Ghia

Twi'lek Noble 2/Scoundrel 4
Force 8
Init +2
Senses Perception +8


Ref 20 (flat-footed 18), Fort 19, Will 19
hp 43; threshold 18


Speed 6 squares
Melee knife +4 (1d4+3)
Ranged H. Blaster Pistol, modded +8 (3d8+3)


Abilities Str 10, Dex 15, Con 12, Int 15, Wis 12, Cha 14
Base Atk +4; Grp +?


Talents Sneak attack +1D6, Space Hound, Wealth
Species Traits Deceptive (reroll to deception), Great Fortitude (+2 to Fort.), Low-Light Vision
Feats Linguist, Point Blank Shot, Precise Shot, Weapon profiency (pistols, simple), Vehicular Combat, Skill Training (Mechanics), Tech Specialist, ?


Skills Deception +10, Gather Information +10, Knowledge (Technology) +10, Mechanics +10, Perception +9, Persuasion +10, Pilot +10, Stealth +10, Use Computer +10
Languages Basic, Ryl, Lekku, Gamorrean, Shyriwook, Binary, High Galactic, Hutt


Tausta:

Katunimellä Ghia kulkevan nuoren 26 vuotiaan Twi'lekin menneisyys on monilta hämärän peitossa. Mistä hän tulee ja mihin hän on menossa, sen tietää vain Ghia itse. Hän kantaa harteillaan mainetta tempperamenttinsa lisäksi monien alojen taitamisesta, sekä laajoista kontakteista jotka avaavat ovia odottamattomissa tilanteissa.

Athakam Medtechin leivissä useamman vuoden ollut Ghia lentää sujuvasti omalla aluksellaan (paranneltu YT-2400) paikasta A paikkaan B suorittaen Athakam Medtechin työtehtäviä niin pharmaseuttisen kehitystyön kuin rahdinkuljetuksenkin parissa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped