Pathfinder Society -hahmot

-1000gp; Mage Armor, SHield, Longstrider, Awareness: 3

Katso ostokset & Featti

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Vinrael the Risen

Justice in the name of Kassen, Vengeance in the name of Calistria

Ma:2 ;Longstrider:2 ; IH:2 ; Awareness:8 ; Shield:8

N Male Elf Magus(Bladebound, Kensai) 13
Player JJape (66474-3)
Xp 36
Faction Osirion
Prestige/Fame 26/50


Init +16/+20
Senses Perception +20/+24(Blackblade at hand), Low-Light Vision


hp 114 (13d8+2*13+13+7)
AC 30, touch 28, flat-footed 14; (+2 Nat, +2 Def, +9 Dex, +7 Int)
With Mage Armor 34, touch 28, flat-footed 18
With M.A+Shield 38, touch 28, flat-footed 22
Fort +16, Ref +19, Will +14(+2 vs. Ench.)
Special Defenses Immune to Sleep, Canny Defense (int to AC), Immune to Evil Mind Control(once); +2 vs. death


Speed 30 ft (40 ft with Longstrider)
Single attack +23 1d6+15 18-20, Slashing, Cold Iron, Al.Silver
As above+Blade enchanted +24 1d6+16+2d6 15-20, +5-DR-piercing
As above+Arcane Strike +24 1d6+19+2d6 15-20, +5-DR-piercing
As above+Black Blade Strike +24 1d6+22+2d6 15-20, +5-DR-piercing
Full-Attack: with blade enchanted +22/+22/+17 see above for damages
Special Attacks
Blade Enchant (Swift, 1 p. from Arcane Pool): +3 enchantment bonus added to weapon (+1, elementaldamager and keen) for 1 minute
Arcane Strike (Swift): +4 to damage for 1 round
Black Blade Strike (Free, 1p. from Black Blade Pool): +3 to damage for 1 minute
Perfect Strike: (free, 1p. from Arcane Pool): Weapon damage is maximized OR (free, 2p. from Arcane Pool): Weapon Damage crit multplier is increased to x3.
Energy Attunement: (Free, 1p/2p from Black Blade pool): For 1 round, Black Blade damage is elemental(1p) OR sonic or force (2p).
Spell Combat: Two Weapon Fighting, with a spell being delivered (with a second attack) as other attack
Spell Strike Touch Spells delivered with weapon attacks
Spell penetration +19 to overcome spell resistance (elf+feat)
Iaijutsu&Iaijutsu Fovus May draw weapon and make AoPs when flat-footed & XXX
Superior Reflexes 8 AoPs/turn
Lunge +5 ft to reach
Critical Perfection +7 to confirm critical hits
Close Range Magus Arcana Ranged Touch Spells can be cast as melee Touch Spells (and thus with Spell Strike)
Empower Spell (free, no spell-lvl rise, 1/day)
Accurate Strike(2p, swift, resolve vs touch)


Spells Prepared (Concentration: +19/+21(defensively)/+23(defensively+spell combat)
5th(1-1+1) — Overland Flight
4th(3-1+1) — Dimension Door, Stoneskin/Greater Invis, Fire Shield
3rd(4-1+2) — 3xHaste, 2xVampiric Touch
2nd(5-1+2) — 2xMirror Image, Frigid Touch, 2xBladed Dash, Glitterdust
1st(5-1+2) — 2xIntensified Shocking Grasp, Corrosive Touch, Frostbite, Feather Fall, Shield
Cantrips/Orisons (at will) — Acid Splash, Prestidigation, Detect Magic, Read Magic


Daily Resources
Normal Magus Arcane pool (11 points), Empower Spell (1/day)
Bladebound Black Blade Pool (3 points)
Items 4xPearls of Power(1st), 2xPearl of Power(2nd)


Str 7 , Dex 28(22), Con 14(12), Int 24(18), Wis 10, Cha 7
Base Atk +9/+4; CMB+7(+16 with finesse) ; CMD 35
Feats Weapon Focus:Scimittar(Kensai bonus feat), Weapon Finesse, Dervish Dance, Alertness(only when wielding blackblade), Toughness, Intensify Spell(magus bonus feat), Weapon Specialization(Scimittar), Arcane Strike, Spell Penetration, Lunge, Greater Spell Penetration
Skills Acrobatics +21 (13), Climb +2 (1), Craft(Traps) +9(1), Escape Artist +21 (headband), Fly +14 (3), Knowledge: Arcana +23/25(13), Knowledge: Dungeoneering +13/+15(3), Knowledge: Local +8/+10(1), Knowledge: Nature +9/+11(2), Knowledge: Planes +23/+25(13), Knowledge: Religion +9/+11(2), Linguistics +10 (3), Perception +20/+24(blackblade at hand)(13), Perform(Dance) +0(2), Sense Motive +14/+18(Black Blade at hand)(headband), Sleight of Hand +8(1), Spellcraft +23 (headband + 1), Swim +2 (1), Use Magic Device +6 (5)
Traits Tomb Raider(perception as class skill), Magical Lineage(Shocking Grasp)
Magus Arcana Close Range(lvl 6), Empower Spell(favored classx6), Accurate Strike(lvl 12)
Languages Common, Elven, Sylvan(bonus), Draconic(bonus), Celestial(bonus), Gnome(bonus), Orc(headband), Gnoll(Headband), Polyglot(linguistics), Ancinent Osirani(linguistics), Ancinent Thasillonian(linguistics), Daemon
SQ Elven Immunities, Low-light vision, Elven Magic(+2 to ovecome SR, +2 to cast defensively), Iajutsu, Fighter Training, Critical Perfection, Improved Spell Combat, Iaijutsu Focus


Black-Blade
Int 16, Wis 12, Cha 12, Ego 16
Languages Common, Elven, Sphinx, Daemon Skills Knowledge: Arcana +6 (3)
SQ' Alertness, Black Blade Strike, Telepathy, Unbreakable(if 1 point in pool), Energy Attunement, Teleport Blade(1point from either pool)


Spells Known
5th — Overland Flight, Teleport
4th — Greater Invisibility, Dimension Door, Stoneskin, Black Tentacles, Fire Shield, Wall of Ice
3rd — Haste, Fly, Force Hook Charge, Stinking Cloud, Vampiric Touch, Daylight, Displacement
2nd — Frigid Touch, Bladed Dash, Mirror Image, Glitterdust, Invisibility, Spider Climb, Bear`s Endurance
1st — Color Spray, Shocking Grasp, True Strike, Grease, Shield, Enlarge Person, Corrosive Touch, Frostbite, Snowball, Feather Fall, Magic Missile, Shield
Cantrips/Orisons (at will) — All


On person 20 lbs +3 Scimittar(Black Blade)(4 lbs), Ring of Protection +2, Amulet of Natural Armor +2, Cloak of Resistance +5(1lbs), 2xWrist Sheet, Spring-loaded(2+1lbs), Peasant Outfit(2lbs), Handy Haversack(5lbs), Spellbook:Compact(1lbs), Spell-Component Pouch(2lbs), Headband of Vast Intelligence +6(1lbs), Belt of Incredible Dexterity +6(1lbs), Pink Rhombold Ioun Stone, Dark Blue Rhombold Ioun Stone(+2 perception and sense), Cracked Dusty Rose Prism Ioun Stone(+1 init.), 4xPearl of Power(1st), 1xpearl of power(2nd), Wand of Shield,Wayfinder slotted with Clear Spindle Ioun Stone, Cracked Pale Green Prism Ioun Stone(+1 saves), Ioun Torch, Awareness Wand
In Hand Haversack 58,5lbs 6xPathfinder Chronicle, 2xPotion of Darkvision(0,5lbs), Scimittar (4lbs), 3xWand of Mage Armor(22+50+50)(1lbs), Wand of Infernal Healing(50), Wand of Longstrider(27, 0,5lbs), Wizard Kit (21 lbs), 4xAlchemist Fire(5lbs), 2x CLW-potion(1lbs), 3xPotion of Mage Armor(0,5lbs), Chronicler Kit(4,5lbs), 3xScroll of Ant Haul(1,5lbs), Scroll of Glitterdust(0,5lbs), Scroll of Fly(0,5lbs), Scroll of Invisibility(0,5lbs), Smoked Goggles(0,5lbs), mwk. L.Crossbow(4lbs), 30xBolts(3lbs), Cold-Weather Outfit(7lbs), Hot-Weather Outfit(4lbs, Diamond&granite dust (1040 gp)
Spring-loaded in Wrist Sheet Wand of Shield(24), Wand of Infernal Healing(16), )
Wealth 5,000
Encumbrance 20 lb (23 lb. light/46 lb. medium/70 lb. heavy)


Notes
Save-selvennökset: Fort: (+8base+2con+5res+1comp.)=+16, Ref: (+4base+9dex+5res+1comp.)=+19, Will: (+8base+0wis+5res+1comp.)=+14
Attack-selvennökset: to hit (+9bab+9dex+1w.f.+3ench)=+22. Damage: (+9dex+3ench+2w.s.)=+14. Nämä siis ilman self-buffeja, attack-rutiineissa self-buffien kanssa.
Favored class: 6 ekaa leveliä käytetty Magus Arcanaan, loput hipareihin


Ulkonäkö
Vinrael on alunperin puskahaltia (Wild Elf) Mwangin viidakoista, Kallijae-heimosta. Hän ei vastaa yleiskuvaa komeista ja hienosti pukeutuvista haltioista, vaan hänen kasvonsa ovat varsin mitäänsanomattoman näköiset ja hän on melkeinpä sairaalloisen laiha(120lbs). Hän on kuitenkin haltiamaisen pitkä(kuusi ja puoli jalkaa) ja askeltaa petomaisen ketterästi. Hänellä on pitkät ja likaiset epämääräisen vihreänruskeat hiukset. Sivistyksen parissa hän pukeutuu ihmistyylisiin, simppeleihin talonpoikaisvaatteisiin, kun taas villeissä erämaissa hänellä on yleisesti ottaen vain kevyet housut, mikä paljastaa tatuoidun yläruumiin.

Biografia
Vinrael syntyi Kallijaen puskahaltiaheimoon, missä eloonjäänti Usaron gorillakunikaan joukkojen ja muiden viidakon otusten kanssa oli jokapäiväistä taistelua. Aluksi Vinraelista koulutettiin rankkuria, mutta hänen heiveröinen ruumiinrakenteensa ei soveltunut jousella ammuskeluun. Vinraelia yritettiin kouluttaa myös velhoksi (suvussa oli parikin Sähköelementin velhoaa), mutta tässäkään hän ei osoittanut suurta taitota.

Eräänä päivänä Vinrael törmäsi Osirionilaiseen seikkailijajoukkioon, joka pelasti hänet gorillaihmishyökkäyksen kynsistä, mistä Vinrael oli luonnollisesti kiitollinen. Eräs näistä seikkailijoista, Sarenraen papitar, taisteli sapelilla eritysen ketterän näköisesti ja taidokkaasti, ja Vinrael kiinnostui itsekin tästä taistelutavasta. Yllättävän spontaanina liikkeenä hän liittyi seikkailijajoukkioon, ja vietti seuraavat vuodet heidän kanssaan ryöväten aluksi Mwangin viidakkojen ja myöhemmin Osirionin aavikkojen hautakammioiden aarteita.

Epäonni kuitenkin iski joukkiota kohtaan, ja tämän lowlevel-haudanryöstäjäryhmän muut jäsenet saivat surmansa muumion syleilyssä. Vinrael onnistui pakenemaan henkensä kaupalla haudasta, päätyen aluksi Sothikseen, ja sieltä Absalomiin, missä hän eli varannoilla, jotka hän onnistui ottamaan mukaansa kohtalokkaasta hautakammiosta. Täällä hän myös tutustui paikalliseen Calistrian temppeliin ja sen papittariin: tämä oli varsin erilainen tapa palvoa hänelle tuttua koston, elämänilon ja vapauden jumalaa. Tämän ajanvietteen lisäksi Vinrael palasi velho-opintojensa pariin, samalla jatkaen harjoittelua sapelilla taistelemisen kanssa.

Vietettyään Absalomissa lähemmäs 50 vuotta, menneisyys otti hänet kiinni: Osirionin viranomaiset halusivat hänet kuulusteluihin hänen haudanryöstetyistä tavaroistaan, jotka hän tässä vaiheessa oli käyttänyt jo elämän huvituksiin. Vinrael pakeni näin ollen Encartanin järven rannalla sijaitsevaan Cassenin pikkukylään, jossa hän vietti muutamia vuosia ennen kuin ajautui sielläkin omiin seikkailuihinsa (Price of Immortality -trilogia). Näiden seikkailijoidensa aikana hän myös löysi Mustamiekkansa Cassenin hautakammiosta.

Elämä pikkukaupungeissa, jossa kaikki tuntevat toisensa, ei kuitenkaan ollut hänen mieleensä, vaan hän palasi Absalomiin. Täällä hän liittyi Tiennäyttäjien joukkoon Osirionin riveissä, tarkoituksena hyvittää Osirionin hautakammioista ryövättyjä taikaesineitä auttamalla löytämään parannuskeinoa Rubiiniprinssille.

Persoonallisuus
Luonteeltaan Vinrael on hieman ylimielinen, joskin itse hän pitää todella reiluna henkilönä (verrattuna muihin haltioihin): tapana hänellä on yleisesti katsoa seikkailujoukosta etsiä suurin ja tyhmin panssarimörkö, ja ystävällisesti kehuen tämän urheutta pyytää tätä kävelemään ensimmäisenä ottamaan vastaan ansat ja yllätyshyökkäykset. Hän osoittaa yleisesti varovaisuutta seikkaillessaan, pysyen joukkion takana, mutta tarpeen vaatiessa siirtyy etulinjaan rankaisemaan vihollisia ja suojelemaan tovereitaan (tai ainakin niitä, joihin hän luottaa).

Vinrael on yleisesti ottaen rauhallinen ja mietteliäs, mutta Kalistran oppien mukaisesti hän voi osoittaa yllättävää väkivaltaa ja armottomuutta pahantekijöitä ja häntä loukanneita kohtaan. Tähän oikeutettuun kostamiseen häntä yllyttää Cassenin haudasta löytämänsä Mustamiekka, jonka tavoitteena on kostaa murhaajille, väärille/huijaaville papeille, orjuuttajille sekä haudanryöstäjille. Näistä viimeinen aiheuttaa välillä ongelmia Miekan ja hänen omistajansa välille.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped