Pathfinder Society -hahmot

Sir Burburtep

Burburtep saatuaan matkakapteenin arvon.

Male Half-Orc Ex-Monk (UNCHAINED) 11/ Barbarian (UNCHAINED) 2
Chaotic Neutral Medium Humanoid (human & orc)
Player Deus (2205-4)
Xp 37/39
Faction Liberty's Edge
Prestige/Fame 55/67
Favored Class Monk (+1 sp)


Init +3
Senses Darkvision 60 ft, Perception +18, Scent


AC 29, touch 23, flat-footed 26; (+6 armor, +2 dex, +3 wis, +4 monk, +1 dodge, +2 deflection, +1 luck (-2 rage))
hp 110 (11d10+2d12+26)
Fort +18, Ref +14, Will +11; +2 vs. enchantment

Fort +9 base, +2 ability, +1 trait, +4 resistance, +1 luck
Ref +7 base, +2 ability, +4 resistance, +1 luck
Will +3 base, +3 ability, +4 resistance, +1 luck (+2 rage)

Special Defenses Orc Ferocity, Improved Evasion, Deflect Arrows, Mobility, Dragon Style, Uncanny Dodge


Speed 70 ft.
Melee

Normal Unarmed strike +24/+24/+24/+19/+14 (2d8+10+1d6 acid/19-20)
Dragon style +4 damage (+8 to 1st attack)
Power Attack -4 attack, +8 damage
Rage +2 attack, +2 damage
Breakdown +8 ability, +13 bab, +2 enhancement, +1 feat
Damage +8 ability, +2 enhancement

Ranged

Normal Shuriken flurry +15/+15/+15/+10/+5 (1d2+8)
Rage +2 damage
Attack +2 ability, +13 bab
Awesome Dragon Roar 2d8+1d6+24, Will DC 19 (2 stunning fist attempts) + 3d6 (elemental fist attempt)

Special Attacks Stunning Fist (stun, fatigue, sicken; 12/day; DC 19), Power Attack, Dragon Style, Dragon Ferocity, Elemental Fist (11/day; 3d6, any energy damage (not sonic)), RRRRRRAAAAGE (8 rounds/day)


Str 26+ (19), Dex 14, Con 14, Int 7, Wis 16+ (14), Cha 7
Base Atk +13; CMB +21; CMD 44 (45 vs. grapple)

CMB Breakdown 8 (strength) + 13 (base attack bonus)
CMD Breakdown 10 + 8 (strength) + 2 (dexterity) + 13 (base attack bonus) + 3 (wisdom) + 4 (monk AC bonus) + 1 (dodge) + 2 (deflection) + 1 (luck)

Feats Improved Unarmed StrikeB, Stunning FistB, DodgeB, Keen Scent, Deflect ArrowsB, Power Attack, Dragon Style, MobilityB, Dragon Ferocity, Weapon Focus (unarmed), Improved CriticalB (unarmed), Elemental FistS, Smash, Dragon Roar
Skills Acrobatics +183 (11), Climb +13 (1), Diplomacy -1 (0)4, Intimidate +1 (0), Knowledge (any) +11, Knowledge (history) +51 (1), Perception +20 (12), Survival +202 (11), Swim +13 (1)
Traits Resilient (Combat), Poverty-Stricken (Social)
Languages Common, Orc
SQ Darkvision 60 ft., Intimidating, Orc Blood, Orc Ferocity, Weapon Familiarity, Scent, Flurry of blows, Evasion, Fast Movement, Ki mystic pool (magic, cold iron, silver, lawful, 8 points), Ki power (4th, High Jump), Still Mind, Purity of Body, Style Strike (5th, Flying Kick, 30 ft.), Ki power (6th, Diamond Mind), Ki power (8th, Furious Defense), Style Strike (9th, Defensive Spin) Ki power (10th, Qinggong Restoration) Improved Evasion, Fast Movement, Rage (8 rounds/day), Rage power (Strength Stance), Uncanny Dodge


On person Monk's Outfit, Mw Greataxe (12 lb), Masterwork Backpack (4 lb), Monk's Outfit (2 lb)
In backpack Bedroll (5 lb), Blanket (1 lb), Crowbar (5 lb), Flint & Steel, Grappling hook (4 lb), Hammer (2 lb), Magnet (½ lb), Marbles (2 lb), Pitons (4) (2 lb), Silk Rope (50 ft) (5 lb), Shovel (8 lb), Waterskins (4) (16 lb)
Magic items Wand of Mage Armor (28), Wayfinder, Cracked dusty rose prism ioun stone, Cracked deep red sphere ioun stone (acrobatics), 2x Cracked incandescent blue sphere ioun stone (perception, survival), Clear Spindle Ioun Stone, Pet Rock "Mansikki"

Chest
Eyes
Shoulders Cloak of Resistance +4
Ring none


Wealth yes + 15k gp
Encumbrance 15 lb. without backpack, 69½ lb. with backpack (133 lb. light/266 lb. medium/400 lb. heavy)


Notes B bonus feat (1) +2 when ki pool ≥ 1 (included) 2 +2 to avoid getting lost 3 +22 when jumping, always running start 4 +5 against members from the Liberty's Edge faction S bonus feat from a scenario

You Rescued the Minotaur Prince You rescued Nuar Spiritskin, the Minotaur Prince of Absalom and he is quite grateful that you have done so. Though he is absolutely unclear how he got into the Tangle in the first place, he pays this no mind and spreads the tale of your daring-do to his many contacts throughout the city. You gain a permanent +1 circumstance bonus on any Intelligence or Charisma-based checks made while in Absalom. (2.7.2011)

The Favor of Cartahegn While in a settlement of 5,000 people or more anywhere on the continent of Garund, you may purchase mundane equipment (but not weapons or armor) through your favorable connections with House Cartahegn at a 10% discount. (26.6.2011)

Delicious Vanities Burburtep has them.

HometownKatapeshHeight208 cm / 6'10"
EthnicityKatapeshiWeight144 kg / 318 lbs.
NationalityAbsalomHairDeep brown
ReligionNoneEyesBrown

Tausta

Jo nuoresta lapsesta asti hän muistaa olleensa aina jonkun mestarin palveluksessa. Orjana. Vanhetessaan ja tehdessään milloin mitäkin fyysistä työtä hänen voimansa kohosi silmissä. Tämä ei jäänyt paitsi hänen mestareiltaan. Alamaailman areenataisteluissa taistelut kuolemaan asti olivat aina Burburtepin puolella. Hänen kätensä ovat tahriintuneen niin monen kohtalotoverin vereen, ettei hän sitä itse kehtaa sitä edes ajatella. Kaikki tämä vain voidakseen itse selvitä elämässä eteenpäin. Toisinaan Burburtep pohti, miksi hän pyrki suojelemaan itseään. Hänellä ei ole omaa elämää, mitä elää. Miksi siis suojella sitä? Mestarit tyytyväisinä käärivät massoittain kahisevaa Burburtepin kustannuksella, hänen saatuaan ehkä yhden kuivan leivänkrantun palkkioksi.

Yksi päivä kuitenkin koitti, mitä hän ei olisi uskonut todeksi. Alamaailman juonittelun johdosta hänen mestarinsa menehtyi traagisesti. Vapautta tämä ei hänelle voisi tuoda, siitä Burburtep oli varma, mestari vain vaihtuisi ja sama tarina jatkaisi kulkuaan. Kuultuaan, että uusi mestari on joku rikas tiennäyttäjä, hänen olettamuksensa eivät olleet muuttuneet. Joku pitkäkyntinen juonittelija, tämä "poluttaja". Yllätys oli sitäkin suurempi kun uusi mestari haki Burburtepin, avasi kahleet ja sanoi "Olet vapaa!", silmät ilosta kiiluen. Saattoi tämä tiennäyttäjä jotain muutakin Burburtepille sanoa, mutta nuo kaksi sanaa syvälle Burburtepin ajatuksiin painautuivat, shokeeraten. Ei hän tiennyt mitä tehdä, minne mennä.

Saatuaan enemmän selville kaltereiden ulkopuolisesta maailmasta tiennäyttäjiltä, hän innostui. Hän tahtoi nähdä kaiken ja vapauttaa muita kohtalotovereitaan. Luonnollisesti tämä johdatti hänet myös Andoranin faktioon, joka tätä samaa liberaatiota suorittaa.

Luonne ja persoona

Järkälemäinen Burburtep on mahdottoman vahva. Pituudeltaan miltei 2 metriä, painoa lähemmäs 300 paunaa, ei ihan joka jätkä kehtaa tulla uhittelemaan.

Burburtep ei kuitenkaan ole pahansuopa, oikeastaan erittäin kiltti. Hän ei tahdo varta vasten vahingoittaa, ja vielä vähemmän vangita muita elollisia olentoja. Taustaansa vedoten hän tahtoo auttaa muita orjia vapautumaan. Uhkailuun hän ei sorru, vaikka kokonsa puolesta hänellä siihen olisi eväät. Hän ei kuitenkaan ole hölmö. Hän ei vain ole kirjaviisas; hänen on vaikea muistaa nimiä ja käsittää maallisia asioita suurempia konsepteja.

Mutta kaikki tämä muuttui, kun Burburtep tapasi Chung Pon Rubiinifeeniksin turnauksessa. Burburtep odotti ystävällismielistä näytöspainia, mutta pian huomasi koko tapahtuman olevan vain Chung Pon omaa egon nostatustaan. Tästä hurjistuneena puoliörkki pohti koko turnauksen ajan asiaa, nöyryytyksen tuoman vihan kasvaessa vain suuremmaksi. Lopulta, oteltuaan ryhmänsä kanssa turnauksen voittajiksi säädyttömän helposti, ei Burburtep voinut antaa Chung Pon – joka oli hävinnyt oman ottelunsa jo paljon aiemmin – kävellä turnauspaikalta pois jatkamaan nöyryyttämistään. Burburtep teki jotain, mitä ei olisi voinut koskaan aiemmin ajatella, ja viimeisen yön pimeydessä paiskoi kerskuilevan painijan veriseksi molekyylimössöksi.

Huojentuneena taakastaan Burburtep lähti sitten ryhmän kanssa takaisin suurloosille, muttei päässyt yli siitä voiman ja mahdin tunteesta, minkä sai murhatessaan Chung Pon. Hän käsitti viimein, että oli tullut voimakkaammaksi ja taitavammaksi taistelijaksi kuin yksikään Katapeshin alamaailman areenataistelijoista tai heidän pomoistaan. Vielä joku päivä Burburtep palaa Katapeshiin jakamaan oman käden oikeutta.

Pelatut Skenaariot

#PäivämääräSkenaarioPPGPGM
1.2011-06-26#2-01: Before the Dawn—Part I: The Bloodcove Disguise1480 
2.2011-06-26#2-02: Before the Dawn—Part II: Rescue at Azlant Ridge21282 
3.2011-06-28#1-43: The Pallid Plauge2607X
4.2011-06-30#1-33: Assault on the Kingdom of the Impossible2553X
5.2011-07-02#1-45: Delirium's Tangle1512 
6.2011-07-16#1-30: The Devil We Know, part II: Cassomir's Locker2505X
7.2011-07-24#1-39: Citadel of Flame2553X
8.2011-07-30#1-35: Voice in the Void21251X
9.2011-08-07#1-51: City of Strangers–Part I: The Shadow Gambit21161 
10.2011-09-07#1-41: The Devil We Know, part III: Crypt of Fools21279X
11.2011-09-11#1-48: The Devil We Know, part IV: Rules of the Swift21250X
12.2011-09-25#1-37: The Beggar's Pearl21251X
13.2011-10-02#1-47: The Darkest Vengeance21895X
14.2011-10-23#2-13: Murder on the Throaty Mermaid21309X
15.2011-11-22#0-24: Decline of Glory21540X
16.2012-01-14#2-03: Rebel's Ransom22543X
17.2012-02-05#0-16: To Scale the Dragon21681X
18.2012-03-11#1-50: Fortune's Blight22534X
19.2012-05-15#30: Sniper in the Deep12603 
20.2012-08-29#20: King Xeros of Old Azlant22885X
21.2012-11-10#3-03: The Ghenett Manor Gauntlet22645X
22.2012-12-20#4-10: Feast of Sigils24342X
23.2013-04-06#4–12: The Refuge of Time2xX
24.2013-06-17#38: No Plunder, No Pay24457X
25.2013-03-17Curse of the Riven Sky423574X
26.2014-05-31#2-18: The Forbidden Furnace of Forgotten Koor26152Veltzeh
27.2014-07-08#2-16: The Flesh Collector27780Veltzeh
28.2014-08-21#5-25: Vengeance at Sundered Crag28024Skie
29.2015-01-06Ruby Phoenix Tournament423kjotainAtteisti
30.2015-02-03#1-46: Eyes of the Ten, part I – Requiem for the Red Raven423237 gpMuser
31.2015-02-23#1-54: Eyes of the Ten, part 2 – Maze of the Open Road2yes gpMuser
32.2015-03-22#2-05: Eyes of the Ten, part 3 – Red Revolution211k gpMuser

Whatcha gonna do?

Lvl 13 - Monk 11/Barbarian 2 — Feat: Dragon Roar
Lvl 14 - Monk 11/Barbarian 3 — durr
Lvl 15 - Monk 11/Barbarian 4 — Feat: Cartwheel Dodge

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped