"The sexual struggle is of two kinds: in the one it is between the individuals of the same sex, generally the males, in order to drive away or kill their rivals, the females remaining passive; while in the other, the struggle is likewise between the individuals of the same sex, in order to excite or charm those of the opposite sex, generally the females, which no longer remain passive, but select the more agreeable partners."
—Charles Darwin, 1871


Tämä on mahtavan Sergetti-imperiumin kotisivu


Nuori sergettikoiras

"Biologinen" lajikuvaus:
Sergetit eli tuttavallisemmin särjet ovat mereinen laji jonka merkittävimmät teknologiset sovellukset liittyvät luonnollisen habitaattinsa, meren kuljettamiseen pitkiä matkoja. Sergettien ruumis on naarailla 1,5 ja koirailla noin kolme metriä pitkä ja käärmemäinen. Koiraat ovat voimakkaasti yliedustettuja ja voimakas koiras-koiras-kilpailu ylläpitää sukupuolten kokodimorfiaa. Harvinaiset naaraat tuottavat vuosittain satoja munia joita isät tai isiksi itseään luulevat koiraat ahkerasti hoivaavat. Sergettien eliniän odote on noin 60 vuotta.

Kulttuurista:


Perinteinen rituaaliatrain eli "trident"

Sergettien synnyinplaneetan maa-alueet olivat pääosin paljasta tundraa tai mannerjäätikön peitossa. Vähäisen ravinnekuorman johdosta kylmät meret olivat mannerjalustan reuna-alueilla kirkkaita ja tuottava kerros ulottui syvälle. Proteiinipitoisen ravinnon yltäkylläisyys mahdollisti enkefalisaation ja edelleen huippuälykkään ja kulttuuriltaan nopeasti kehittyvän lajin, sergettien syntymisen.


Leijuveneteknologian (tähtilaivat) myötä sergettit perustivat avaruussiirtokuntia ja kohtasivat vieraita rotuja. Kulttuurierot, muutama onneton yhteenotto ja etenkin kaasuja hengittävien rotujen välinpitämätön suhtautuminen merten ekologiaa kohtaan johtivat sergettien eristäytymiseen kulttuuriltaan liian erilaisista roduista. Tähän asti sergettit eivät ole kohdanneet muita akvaattisia rotuja joiden kulttuuri olisi yltänyt avaruusmatkailuun.

Sergettien kulttuuri perustui aiemmin autonomisiin tasavaltoihin, mutta laajentuminen vieraisiin aurinkokuntiin johti kuningattaren valintaan. Sergettien valtakunta on poliittisesti vakaa pieniä mutta radikaaleja separatistiryhmiä lukuunottamatta. Separatistien tiedetään hakeutuneen kontaktiin vieraiden rotujenkin kanssa johtaen joskus epämiellyttäviin ulkopoliittisiin seurauksiin.

"The Sergetti created large ships containing their primordial ocean to move out into space. This unbridled expansion did not last long as they encountered the hideous aliens that inhabited the rest of the galaxy. The Sergetti continue to expand to this day, but tend to stay away from anything alien to them. The logistics of transporting that much liquid inside their ships has led the Sergetti to be experts in space travel and propulsion." - Joku mistään mitään ymmärtämätön dorka

Jotkut pitävät sergettejä xenofobisina ja agressiivisina, joskin sergettien itsensä mukaan agressiivisuus on vain työkalu rauhan saavuttamiseksi.


Uutisvuoto

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped