Mekanismi

Terät

Terien tulisi olla sellaisia, etteivät ne pilaa hahmolla jo olevia taustoja tai kykyjä. Usein onkin hyvä ettei terä liity alkuunkaan taustaan, jonka ottamisen vuoksi se hahmolle annetaan. Tällöin hahmonluonti lähtee usein luoville ja hedelmällisille uusille poluille.

Terät ovat hahmon luonnetta, elämäntilannetta tai olemusta tarkentavia seikkoja, jotka pääsääntöisesti annetaan hahmolle muiden kuin hahmon pelaajan toimesta. Päätosvalta sen suhteen, missä tilanteissa teriä voidaan tai tulee käyttää, on kuitenkin pelaajalla, jonka hahmosta on kyse. Terät voivat liittyä hahmon taustaan ja olla luonteeltaan täysin tavanomaisia ja arkipäiväisiä tai vaikkapa satujen yliluonnollisia heikkouksia. Terät eivät kuitenkaan saa muuttaa hahmoa pelaajan mielestä pelikelvottomaksi, tai kumota mitään hahmolla jo olevaa ominaisuutta.

Esimerkkejä arkitodellisuuteen liittyvistä teristä voisivat olla "Sairaanloisen taikauskoinen", "Pelkää pimeää", "Erinomainen päässälaskija" (joka tosin toimisi paremmin erikoistaustana) tai vaikkapa "allerginen hopealle". Esimerkkinä selkeästi maagisen realismin maailmaan kuuluvasta, ehkä jopa yliluonnolliselta vaikuttavasta terästä voisi toimia "Ei voi ylittää (omasta toimestaan) juoksevaa vettä".

Aina kun pelaaja valitsee hahmonluonnissa hahmolleen piirteen, josta seuraa terä, neuvottelevat muut pelaajat siitä, millaisen terän he haluaisivat hahmolle antaa. Terissä on syytä noudattaa hahmonluonnin alussa sovittuja suuntaviivoja, niiden antaminen muuttuu helposti kisaksi siitä, kenen hahmoa voidaan parhaiten iskeä vyön alle - jos tälläinen heikkouksilla sivaltaminen ei ole toivottua käytöstä, kannattaa siitä mainita aluksi. Toisaalta vapaa ja jopa kilpaileva terien antaminen johtaa erittäin mielenkiintoisiin ja pelissä hauskoihin tilanteisiin. Näin käy eritoten silloin, kun hahmoa haittaavat tai eritysen vyön alle osuneet terät liittyvät arkitodelliselta näyttävään todellisuuteen ja toivoa antavat tai hyödylliset terät maagilliseen maailmaan.

Chen never knew how people could tell; it must be something behind his eyes, some inner darkness that revealed his close association to the worlds beyond this world. When younger he had spent hours peering into the mirror, trying to detect what it was that made people so afraid, but even to to himself his round, ordinary face seemed as bland and impressive as the moon.

--Snake Agent, Liz Williams.

Yllä oleva lainaus kuvaa malliesimerkkiä siitä, millaisia terät voivat - ja millaisina ne toimivat Harhapolussa. Chenin silmät paljastavat kaikille asioista tietäville, hänen käyneen toispuolen ja tehneen jotain toispuolisen maailman kanssa. Hän ei siis voi salata sitä vaikka siitä olisi joskus hyötyä. Toisaalta, katse häneltä riittää pelottamaan säikyimmät asioista tietävät pois tieltä, ja saa suuren osan rohkeammista avaamaan ovensa hänelle muutamalla uhkauksella.

Mekanismi

Viimeinen muokkaus 2009-03-08 11:18