Herpus vetämässä läpi aamuharjoituksiaan Kuva isona

Herpus

Mighty Herpus Strikes!

Male Tiefling (Onispawn) Unchained Monk 15
Lawful Neutral Medium Native Outsider
Player Isikala (66417-1)
Xp 42
Faction Taldor
Prestige/Fame 27/75


Init +4 (+3 Dex, +1 ioun stone)
Senses Perception +31


AC 32(33), touch 30, flat-footed 27; (+2 Natural Armor, +6 Wisdom (monk), +5 Monk, +1 insight, +1 dodge, +2 Deflection , +3 Dex, +2 Luck)
with Mage Armor AC 36(37), incorporeal touch 34, flat-footed 32
with MA & Barkskin AC 41(42), flat footed 37
(if adjacent to single opponent)
+1 dodge vs attacks with spear weapon group
hp 169
Fort 26, Ref 20, Will 21
+2 if stun/sleep/paralyzis, +2 if enchantment, +1 if transmutation, +2(4) luck bonus to random save each day
Save break down
Fort +9 Base + 4 Con + 5 magic + 1 competence +2 feat +1 trait +2 profane + 2 luck =26
Ref +9 Base + 3 Dex + 5 magic + 1 competence + 2 luck =20
Will +5 Base + 6 Will + 5 magic + 2 feat + 1 competence + 2 luck=21
Special Defenses
Improved Evasion
Fiendish resistance (fire, cold, electricity resistance 5)
Improved Iron Will
Improved Great Fortitude


Speed 80ft
Melee(flurry of blows) +25/+25/+25/+20/+15 2d10+d6(acid)+12(15)(1,5(Dragons ferocity)*Str + 2 mighty fish), 19-20x2
Melee +25 2d10+d6(acid)+15, 19-20x2
Special Attacks
Stunning fist DC23 16/day
Elemental fist (4d6) 15/day
Ki-leech
Style Strikes 2/round
Style Strikes Known: Flying Kick, Head-Butt, Defensive Spin


Ki Pool 13
Ki strike (lawful, magic, cold iron, silver)
Swift actions +1 attack with highest bab
SLA:s Restoration (2 ki), Barkskin (1 ki), Ki-leech (0 ki)
Ki Powers:
Qinggong Powers: Barkskin (1 ki), Ki-leech (0 ki), Restoration (2 ki)
Abdudant Step (2 ki)
2 Pitäis viel keksii (Diamond Mind, Ki Guardian, Insightful Wisdom, One Touch potentiaalisia)


Str 25 (21) (+7), Dex 16 (14) (+3), Con 18 (14) (+4), Int 8 (-1), Wis 22 (16) (+6), Cha 5 (-3)
Base Atk +15; CMB 24(27/28) (+15 bab, +7 Str, +2 ioun stone resonance )(+4 to trip, +3 to grapple); CMD 54(56/58) (+15 BAB, +7 Str, +3 Dex, +2 Luck, +1 dodge, +6 Wis (monk), +5 Monk, +2 deflection, +1 insight, +2 ioun stone resonance)(+2 vs trip and grapple, +2 vs grapple, reposition, and trip if 2 ki in ring)
Feats Dodge, Improved Grapple, Armor of the Pit, Dragon Style, Dragons ferocity, Improved trip, Elemental first (acid), Iron Will, Great Fortitude, Improved Great Fortitude, Dimensional Agility, Improved Critical (Unarmed Strike), Improved Iron Will
Skills Acrobatics + 16 (8), Climb +13 (1), Disguise +3 (1), Escape artist +9 (1), Intimidate +3 (1), Knowledge History +5 (1), Knowledge (Religion) +5 (1), Perception +31 (15), Profession cook +12 (1), Sense motive +23 (11), Stealth +9 (1), Swim +13 (1)
Traits Resilient, Duelist, Fate's Favored (boon)
Languages Common, Abyssal, Tongue of Sun and Moon (all)
SQ


On person Belt of Physical Might (STR/CON) +4, Headband of Wisdom +6, Cloak of Resistance +5, Ring of Protection +2, Jingaza of the Fortunate Soldier, Amulet of Mighty Fist +2, Potion of Fly, Potion of Cure Light Wounds, Potion of Magearmor x4, Cold Iron Shiamhai, +1 inikkastone, Pale Green Prism (cracked, saving throws), Vibrant Purple Prism (cracked), alchemist fire x3, acid flask x4, dusty rose prism (in wayfinder), Pearl of Power 1, Potion of Bless Weapon (2), dragonbane divination sticks, eyes of the eagle, Sihedron brand (endurance), wand of shield, wand of mage armor, wand of infernal healing, Deep Red Sphere, Pale Green Prism (cracked, attack rolls), Monk's Robes, Ring of Ki Mastery, Incandescent Blue Sphere (cracked, sense motive), Potion of Cure Blindness, Potion of Remove Fear, Potion of Remove Sickness, Deliquescent Gloves, smoked goggles, Gloves of Reconnaisance, Swarmbane clasp, Luckstone
In backpack Scroll of lesser restoration
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes
Herpus on alunperin Tianista kotoisin oleva demonin verta verta suonissaan kantava otus. Hän kävi munkkikoulutuksen läpi Tianissa, mutta hänen huonot sosiaaliset taitonsa ajoivat Herpuksen sanaharkkaan ja lopulta kaksintaisteluun toisen munkkioppilaan kanssa, joka päättyi siihen, että Herpus surmasi toisen munkkioppilaan. Herpus ajettiin maanpakoon ja hän päätyi Taldoriin monen mutkan kautta, jossa Herpuksen taistelukyvyt pistettiin merkille ja hänet lähetettiin liittymään Poluttajiin tarkoituksenaan edistää Taldorin tarkoitusperiä. Herpus viihtyy erityisen hyvin taistelun timmellyksessä liikkuen siellä lohikäärmeen sulavuudella. Diplomaattitehtävät hän jättää yleensä joukon sanavalmiimille jäsenille, ja koska Taldorin tehtävät tuntuvat vaativan moisia taitoja ehkä turhankin usein tämä viihtyy paroni Shaemzain kanssa yhteisillä seikkailuilla. Yhteisseikkailusta Karimin kanssa Herpus sai inspiraation ryhtyä kutsumaan itseään järjestön ykkösnyrkiksi.

Ulkonäöltään Herpus muistuttaa hyvinkin onispawnia, joskin kovin paksunahkaista tämmöistä. Viime aikoina huonohko hygieenia on ajanut Herpuksen hiukset rastoittumaan ja jostain syystä tyrmätyt tai muuten huonossa jamassa olevat viholliset saavat nämä nousemaan pystyyn.\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped