Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

Hector, Master of Trade

CN Male Half-Orc Ranger 10 / Fighter 1 / Barbarian(Urban Barbarian) 2
Player JJape (66474-2)
Xp 36
Faction Qadira
Prestige/Fame 19/62
Deity Gorum


Init +8 (+10 in underground, +12 in urban)
Senses Perception +20 (+22 in underground, +24 in urban), Darkvision 60ft


AC 29, touch 15, flat-footed 29 (+13 armor, +3 Dex, +2 deflection, +1 natural)
with barkskin 31, touch 15, flat-footed 31
as above + shield 35, touch 15, flat-footed 35
hp 143(11d10+2d12+13+10+3*13)
Fort +22, Ref +18, Will +14
Special defenses: Clear Spindle Ioun stone (no evil mind control), Evasion, Crowd Control(+1 AC), Uncanny Dodge


Speed 20ft (with armor), 30 ft with Longstrider
Melee +1 Keen Adamantine Falchion +17/+12/+7 2d4+22, 15-20 (AND bite +13 1d4+8, PA)
Ranged, standard +1 adaptive Seeking Composite longbow +14 1d8+13, x3, DA
Ranged, Full +1 adaptive Seeking Composite longbow, +14 2d8+26 AND +9 1d8+13 AND +4 1d8+13, x3, DA
Ranged, Full +1 adaptive Seeking Composite longbow, +15 2d8+14 AND +15 1d8+7 AND +10 1d8+7 AND +5 1d8+7, x3, RS
Ranged, Full +1 adaptive Seeking Composite longbow, +12 2d8+26 AND +12 1d8+13 AND +7 1d8+13 AND +2 1d8+13, x3, DA+RS
Ranged, secondary bow as above, but -3 to damage
Special Attacks Str-rage(+2/+3 to melee ; +0/+2 to ranged), Dex-rage(+2/+0 to ranged), Favored Enemy (human +4, outsider(evil) +4, Undead +2), Rapid Shot (included), Manyshot (included), Deadly Aim -3/+6 (included), Improved Precise Shot, Point-Blank Shot, Precise Shot, Clustered Shot, Crowd Control(+1)


Spells prepared
3rd — Instant Enemy
2nd — 2xBarkskin
1st — 2xResist Energy, Feather Step
Other Daily Resources: Boots of Speed(10r/dady), Rage(9r/day)


Str 22(20), Dex 18(16), Con 16 (14), Int 7, Wis 16(14), Cha 7
Base Atk +13/+8/+3; CMB +19; CMD 34(36 in rage)
Feats Power Attack, Rapid Shot (combat style feat lvl2), Endurance (ranger bonus feat), Deadly Aim, Quick Draw, Boon Companion, Manyshot (combat style feat lvl6), Toughness, Improved Precise Shot(combat style feat lvl10), Point-Blank Shot, Precise Shot, Clustered Shot
Rage Powers Animal Fury
Skills Climb +7 (1), Diplomacy +3 (1), Handle Animal +8/+12 (6), Heal +8 (1), Linguistics -1 (1), Intimidate +7 (3), Perception +20 (13)(F.T), Profession (butcher) +8 (1), Spellcraft +2 (1), Stealth +6 (1)(F.T.), Survival +16 (9)(F.T.), Swim +7 (1), Use Magic Device +5 (6)
Traits Reactionary, Indomitable Faith
Languages Taldane, Orc, Infernal(from boon), Kelish
SQ Intimidating, Orc Ferocity, Darkvision, Track, Wild Empathy +8, Favored Terrain: Urban +4, underground +2, Hunter's Bond (Lion Frederick), Woodland Stride, Swift Tracker


On person Traveler's outfit (5), +4 Mithral Full Plate, 2xspring loaded wrist sheath, Cloak of Resistance +5 (1), Wayfinder(unique)slotted with Clear Spindle Ioun Stone, dagger (1), Belt of Physical Perfection +2 (1), Ring of Protection +2 (0), Amulet of Natural Armor +1 (1), Wand of Mage Armor(38), 2xWand of Longstrider(4+50), 2xWand of Infernal Healing(see tracking sheet), 10x Alchemist Fire, 5x Smoke Pellet(Smog), Cracked Dusty Rose Prims Ioun stone, 2xcracked Pale Green Prism Ioun Stone (+1 to hit and +1 to saves), Headband of Infinite Wisdom +2, Stone of Good Luck, Potion of Touch of the Sea, Potion of Remove Blindness, 4xPearl of Power(1st), 3xPearl of Power(2nd), Wand of Heightened Awareness, Swarmbane Clasp, Oil of Daylight, Boots of Speed, 1xScroll of Heal
In Efficient Quiver and normal quivers +1 Adaptive Seeking Composite Longbow, mwk. composite (+4) Longbow, +1 Keen Adamantine Falchion, mwk. C.I. Greatsword, mwk. mwk. Al. S. Lucerne Hammer, 48 x adamantine arrow(blanch), 50x cold iron arrows, 35xAl.Silver Arrows, 50x arrows, 40x Blunt Arrows, 2xOil of Bless weapon, 30xGhost Salt Arrow
In Backpack (5) Pathfinder Kit, Chronicler Kit, Acid Flask, acid flask (1), , Dungeoneering Kit, Winter Clothes, Black Robes, Courtier`s Outfit+jewels, 2000 gp dust
In spring loaded wrist sheath (1) 2xWand of Cure Light Wounds(8), Wand of Shield(48)
Wealth 751 gp (katso kronikka - 8,850


Letkautuksia

"Ei se mitään, kyllä sitä välillä kuolee viattomia sivullisia taistelun tuoksinnassa. Mitäs menivät palkkautumaan Aspikselle" - Hector ihmisvelho Morellille, jonka tulipallo sivuosumana tappoi pari viatonta karavaanikuskia (Ropecon`13 Race for the Runecarved Key)

"Eläimiä pitää testata, ennen kun niihin voi luottaa. ... En luota tähän uuteen kissaan vielä, ei ole vielä voittanut yhtään koiratappelua. Pistetään se juoksemaan noiden rekikoirien edessä lumista vuorenrinnettä ylös" - Hector hyödyntää rankkuriopintojaan kouluttaessaan uutta animal companioniaan (23.5.2013 To Scale the Dragon)

"Ärr, se näytti ihan aseelliselta. Ja se yritti karkuun!" - Hector tapettuuan aseettoman, pakoon yrittyvän roiston (15.5.2013 God´s Market Gamble)

"Poikani, pidä puolesi" - Henkilökohtaiselle goblin-vankipalvelijalleen, kun joutui jättämään tämän yksin muiden goblin-vankien kanssa. (15.1.2013 Frostfur Captives).

"ÄRRRRRRR, nää oli mulla mukana tullessa" - Salakuljetusta puoliörkki -tyyliin (27.12. The Disappeared, Sleight of Hand 3, Intimidate 20)

"Mielummin nyrkki perseessä kuin töissä Aspiksella" - Yleismotto

IH: 12 ; MA:4 ; Shield:7 ; Awareness:5

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped