 9
15. Dragon Disciple 10, Dimensional Agility, Stoneskin/Dimension Door
16. Eldritch Knight 1, Weapon Focus(Wings) STR +1 (26 before belt)
17. Eldritch Knight 2, Dimensional Assault
18. EK 3
19. EK 4, Dimensional Dervish
20 EK 5, Weapon Specialization(claws)/Weapon Focus(bite)


Ulkonäkö
Ragnar on nykyään ihmisen kokoinen vihreä lohikäärme, ja sellaiseksi varsin lihaksikas yksilö. Joskus kun mieli tekee, hän palaa lihaksikkaan puolihaltiamiehen muotoonsa.

Persoonallisuus
Ragnarin selkeimmät luonteenpiirteet ovat ylpeys ja kyltymätön tarve itsensätäydellistämiseen. Hänellä on vankkumaton luotto omiin kykyihinsä ja fyysiseen voimaansa, joiden kehittämiseen hän uhraa käytännössä koko vapaa-aikansa. Hän on valmis uhraamaa muiden henkilöiden elämiä oman mahtinsa kasvattamiseksi, mutta kuitenkin myös kunnioittaa suuresti muita henkilöitä, jotka osoittavat taistelutaitonsa ja pyrkimyksen taitojensa hiomiseen täydellisiksi.

Ragnar on lopultakin saavuttanut pitkäaikaisensa tavoitteensa, ja elää nykyään täysipäiväisenä lohikäärmeenä. Seuraavana tähtäimenä on kerätä aarteita, ja näyttää Dastrivox Vihreän mahti koko Talingardelle. Jossain vaiheessa Ragnar myös saattaa harkita jälkikasvun hankkimista, onhan hänen verenperintönsä niin mahtavaa, että sitä on levitettävä maailmalle laajemmin.

Biografia
Ragnar syntyi maalaisaatelissukuun, jonka tilukset sijaitisivat Talingarden alueiden laitamilla. Hänen sukunsa oli Barcan hallinon aikoihin rikas ja mahtava, ja suku oli tuottanut monta mahtavaa taistelijaa. Suvun menneiden aikojen kuuluisimpien taistelijoiden ja maagikoiden kerrottiin omanneen lohikäärmeen verta, joka antoi heille heidän mahtinsa.

Erilaisten taistelutekniikoiden lisäksi Ragnaria koulutettiin metsästämään, olihan riistan metsästys yksi maalaisaatelisten yleisistä ajanvietteistä. Ragnar ei ikinä tästä susien ja kettujen jahtaamisesta erityisemmin innostunut, vaan mielummin koetteli taistelutaitojaan toisten ihmisten kanssa. Maalaisalueella päteviä tappelijoita ei liiemmin löytynyt, ja Ragnar alkoikin hakeutua kaupunkeihin viettämään aikaa toisten aatelisnuorten kanssa.

Eräänä päivänä Ragnarin ollessa vierailemassa Matharynissa ja viettämässä iltaa aatelisnuorten seurassa rankan treenauspäivän päätteeksi, hän kertoili tarinaa sukunsa lohikäärmeenverestä, kuten hänellä oli tapana tehdä. Eräs paikallisen, korkea-arvoisen aatelissuvun vesa hermostui kuitenkin Ragnarin kerskailuista ja lähentelemisyrityksistä hänen siskoaan kohtaan, ja alkoi ivaamaan Ragnarin lohikäärmeenveriväitteille ja herjaamaan häntä sivistymättömäksi maalaistolloksi. Ragnar ei tällaista suoraa kunnianloukkausta suostunut kuuntelemaan, vaan haastoi tämän nuoren koko muun seurueen edessä kaksintaisteluun.

Tästä kaksintaistelusta ei suurta sankaritarinaa jäänyt kerrottavaksi jälkipolville: Ragnarin vastustaja oli häntä kaksi vuotta nuorempi, 30 senttiä lyhyempi ja 50 kiloa kevyempi. Ragnar hakkasi pelokkaan aatelisnuoren helposti maihin, jonka jälkeen tämä nopeasti kuoli haavoihinsa. Pääkaupungin aatelisnuori oli sen verran kunniakas, että taisteli loppuun asti valittamatta, mutta hänen ystävänsä ja sukunsa eivät olleet yhtä suopeita. Samana iltana kaksintaistelun jälkeen Ragnar löysi itsensä vangittuna ja matkalla Brandenscarin vankilaan.

Ragnarin seikkailuja Kuoleman Solmun palveluksessa ei tähän viitsi alkaa tähän tarkemmin avaamaan, sillä tarina olisi kovin pitkä. Tiivistettynä: Ragnar aloitti uskollisena kardinaalin ihmispalvelijana, kehittyi/muuttui pelätyksi Kuoleman Solmun puolihaltia/lohikäärme taistelijaksi, ja suunnittelee nykyään elämää Talingarden Lohikäärmeruhtinaana, Dastrivox Vihreänä.

Dastrivox the Green, Large Form

By the power of my blood.

Male Dragon (Half-elf) Ranger 2 / Monk 2 (Master of Many Styles, Hand of Tyranny) / Sorcerer(Draconic) 1 / Dragon Disciple 10 / Eldritch Knight 4
LE M Dragon(permanent polymorph)
Player JJape


Init +8
Senses Perception +34, Blindsense 60 ft


AC 46 , touch 25, flat-footed 42 (+8 Armor, +6 Monk, +13 natural, +5 deflection, +4 dex, +1 insight, -1 size)
with Barkskin 48 , touch 25, flat-footed 44
with Shield 50, touch 25, flat-footed 46
Shield+Barkskin 52, touch 25, flat-footed 46
as above+Interposing hand 56, touch 29, flat-footed 52
hp 352(7d10+2d8+1d6+10d12+20+2+10*20)
Fort +28, Ref +21, Will +24(+2 vs. charm and compulsion)
with Heroism Fort +30, Ref +23, Will +26(+2 vs. charm and compulsion)
Special Defenses evasion, Dragon Style (+2 vs. sleep, paralysis, stun), resist acid 10


Speed 30 ft(40 ft with longstrider), fly 90ft (fly +14/+16), Swim 40ft(water breathing), Dragon Style
Melee, no AS claw +32 1d6+52+1d6acid and claw +32 1d6+39+1d6acid, bite +32 2d6+52+1d6acid), 2xWing Slaps +27 1d4+26, Tail Slap +26 1d8+44, PA, S/P/(B)/magic
Melee claw +32 1d6+55+1d6acid and claw +32 1d6+42+1d6acid, bite +32 2d6+55+1d6acid), 2xWing Slaps +27 1d4+29, Tail Slap +26 1d8+47, PA, S/P/(B)/magic
Melee, heroism claw +34 1d6+55+1d6acid and claw +34 1d6+42+1d6acid, bite +34 2d6+55+1d6acid), 2xWing Slaps +29 1d4+29, Tail Slap +28 1d8+47, PA, S/P/(B)/magic
Special Attacks favored Enemy: Human(+2), Unholy Command(DC 26, must obey command spell, 6/day), Breath Weapon(2/day, 30ft cone, 15d6 acid), Blind-Fight, Cornugon Smash(+43/+45), Dimensional Dervish


Sorcerer Spells (CL 14, Concentration +22)
6th(3/day) — Battlemind Link
5th(5/day) — Teleport, Spell Resistance, Interposing Hand
4th (7/day) — Dimension Door, Dimensional Anchor, Fear, Shocking Image
3rd (7/day) — Haste, Heroism, Fly, Protection from Energy, Displacement
2nd (13/day) — Mirror Image, Resist Energy, Alter Self, Cat`s Grace, Blur, Fog Cloud
1st (7/day) — Mage Armor, Shield, Protection from Good, Grease, Expeditious Retreat, True Strike
Cantrips/Orisons (at will) — Detect Magic, Read Magic, Prestidigation, Light, Message, Open/Close, jotain
Special Abilities Arcane Strike(included as needed), Charm Person(1/day), FotDII (2/day)


Str 42(36)[30], Dex 18[12], Con 30(26)[20], Int 10, Wis 22(16), Cha 19(17)
Base Atk+16 ; CMB +33; CMD 59
Feats Toughness, Intimidating Prowess, Aspect of the Beast(claws), Weapon Focus:Claws, IUS, Dragon Style, Unholy Command(HoT bonus feat, replaces stunning fist), Eschew Materials, Feral Combat Training, Dragon`s Ferocity, Leadership, Power Attack(bloodline feat), Iron Will(plot feat), Arcane Strike, Blind-Fight(bloodline-feat), Cornugon Smash, Lightning Reflexes, Improved Initiative, Dimensional Agility, Weapon Focus:Wings, Dimensional Assault, Dimensional Dervish, Weapon Focus:Bite
Skills Acrobatics +16 (3), Appraise +5 (1), Bluff +16 (9), Climb +17 (1), Diplomacy +9 (1), Fly +15 (12), Handle Animal +8 (1), Heal +10 (1), Intimidate +43 (20), Knowledge:Arcana +10 (5), Linguistics +2 (2), Perception +34 (20), Profession(sailor) +10 (1), Profession(torturer) +11 (1), Ride +6 (1), Sense Motive +30 (20), Spellcraft +5 (1), Stealth +12 (4), Survival +14 (5), Swim +25 (1), Use Magic Device +9 (1)
Traits Magical Knack(Sorcerer), Dueling Unto Death, Focus Strenthens your Will
Drawback Pride(-2 to diplomacy and sense motive, if threatened, accused or challenged)
Languages Common, Draconic, Infernal
SQ Track(+1 to follow tracks), Wild Empathy(+4), Human traits, green dragon(acid) bloodline, Wish(+5 Str), Constant Water Breathing, +2 to Know:Arcana(book)


On person Monk Outfit, Bracers of Armor +8, Amulet of Mighty Fists +5, Dagger, unholy symbol of Asmodeus, Iron circlet of charismatic(+2) disguise, 100xarrows, Cloak of Resistance +5, 100xIH-scroll, 2xCLW-potion, CMW-potion, Belt of Physical Perfection +6, Headband of Inspired Wisdom +6, Ring of Mind Shielding, Ring of Protection +5, Wand of Longstrider(infinite!), Lenses of Detection, Boots of elvenkind, Potion of Remove Blindness/Deafness, Robes of the Green Dragon, 3xLesser Extend Rod, CMW-wand(40 charges), Dusty Rose Prism Ioun Stone, lesser quicken rod, stone of good luck
In backpack Ranger`s Kit, Dungeoneering Kit, furs, Wand of Barkskin(infinite!)
Wealth see inventaario
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Osuminen(claw) (16BAB+16STR+1w.f+5AMF-5PA-1size)=32
Dama(Claw) [16str+8D.F+8D.S(first hit only)+15PA(first hit)/+10PA+5AMF+3AS]=55(first hit)/42(second)
Dama(Bite) [24str+8D.F+15PA+5AMF+3AS]=55
Dama(Wing) [8str+8D.F+5PA+5AMF+3AS]=29
Dama(Tail Slap) [24str+15PA+5AMF+3AS]=47'''

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped