Pathfinder Society -hahmot

Hahmolomakepohja, ole hyvä. Kopioi hahmosivullesi ja muokkaa mieleiseksesi poistamalla/lisäämällä tarpeellisia kohtia. -Navdi

Huom! Kun valitset hahmollesi kuvaa, ÄLÄ NIMEÄ KUVATIEDOSTOA "hahmonkuva.jpg":ksi! -Arkhios

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Hatsivatti

Sitaatti/rivin konsepti/mitävaan

Male Wayang Psychic 2
Chaotic Neutral Small Humanoid (wayang)
Player atouru (63058-6)
Xp 5
Faction Dark Archive
Prestige/Fame 7/7


Init +2
Senses Perception +7, Darkvision 60 ft.


AC 18, touch 13, flat-footed 16; (+4 armor, +1 shield, +2 dex, +1 size)
hp 14 (2d6+2+2
Fort +4 (base +0, con +1, feat +2, trait +1); +4 vs. drug addiction
Ref +2 (base +0, dex +2)
Will +4 (base +3, wis +1); +2 vs. shadow


Speed 20 ft.
Melee Sickle +2 (1d4)
Ranged MWK Light Crossbow +5 (1d6, 19-20)


Spells known CL 2nd; Concentration +6
1st (5/day) — Burst of Adrenaline, Color Spray (DC 15), Polypurpose PanaceaD
Cantrips/Orisons (at will) — Detect Magic, Ghost Sound (DC 14), Mage Hand, Prestidigitation, Read Magic
D Discipline Spell


Str 10, Dex 14, Con 12, Int 19, Wis 12, Cha 8
Base Atk +1; CMB 0; CMD 12
Feats Great Fortitude
Skills (6 SP/lvl)

 • Bluff +8 (1)
 • Craft (Alchemy) +8 (1)
 • Diplomacy 3 (1)
 • Heal +6 (1)
 • Knowl.(Arcana) +8 (1)
 • Knowl.(Dungn) +8 (1)
 • Knowl.(Local) +8 (1)
 • Knowl.(Nature) +8 (1)
 • Linguistics +8 (1)
 • Perception +7 (1)
 • Sense Motive +5 (1)
 • Spellcraft +8 (1)

Traits Clever Wordplay [bluff] (social), Resilient (combat)
Languages abyssal, aklo, common, draconic, infernal, tien, wayang
SQ


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped