Pathfinder Society -hahmot

Kaiku the Risen

seid ihr das Essen? nein, wir sind der Jäger

male tengu ranger (infiltrator) 3/rogue (scout/swordmaster) 4
CN medium humanoid (tengu)
Player Rei (4304-7)
Xp 20
Faction Scarab Sages
Prestige/Fame 12/30


Init +4 (+4 Dex)
Senses low-light vision, Perception +15


AC 22, touch 15, flat-footed 17; (+6 armor, +1 dodge, +4 Dex, +1 natural)
hp 51 (3d10+4d8+7, favored class bonus +3)
Fort +6, Ref +12, Will +5
Special Defenses evasion (not in armor); +2 dodge AC for 1 round against opponent that has been successfully melee sneak attacked


Speed 20 ft. (climb 15 ft., fly 30 ft. (average))
Melee +1 agile silversheen Aldori dueling sword +9/+4 (1d8+5/19-20, x2) and
+1 silversheen sawtooth sabre +9 (1d8+1/19-20, x2) or
+1 silversheen Aldori dueling sword +11/+6 (1d8+1/19-20, x2) or
+1 silversheen sawtooth sabre +7/+2 (1d8+1/19-20, x2) or
mwk cold iron elven curve blade +9/+4 (1d10/18-20, x2)
bite +6/+1 (1d3)
Ranged light crossbow +10 (1d8/19-20, x2)
Special Attacks sneak attack +2d6; Tiger Trance 7 rounds/day: after activating trance as a full-round action that provokes, can roll a combat manouver check against an enemy in charge range, if successful can charge said opponent and make a full attack, after trance fatigued 2x rounds of trance; +2d6 damage on charge attack


Str 11, Dex 18, Con 12, Int 12, Wis 15, Cha 12
Base Atk +6/+1; CMB +10; CMD 20
Feats Agile Manouvers, Dodge, Endurance, Power Attack, Quick Draw, Tengu Wings, Two-Weapon Fighting, Weapon Finesse
Rogue Talents Combat Trick (Quick Draw), Offensive Defense
Special Abilities Adaptation: climb speed 15 ft. (30 min/day, used in 10-minute increments); Tengu Wings: fly speed 30 ft. (average; 1/day, 5 min.)
Skills (ACP -1) Acrobatics +14 (7), Climb +4 (1), Diplomacy +12 (7), Disable Device +143 (7), Fly +10 (6), Intimidate +12, Knowledge (dungeoneering) +6 (1), Knowledge (geography) +5 (1), Knowledge (local) +5 (1), Knowledge (nature) +9 (5), Linguistics +11 (7), Perception +153 (7), Spellcraft +5 (1), Stealth +8 (1), Survival +91 (4), Swim +4 (1)
Traits Ease of Faith, Tomb Raider
Vanities Risen Guard
Languages Abyssal, Ancient Osirian, Catfolk, Celestial, Common, Draconic, Goblin, Hallit, Infernal, Kelesh, Osirian, Polyglot, Tengu, Thassilonian, Tian, Undercommon, Varisian
SQ adaptation (climb speed 15 ft.), evasion, favored enemy (animal), gifted linguist, low-light vision, natural weapon (bite), scout's charge, sneaky, swordtrained, track, trance (Tiger Trance), wild empathy +4


On person +1 agile silversheen Aldori dueling sword, +1 silversheen sawtooth sabre, pirate clothes (basic), rhino hide, wand of CLW (39 charges), wand of longstrider (49 charges), wand of lead blades (49 charges), potion of lesser restoration, ioun torch, amulet of natural armor +1, handy haversack, cloak of resistance +1
In handy haversack mwk backpack, light crossbow (14 bolts), mwk cold iron elven curve blade, 2x holy water, pathfinder's kit, cold-weather outfit, week's worth of rations, courtier's outfit
Wealth 5491 gp
Encumbrance 37 lbs. (38 lb. light/76 lb. medium/115 lb. heavy)


Notes 1 +1 when tracking
2 +2 when demoralizing cultists of Lissala; in addition, can demoralize as a move action
3 +1 to spot/disable traps
- +1 circumstance bonus to Intelligence- and Charisma-based checks in Absalom
- cost of raise dead/resurrection/true resurrection reduced by half, applies whether paid for with PP or gold, one use (boon from RftRC)
- +2 caster level for purchased remove curse (boon from end of Season 4)
- one of the following: 1d6 to one 1d20 roll before results are revealed; may recall one spell or spell slot recalled that round; automatically stabilize if at negative hit points and drying (boon from City of Golden Death)
- at the end of a mission, if secondary objective has been failed, can gain 1 PP as if it had been successfully completed, one use (boon from The Dark Menagerie

Unidentified Unguent: for 1d4+3 rounds, gain one of the following effects and aftereffects (roll 1d6) - 1-2 rage sickened 1 round; 3-4 reach increased by 5 ft., 1d2 Dex damage; 5-6 1 line of acid (4d6, DC 15, 15 ft.), 2d6 acid

Vaikka Kaiku on persoonallisuutena miellyttävä ja jutustelee mielellään "nisäkkäiden" kanssa, hänen taustastaan tiedetään yllättävän vähän - tuntuu siltä kuin tengu välttelisi aiheita, jotka koskettaisivat hänen henkilökohtaista historiaansa, mutta lintu väistää aina suorat kysymykset niin sutjakasti, että aiheesta on vaikeaa jäädä jankuttamaan. Sen verran Kaikusta tiedetään, että hänellä on sukua niin Tian Xiassa kuin Kahleissakin, ja syntyjään hän on jälkimmäiseltä seudulta. Tengulla ei ole mitään vaikeuksia myöntää, että Kahleet ovat kamala paikka asua ja yrittää, joten ei liene vaikeaa päätellä, miksi miekkalintu on lähtenyt kiertämään maailmaa.

Kaikun päällimmäinen motivaatio kaikkeen tuntuu olevan uteliaisuus: hän kyselee mielellään keneltä tahansa mitä tahansa, ja osoittaa vilpittömältä tuntuvaa mielenkiintoa lähes kaikkea kohtaan, jopa Taldoria. Tengu rakastaa kauniita maisemia, arkkitehtuuria, ja etenkin arvoesineitä lähes pakkomielteisellä tavalla: keskustellessaan muiden kanssa hänellä on taipumus tuijotella keskustelukumppanin mukanaan kantamia mahdollisesti arvokkaita esineitä, etenkin jos ne ovat koruja, jalokiviä tai koristeltuja käyttöesineitä. Monet kokevat tämän häiritseväksi ja jopa epäilyttäväksi, mutta Kaikulla on sen verran järkeä, ettei hän haaveile esineiden varastamisesta, saattaen tosin joskus kysäistä esinettä kokeiltavaksi. Toisin kuin monet tengut, jotka hamstraavat arvotavaroita, Kaiku ei epäröi luovuttaa esinettä takaisin sen omistajalle tai muulle taholle - tärkeintä on ollut kokemus esineestä, ja muisto siitä riittää. Tiennäyttäjäjärjestö onkin osoittautunut tengulle arvokkaaksi kokemusten hankkimisväyläksi - aarteisiin käsiksi pääsemisen lisäksi niiden eteenpäin luovuttamisesta saa vielä rahaakin!

Fluffy Information
Age 22
Hair Not applicable; bluish-black feathers
Eyes Black
Height 4'6"/137 cm
Weight 66 lbs./30 kg
General Appearance Beak painted with swirling red, blue, and white patterns; claws painted white
Deity ?
Homeland Quent, The Shackles

Levutusideaa
lv 8: ranger 4/rogue 4; BAB +7/+2, hunter's bond (companions), spells
lv 9: ranger 5/rogue 4; Improved Bull Rush, BAB +8/+3, favored enemy (human +4/animal +2)
lv 10: ranger 5/rogue 4/fighter (two-weapon warrior) 1; Two-Weapon Defense, BAB +9/+4
lv 11: ranger 5/rogue 4/fighter 2; Improved Two-Weapon Fighting, Rhino Charge, bravery +1, BAB +10/+5

Skenaariot

 1. 8.12.2012 #55: The Infernal Vault
 2. 4.4.2013 First Steps Part 1: In Service to Lore
 3. 22.5.2013 First Steps Part 2: To Delve the Dungeon Deep
 4. 18.7. Pathfinder Module: Murder's Mark (GM reward)
 5. 22.7.2013 #3-08: Among the Gods
 6. 27.7.2013 Pathfinder Society Special: Race for the Runecarved Key
 7. 28.7.2013 #45: Delirium's Tangle (GM reward)
 8. 27.10.2013 Pathfinder Online: Thornkeep - The Forgotten Laboratory
 9. 23.1.2014 #3-10: The Immortal Conundrum
 10. 24.2.2014 Pathfinder Module: City of Golden Death (GM reward)
 11. 12.3.2014 #2-25: You Only Die Twice
 12. 13.4.2014 Pathfinder Module: Thornkeep - The Dark Menagerie (GM reward)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped