Pathfinder Society -hahmot

Hahmolomakepohja, ole hyvä. Kopioi hahmosivullesi ja muokkaa mieleiseksesi poistamalla/lisäämällä tarpeellisia kohtia. -Navdi

Huom! Kun valitset hahmollesi kuvaa, ÄLÄ NIMEÄ KUVATIEDOSTOA "hahmonkuva.jpg":ksi! -Arkhios

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Nimi

Aaa, Minun hjuuva juustava! Anna mjina annan sinulle sjuukon!

Female Half-Orc Bloodrager 2
Neutral Medium Humanoid (human, orc)
Player atouru (63058-5)
Xp 7
Faction Grand Lodge
Prestige/Fame 8/12


Init +2
Senses Perception +6, Darkvision 60 ft.


AC 18 [16], touch 12 [10], flat-footed 16 [14]; (+6 armor, +2 Dex, [-2 Rage])
hp 28 [34] (3d10+6); [Rage]
Fort +6 [+8] (base +3, con +2 [+4], resist +1)
Ref +4 (base +1, dex +2, resist +1)
Will +3 [+5] (base +1, wis +0, resist +1, trait +1, [morale +2]); +2 vs. Fear, +1 vs. Charms & Compulsions
Special Defenses Uncanny Dodge


Speed 30 ft.
Melee MWK Bardiche +7 (1d10+4, 19-20)
or MWK Bardiche [Power Attack] +6 (1d10+7, 19-20)
or MWK Bardiche [Rage + PA] +8 (1d10+10, 19-20 +stagger)
or Bite +6 (1d4+4)
or Bite [Power Attack] +5 (1d4+7)
or Bite [Rage + PA] +7 (1d4+10, 20/x2 +stagger)
or Spiked Gauntlet + Bite +6/+1 (1d4+3/1d4+1)
or Spiked Gauntlet + Bite [Power Attack] +5/+0 (1d4+5/1d4+2)
or Spiked Gauntlet + Bite [Rage + PA] +7/+2 (1d4+7/1d4+3, 20/x2 +stagger)
Ranged Chakram +5 (1d8+3)
Special Attacks Power Attack; Staggering Strike (On Critical Hit When Raging): Stagger (1 rnd, Fort DC 15)


Spells known
1st (x/day) — spells


Str 17 [21], Dex 14, Con 14 [18], Int 10, Wis 10, Cha 13; [Rage]
Base Atk +3; CMB +6 [+8]; CMD 18 [20] (19 [21] vs. grapple); [Rage]
Feats Phalanx Formation, Power Attack
Skills (4 SP/lvl, ACP -3)

  • Acrobatics +3 (1)
  • Climb +4 (1)
  • Handle animal +5 (1)
  • Intimidate +5 (1)
  • Knowledge (arcana) +4 (1)
  • Perception +6 (3)
  • Ride +3 (1)
  • Spellcraft +4 (1)
  • Survival +4 (1)
  • Swim +4 (1)

Traits Adopted [human] (social) -> Auspicious Tattoo (racial), Irrepressible (Faith)
Languages common, orc
SQ Chain Fighter, Darkvision, Toothy, Unflinching Valor; Bloodline (Aberrant), Blooodline Power: Staggering Strike, Bloodrage (13 rnds/day), Blood Sanctuary, Fast Movement


On person MWK Bardiche, MWK Breastplate, +1 Cloak of Resistance, MWK Darkwood Quickdraw Shield, Wand of Infernal Healing, Wand of Enlarge Person
In backpack Pathfinder's Kit, Traveler's Any-Tool
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, 113 lb. with backpack (86 lb. light/173 lb. medium/260 lb. heavy)


Notes
Favored Class Bonus (Bloodrager): +1 rnd rage/day (*3)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped