Thanatos Eschalion

Riimuvaltiaat ennaltanäkivät kaiken.

Male Human Wizard(Thassilonian Specialist) 17
N Medium Humanoid(human)
Player Filadeus


Init +9
Senses Perception +21


AC 23, touch 18, flat-footed 18; (+5 dex, +5 armor, +3 deflection)
hp 172(17d6+68+17+17) (~+false life(1d10+10))
Fort +13, Ref +14, Will +15
(+2 trait bonus against death if under spell)
(+2 bonus with heroism)
Special Defenses
SR 18, Domineering(absorbs three harmful transmutation effects per day)


Speed 30 ft/ 40ft(average flight)
Melee +1 Domineering Dagger +7/+2, 1d4-1, 19-20/x2, P/S
Ranged Acid Dart +13, 1d6+8, acid, 30' (14/day)


Spells prepared (Cl 17, vs SR +23, concentration +28/+32
9th (DC 30) — Time Stop, Foresight, Summon Monster IX x2
8th (DC 29) — Form of the Dragon III, Moment of Prescience, Summon Monster VIII x2, Maze
7th (DC 28) — Mage's Magnificent Mansion, Spell Turning, Greater Teleport x2, Planeshift, Greater Arcane Sight, Limited Wish
6th (DC 27) — Greater Dispel Magic x2, Heightened Glitterdust(DC 30) x2, True Seeing, Greater Heroism, +2 unprepared
5th (DC 26) — Overland Flight, Quickened True Strike, Wall of Stone, Telepathic Bond, Silent Dimension Door x3, +1 unprepared
4th (DC 25) — Detect Scrying, Dimensional Anchor x2, Dimension Door x2, Stoneskin x2, Haste
3rd (DC 24) — Haste x3, Heroism x4, Heightened Glitterdust(DC 27) x2
2nd (DC 23) — Darkvision x3, False Life, Glitterdust(DC 26) x2, Resist energy x2, See invisibility
1st (DC 22) — Alarm, Feather Fall, Identify, Grease(DC 25) x2, Endure Elements, Shield, Summon Monster I, Mage Armor
Cantrips (DC 21) — Detect Magic, Message, Prestidigitation, Read Magic


Str 7, Dex 20, Con 18, Int 32, Wis 8, Cha 14
Base Atk +8; CMB +6; CMD 24
Feats Scribe Scroll, Spell Focus(Conjuration), Augment Summoning, Improved Initiative, Toughness, Quicken Spell, Greater Spell Focus(Conjuration), Spell Penetration, Heighten Spell, Greater Spell Penetration, Combat Casting, Silent Spell, Eschew Materials, Iron Will
SkillsFly +25/+29(15), Know(Arcana) +32(17), Know(Dungeon) +31(17), Know(Eng) +20(6) Know(Geog) +20(6), Know(History) +31(17), Know(Local) +31(17), Know(Nature) +31(17), Know(Nobles) +19(5), Know(Planes) +31(17), Know(Religion) +31(17), Linguistics +31(17), Perception +21(17), Spellcraft +31(17), Stealth +22(17)
Traits Magic Life, Outlander - Lore Seeker
Languages Aboleth, Abyssal, Aklo, Aquan, Auran, Azlanti, Celestial, Common, Daemonic, Dark Folk, Draconic, Dwarven, Elven, Ettin, Giant, Goblin, Ignan, Infernal, Minkaian, Orc, Protean, Shae, Sphinx, Sylvan, Terran, Thassilonian, Undercommon
SQ Magic is Life(stabilize automatically), Arcane Bond(ring)(1/day), Augment Summoning(+4 str and +4 con), Sloth(Conjuration), Summoner's Charm(+8 rds), Lore Seeker(grease, glitterdust, planar binding: +1 cl, +1 dc), Dimensional Steps(510'/day)


On person Scholar's Outfit(6 lbs), Spell Component Pouch(diamond dust(500gp)(2 lbs.), Robe of the archmagi(gray)(1 lb.), Handy Haversack(5 lbs), Ring of invisibility(arcane bond), Headband of vast intelligence +6(perception, fly, stealth)(1 lb.), Belt of physical might(Dex & Con) +6(1 lb.), Pearl of power(1st, 2nd and 3rd level), Circlet of Persuasion, Eyes of the Eagle, Ioun Stone(pink and green sphere), Fog-cutting lenses, +1 domineering dagger, Sihedron Ring, Necklace of Adaptation
In handy haversack Spellbooks x6 (428+x)(25 lbs.), Lesser Extend metamagic rod (5 lbs.), Scrolls(comprehend languages, sleep, see invisibility, darkvision x2, tongues x2, make whole x2, water breathing x2, fly x2), Outfits for every occasion(worth 500 gp), Lesser Silent Metamagic Rod (5 lbs.), Silver mirror, Quicken Metamagic Rod, Anathema Archive
Spellbook
9th-level: foresight, summon monster IX, time stop, wish
8th-level: clone, discern location, form of the dragon III, horrid wilting, iron body, maze, mind blank, moment of prescience, greater planar binding, polymorph any object, prismatic wall, protection from spells, summon monster VII
7th-level: greater arcane sight, banishment, limited wish, mage's magnificent mansion, plane shift, greater polymorph, reverse gravity, greater scrying, spell turning, summon monster VII, greater teleport
6th-level: disintegrate, greater dispel magic, globe of invulnerability, greater heroism, planar binding, stone to flesh, summon monster VI, transformation, true seeing, wall of iron
5th-level: beast shape III, break enchantment, cloudkill, dismissal, dominate person, feeblemind, mage's private sanctum, major creation, overland flight, permanency, lesser planar binding, summon monster V, telekinesis, telepathic bond, teleport, wall of stone
4th-level: animate dead, arcane eye, bestow curse, black tentacles, charm monster, confusion, contagion, detect scrying, dimension door, dimensional anchor, enervation, lesser geas, lesser globe of invulnerability, minor creation, remove curse, scrying, secure shelter, solid fog, stoneskin, summon monster IV
3rd-level: arcane sight, blink, dispel magic, fly, gaseous form, gentle repose, halt undead, haste, heroism, magic circle against evil/good, nondetection, phantom steed, protection from energy, ray of exhaustion, shrink item, sleet storm, slow, stinking cloud, suggestion, summon monster III, tongues, vampiric touch, water breathing;
2nd-level: acid arrow, alter self, blindness/deafness, cat's grace, command undead, darkvision, detect thoughts, false life, fox's cunning, ghoul touch, glitterdust, knock, levitate, locate object, make whole, resist energy, rope trick, see invisibility, spectral hand, spider climb, summon monster II, web;
1st-level: alarm, cause fear, charm person, chill touch, comprehend languages, detect secret doors, endure elements, enlarge person, expeditious retreat, feather fall, grease, identify, mage armor, mount, obscuring mist, protection from evil, ray of enfeeblement, reduce person, shield, sleep, summon monster I, true strike, unseen servant;
0-level: All except illusion and evocation cantrips;
Wealth ~20 000 gp
Encumbrance 23 lb. (23 lb. light/46 lb. medium/70 lb. heavy)


Notes

Biografia

Thanatos Eschalion syntyi Länsikruunussa mahtavien Eschalionien suvun pääperheen vesaksi. Lapsena häntä valmisteltiin Eschalionien oman sotilas akatemian oppilaaksi, mutta hänen magian potentiaaliansa ilmestettyä "isoisä" Kronos ottikin tämän suojiinsa. Tämän johdatuksella hän oppi magian alkeet ja mitä magia tarkoittaa diabolisessa Cheliaxissa. Thanatoksen kasvettua miehen mittoihin oli samaten aika hänen koulutuksensa astua seuraavaan vaiheeseen. Kyyneliä pidätellen hän jätti jäähyväiset rakkaimmalle pikkusisarellensa Asterialle ja matkasi Egorianiin saamaan Cheliaxin parasta diabolista koulutusta.

Ikävä kyllä Thanatos ei täysin sopeutunut paikan tapoihin ja vaikka menestyikin opinnoissa, ei onnistunut nauttimaan opettajien tahi opiskelijatoveriensa suosiota. Lopulta jouduttuaan riitoihin erään Thrune sukuisen opiskelijatoverinsa kanssa, hän joutuikin pakenemaan Kollegiosta ja jättämään Cheliaxin vain kolmen vuoden opiskelujen jälkeen. Täten hän suuntasikin Korvosaan setänsä luokse, joka siellä oli onnistunut naimakaupalla asettumaan mahtisukujen joukkoon. Korvosassa hän viettikin muutamia kuukausia valmistellen Acadamaeen liittymistä, mutta todettuaan kaupungin vielä turhan läheiset siteet Cheliaxiin, hän päätti että matkan tulee jatkua. Vierailunsa aikana hän ehti myös tutustumaan serkkuunsa Morrokseen ja tämän kaupungin tuntemuksella viettikin lukuisia miellyttäviä hetkiä hämärämmissä osissa Korvosaa.

Lopulta Thanatoksen matka toi hänet Rätselporiin jossa hän viimein pääsikin rauhassa suorittamaan opintonsa loppuun cypher maagien johdatuksella. Vietettyään useamman vuoden Rätselporissa ja opintojensa päätyttyä hän totesi ettei kaupungilla ollut enää tarjottavaa hänelle. Sen sijaan hän oli tutkimuksissaan törmännyt muinaiseen maagien imperiumiin jota Thassiloniaksi oli kutsuttu ja hän uppoutui syvästi sen magiaan. Eräänä päivänä hän kuulikin eräästä Hiekkasärkällä elävästä Thassilonian asiantuntijasta ja varasikin piakkoin laivan Magnimariin mistä hän jatkaisikin tähän omituisen nimen omaavaan pikkukaupunkiin. Magnimarissa hän sai kuulla tien olevan vaarallinen ja goblin heimojen olevan liikkeellä voimissaan, joten hän liittyikin seikkailijaryhmän mukaan, jotka olivat matkalla sinne ja loppu onkin historiaa.

Mutta sitä ette ole kuulletkaan mitä Thanatosille kävi Riimuvaltiaan kaaduttua. Pahat kielet kertovat että eräs hänen magialla sitomistaan enkeleistä olisi paennut tämän hallinnasta ja surmannut velhon. Toiset kertovat että hän olisi ottanut Xin-Shalastin kodikseen ja sieltä ottanut tornin piilopaikakseen mistä hän huutelisi komentoja piiloista ja maagisten suojien takaa vainoharhaisena astumatta esiin. Todellisuus on hyvin toinen.

Saatuaan Riimuvaltiaan artefaktit ja kaiken mahdin mitä tämän pyhimmästä olivat löytäneet, ei Thanatos enää nähnyt rajoja omalle tulevaisuudellensa. Hankittuaan itsellensä liittolaisia muinaisista velhoista sekä sidottuaan tahtonsa alle voimakkaita ulkopuolisia, hän asettikin tukikohtansa itse luomallensa ulottuvuuden tasolle. Sinne hän on ryhtynyt keräämään Thassilonialaisia artifakteja sekä kirjallisuutta, lukien ja oppien aina joka hetki enemmän. Thanatos epäilemättä kuuluu jo kaikkien aikojen mahtavimpien velhojen joukkoon, mutta kerrotaan että hän hetki hetkeltä lähestyy voimakkaimpien riimuvaltiaiden salaisuuksia ja jopa Myyttisiä voimia. Jos Thanatos onnistuu tavoitteissansa ja saa kaipaamansa rauhan tehdä mitä täytyy, voi hyvinkin olla että hän on jo nousemassa ihmisyyden tuolle puolen.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped