Sankaripisteet: 2

 • Maa 13
 • Liike 13
 • Kommunikaatio 5W

Jokat on maaginen sekatavarakauppias ja issariesin noviisi. Hän on syntyjään vanhan Pavisin väkeä, ja erittäin kiinnostunut raunioista ja niistä löytyvistä esineistä, jotka kertovat Pavisin historiasta. Jokatilla on paha tapa sotkeutua valtapeleihin, ja hän on milloin paossa Pavisin kulttia ja milloin siirtomaahallintoa. Hänellä on hieman huono maine kultissa, koska muiden mielestä hän käy kauppaa ulkopuolisten kanssa sen salaisuuksilla.

Maagisen sekatavaran kauppias 5W

 • Kontakteja varkaisiin, seikkailijoihin ja salamurhaajiin
 • Maagisten esineiden tuntemus
 • Seikkailija

Issariesin noviisi (kommunikaatio) 2W

 • kaupankäynti +1
 • avomielinen

Vanhan Pavisin (Oikea kaupunki) kasvatti 18

 • Pavisin historia
 • Raunioiden tuntemus ja selviytyminen
 • Piileskely +1

Praxin kansojen tuntemus 16

Ylipappeus: Häilyvän totuuden sanansaattaja 15

 • Kultin katkonainen historia +1
 • Häilyvän totuuden kirja (loitsukirja, totuus)
  • Näe illuusioiden läpi
  • Totuuden rituaali
  • Häilyvän totuuden rituaali
  • Valheellisen kielen katkaisu

Issariesin noviisi (liike) 13

 • seikkailullinen

Kärsivällinen (maa-riimu) 13

Kapteeni Suvituulen kauppakumppani (kontakti) 15

Viat

 • Uteliaisuus 5W
 • Sotkeutuminen valtapeleihin 2W
 • Huono maine kultissa 13

Kielitaito

 • vanha pavis (äidinkieli, myös luku)
  • lukutaito tulee kulttuuriavainsanasta
 • kauppakieli
  • kyky in yhtä kuin kommunikaatioriimu
 • Issariesin palvoja voi käyttää kommunikaatioriimua vieraiden kielten puhumiseen muttei lukemiseen.

Avainsanoja

Kulttuuri: Vanha pavisiitti (Oikea kaupunki) Olet kotoisin ja yhdestä Oikean kaupungin Vanhan Pavisin klaaneista, ja tatuoitu sen tunnuksin. Olet käytännöllinen ja pragmaattinen, ja tiedät kuinka pitää matalaa profiilia ja piiloutua vaaroilta. Taistelet taitavasti niin keihäällä ja kilvellä, varsijousella kuin kevyellä taistelukirveelläkin, ja kuinka paeta taisteluista, joita et voi voittaa. Kansasi elää keräilemällä sekä paimentamalla eläimiään ja viljelemällä puutarhojaan raunioissa. Tunnet joka raunion ja polun klaanisi turvapaikan ympärillä, ja tiedät kuinka Isossa Rauniossa selviydytään. Suhtaudut vähintäänkin nuivasti peikkoihin ja paimento-laisiin, joiden syytä kaupunkisi tuho on.

Oikea Kaupunki
Tämä on Raunioiden vanhin ihmisyhteisö, Pavisin kultin keskus ja viimeinen suurin piirtein ehjä osa kaupungin vanhaa loistoa. Se on aivan oikea kaupunki, jota reunustavat muuri jotka sulkevat sisäänsä Oikean kaupungin temppelin, Valtias Pavisin kodin. Kaikki oikean kaupungin asukkaat ovat Pavisin kultin jäseniä, ja he tuntevat hyvin Pavisin kääpiöiden tavat.
Huom: Tässä mainittava Pavisin kultin jäsenyys on maallikkojäsenyys. Kaikki siihen liittyvä hoituu kulttuuriavainsanalla, eikä siihen juuri liity velvol-lisuuksia. Hyötynä jäsenyydestä on se, että hahmosi osaa lukea vanhaa Pavista.

Issariesin kultti (kommunikaatio, liike) Issaries on kauppias, välittäjä ja jumalten sanansaattaja, jonka voima on läsnä kaikessa todellisessa kommunikaatiossa. Hän helpottaa kauppaa ja yhteistyötä kansojen kesken ja on myös runoilijoiden jumala. Issaries odottaa jäsentensä olevan rehellisiä ja neutraaleja, mutta myös tekevän voittoa kaupoillaan ja antavan niistä osan uhrilahjoina.

Kommunikaatioriimu
Issaries on kommunikaatioriimun lähde, ja hänen palvojillaan ei ole rajoituksia sen käytössä (huom. kaiken, mitä Sanam tekee tällä riimulla, Jokat voi tehdä myös. Ei kuitenkaan toisin päin). Issariesin palvojien tiedetään käyttäneen riimua esim. kauppa-paikan luomiseen ja suojeluun väkivallalta ja pahoilta aikeilta, kaikkeen kaupan-käyntiin liittyvään (myös arvon arviointi ym. matematiikka), runoiluun, puhumiseen vakuuttavasti ja myös vierailla kielillä, sekä jumalille ja kuolleille puhumiseen (eri taito).
Liikeriimu
Issaries on myös matkustuksen jumala ja voi käyttää liikeriimua siihen liittyen. Palvojien on tiedetty käyttävän riimua parhaan tai salatun tien löytämiseen, auttamaan turvallista matkustusta, matkan rasitusten lievittämiseen sekä väijytyksen huomaamiseen ja pakenemiseen.

Huom: avainsanojen kuvaukset eivät ole rajattuja kykyjen nimiä. On paljon mielenkiintoisempaa, jos niitä käytetään vain osviittoina siitä, mitä hahmo voi tehdä.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped