Saul Vancaskerkin on yksi Riddleportin vähäisemmistä voimahahmoista Riddleportin valtaeliitissä. Hänen ulkomuotonsa viittaa kunnioitettavaan ikään ja hänen hahmonsa on lyhyt ja tukeva. Liikkumisen apuna hän käyttää keppiä ja toisen käden paikalla hänellä on metallinen suppilo, jonka päästä pistää avain.

Saul Vancaskerkin on kokenut kehäkettu Riddleportin alati muuttuvassa poliittisessa hierarkiassa, johon liittyy valta, kontaktit, raha, päivänvaloa kestämättömät liiketoimet ja itsensä suojeleminen alati tilaisuuttaan väijyviltä pyrkyreiltä. Viimeisten hankaluuksien jälkeen Saul on raivannut tiensä takaisin pinnalle ja on sijoittanut kaiken kunnostaakseen monta nousua ja laskua nähneen rakennuksen Golden Goblin kasinoksi Riddleporttilaisten rahanmenoksi. Kunnostus työt ovat jo hyvässä vaiheessa ja sanotaan että kasinon avaukseen ei kulu enää montakaan viikkoa. Päteviä työntekijöitä palkataan jo nyt ja kaupungilla juoksee puolitusinaa kultaisehkoon gobliini asuun pukeutunutta lasta, jotka rääkyvät ja markkivoivat lähestyviä avajaisia.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped