Starfinder Society -hahmot

Eki "Rotta-Eki" Niqim

Avaaruutest löytyy melkee aina jottain näkemise arvosta

Male Ysoki Spacefarer Mechanic 9
CG Small Humanoid (Ysoki)
Player Mustaparta (192672-701)
Xp 24
Faction Wayfinders
Homeworld Absalom Station


Init +4
Senses Perception +14; Darkvision 60 ft.


KAC 23, EAC 22 (+9/+8 armor, +4 dex)
SP|HP|RP 81|56|8
Fort +9, Ref +10, Will +6
Defensive Abilities Moxie, DR 2/-, acid resist 6


Speed 30 ft., climb speed 15 ft.
Melee survival knife +10 (1d4+7 slashing, analog)
Ranged holy Thunderstrike sonic Pistol +10 (1d8+4 sonic, crit deafen)
Ranged merciful corona laser rifle +10 (2d6+9 fire, crit 1d6 burn)
Offensive Abilities Overload (Ex)/Override DC 18, Weapon Specialization (melee, small arms, longarms)


Str 9 (-1), Dex 18 (+4), Con 16 (+3), Int 18 (+4), Wis 12 (+1), Cha 10 (+0)
Base Atk +6; AC vs CMB 31
Skills Acrobatics +11 (7 rank, +16 tumbling through space of opponent at least medium), Athletics +5 (3), Computers +18 (8), Culture +7 (3), Diplomacy +1 (1), Engineering +20 (8, +24 to repair starship), Life Science +5 (1), Medicine +10 (3), Perception +14 (8), Physical Science +14 (6) (Reduce the DC to know about worlds or features of space by 5), Piloting +11 (4), Profession (maintenance worker) +17 (6), Sense motive +2 (1), Sleight of hand +6 (2), Stealth +11 (5), Survival +8 (5)
Feats Divine blessing of Desna (reroll 1/day), Enhanced resistance (acid), Iron will, Mobility, Quick draw, Skill Focus (prof. maint. work.)mm
Languages Common, Ysoki, Akitonian, Draconic, Kasatha, Shirren, Dwarven, Ghibrani, Terran
Other Abilities bypass +3, cheek pouches, Eager Dabbler, exocortex, custom rig, memory module, Expert Rig (Ex), Miracle Worker (Ex), Wireless Hack (Ex), Remote Hack (Ex) range 20 ft., DC 26


Reputations Wayfinders 46, Tier 3, Exo-guardians 2, Second seekers (Luwazi) 4
Fame 44
Boons Wayfinders champion, Improved drift engineStarfinder society roleplaying guild Guide


Combat gear d-suit II w/ load lifter ja tensile reinforcement upgradet (L), corona laser rifle w/ merciful fusion, Thunderstrike Sonic Pistol w/ holy fusion (L), battery 40 charges, Survival Knife (L)
Other gear tier 4 computer/in custom rig (hardened, Hack DC 29), maintenance prof. tool kit, starship repair kit, magboots, zero gravity clothing, everyday clothing
Industrial backpack hygiene kit, personal comm unit, engineering tool kit, flashlight
cheek common meal
Augmentations Dermal plating mk 2, Society Subdermal Graft (hand, right), mk 1 biotech personal upgrade (DEX +2)
Immaterial 12411 kr
Encumbrance bulk w/o backpack, x bulk. 3 w/backpack (bulk. unencumbered 7/ bulk encumbered 12/ bulk overburdened 13)


Pelatut

 1. #1-01: The Commencement 14.10.2017; mukana Aigila, Forholt, Gurre, Klkrtz, Mnagam
 2. #1-05: The First Mandate 21.12.2017; mukana Aigila, Ardel, Mnagam, Pr0digy, Taajatam-12
 3. GM exp: Quest Pack #1: Into the Unknown 27.1.2018; pregenit Navasi, Obozaya, Raia, Keskodai
 4. #1-04: Cries From the Drift 13.2.2018; mukana Aigila, Ardel, Fim, Luka, Mansikka
 5. #1-03: Yesteryear's Truth 7.4.2018; mukana Ankor Fel, Fim, Kuudes Airo, Rahzar, Terry
 6. #1-12: Ashes of Discovery 21.6.2018; mukana Aigila, Ankor Fel, Annuur, Hilag, Klkrtz
 7. #1-15: Save the Renkrodas 11.6.2018; mukana Pr0digy, Fim, Terry
 8. #1-16: Dreaming of the Future 7.7.2018; mukana Aigila, Mansikka, Chelea, Obozaya, Iseph
 9. #1-11: In Pursuit of the Scoured Past 18.8.2018; mukana Forholt, Kuudes Airo, Keskodai
 10. #1-06: A Night in Nightarch 3.1.2019; mukana Elpix, Mansikka, Aigila, Zelenushka
 11. #1-25: The Beacon Code Dilemma 9.2.2019; mukana Ardel, Terry, Mnagam
 12. #1-21: Yesteryear's Sorrow 31.3.2019; mukana Aigila, IloiloJoyjoy
 13. #1-08: Sanctuary of Drowned Delight 18.5.2019; mukana Aigila, Mnagam, Tocmar, Zelenushka
 14. #1-13: On the Trail of History 22.6.2019; mukana Forholt, "Proffa" Hurukurto, Mnagam
 15. #1-17: Reclaiming the Time-Lost Tear 20.7.2019; mukana Ardel, Forholt, Mnagam, Terry
 16. GM exp: #1-33: Data Breach 27.7.2019
 17. #2-06: The Stumbling Society Part 1: Sangoro's Lament 12.10.2019; mukana Ardel, Fim, Forholt, Mansikka, Terry, Tocmar
 18. #1-99: The Scoured Stars Invasion 24.11.2019; mukana Forholt, Pr0digy, Valentina
 19. #2-08: The Stumbling Society Part 2: Sangoro's Gifts 7.12.2019; mukana Ardel, Fim, Forholt, Mansikka, Terry
 20. #1-29: Honorbound Emissaries 6.2.2020 (Roll20); mukana Ardel, Mansikka ja Skippy
 21. #2-00: Fate of the Scoured God paizon foorumipeli 30.3.-14.5.2020; mukana Skeeter Lo, Bakoyo, Valikar, Klysk ja Quirk
 22. #2-16: A Scoured Home paizon foorumipeli 5.8.-3.9.2020; mukana Imperator Fexia, Teka Teach, Compucast, Umbro-187 ja Officer Swizzers
 23. #2-18: Forbidden Tides 21.12.2020 (Roll20); mukana Ari-m8, Kelsey, Sangria
 24. #3-22: The Vast Experiment: Dancing at the Edge 17.5.2021 (Roll20); mukana Baolo, Rair, Roxie ja Serogen

Background Ekin vanhemmat muuttivat Akitonilta nuorina Absalomin asemalle töihin. Ekistä tuli mekaanikko kuten isästäänkin ja pääsi töihin firmaan, joka huoltaa Tähdenetsijöiden seuran aluksia. Häntä kiinnosti tutkimusmatkailun yhdistäminen mekaanikon töihin ja seura tarjosikin hänelle loistavan työsopimuksen. Avovaimo Kyllikki pitää tutkimusmatkailua vaarallisena kun vastaan tulee välillä ties mitä hirviöitä.

Hän pelkäsi kovasti Kulotähtien pelastustehtävän epäonnistumista, mutta se onnistuikin yli hänen odotustensa.

9. bypass +3, override, [[https://www.starjammersrd.com/feats/general-feats/enhanced-resistance/

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped