Starfinder Society -hahmot

Chrissy

Female Damai Bureaucrat Operative (explorer) 1
CN Medium humanoid
Player Mustaparta (192672-707)
Xp 2
Faction Exo-Guardians
Homeworld Daimalko


Init +4
Senses Perception +4, low-light vision


KAC 16, EAC 15 (+3/+2 armor, +3 Dex)
SP 7, HP 8, RP 4
Fort +1, Ref +5, Will +1
Defensive Abilities Scrappy


Speed 30 ft.
Melee Survival Knife +3 (1d4 slashing, Analog, Operative)
Ranged Hail Pistol, Subzero +3 (1d4 Cold & Piercing, antibiological, crit Bleed 1d4)
Offensive Abilities Trick attack 1d4, Survival +12


Str 11 (0), Dex 16 (+3), Con 12 (+1), Int 12 (+1), Wis 8 (-1), Cha 14 (+2)
Base Atk +0; AC vs. CMB 22
Skills (9+2 ranks/lvl) Acrobatics +8 (1), Athletics +5 (1), Bluff +3, Culture +8 (1), Life science +6 (1), Medicine +6 (1), Perception +4 (1), Piloting +8 (1), Profession (lab technician) +5/+9 with tool (1), Sense motive +4 (1), Stealth +10 (1), Survival +8 (1)
Feats Mobility
Languages Common, damai, terranInt, ysokiC
Other Abilities Theme Knowledge (Life science), Operative's edge +1, Specialization (Explorer), Survivor


Reputations Acquisitives , Tier ; Dataphiles , Tier ; Exo-Guardians 4, Tier ; Second Seekers , Tier ; Wayfinders , Tier
Fame 4


Combat gear Freebooter armor I, yellow jacket wraith-sting rifle
Other gear industrial backpack, travel clothing, standard battery, tool kit (profession), starstone compass
Augmentations
Immaterial ~800 credits
Encumbrance bulk w/o backpack, x bulk w/backpack (<5 bulk light/5-15 bulk medium/15+ bulk heavy)


Played Scenarios

  1. #1-12: Ashes of Discovery 8.4.2021 (Roll20); mukana Anya Blackwing, E Chu Ta ja Viiui
  2. #2-03: The Withering World 6.5.2021 (Roll20); mukana Anya Blackwing, Gnea ja Viiui

Backround Chrissy syntyi Holvi-15 nimisessä luolassa Daimalkon pinnan alla. Laboratorioanalyytikon työ Hirviöiden tunnistamis- ja torjuntavirastossa tarkoitti usein pitkiä ylitöitä kolossien jäänteitä tutkiessa -mikä on kuulemma tärkeää että evakuointivaroitukset ehditään antamaan ajoissa- ja vaikka luola olikin teknisesti hyvin varusteltu, vedenpuhdistusjärjestelmän mikropiirin ylikuumentuminen teki normaalista elämästä sietämätöntä eivätkä valitukset luolan johtajalle auttaneet. Hän päätti lähteä parin muun damain mukana Absalomin asemalle, jossa Tähdenetsijöiden järjestö etsi peruskurssilleen osallistujia erilaisista taustoista.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped