Pathfinder Society -hahmot

Venture-Captain Pasha Tyraxor ibn Randa el-Amin al-Duhayriyya, Trade Prince of Qadira

Satraappi on suhteellisen mahtava ja laajalle levinnyt, ja jos et nyt suostu yhteistyöhön heidän kanssaan, he tekevät kaameita asioita maineellesi kauppiaana! Niin että ota nyt vaan tämä hely ja anna minulle ne nimet!

puiden neuvosto täyttää lain ja rauhantekijät ovat autuaita;
kostonkierre ruokkii itseään ja turhal' ylpeydellä täytetään hautuumaita

Male half-orc druid 14
N Medium humanoid (orc)
Player Rei (4304-2)
Xp 39
Faction Qadira -> Grand Lodge
Prestige 35/65


Init +7
Senses darkvision 60 ft.; Perception +12


AC 28, touch 15, flat-footed 21; (+8 armor, +3 Dex, +4 shield, +1 natural, +1 insight, +1 deflection; +1 dodge AC against AoO when moving in or out of threatened area)
hp 129 (14d8+39, favored class bonus +14)
Fort +175, Ref +12 (1 reroll/day), Will +18; resist nature's lure (+4 against fey)
Special defenses immune to poison


Speed 30 ft.
Melee beaststrike club +15/+10 (1d6+5)
Ranged sling +12 (1d4+3) or
blazing rainbow (+1 seeking brilliant energy longbow) +13 (1d8+1/x3)


Druid Spells Prepared (CL 14th, concentration +20)
7th (2/day, DC 23) - heal, true seeing
6th (4/day, DC 22) - blazing rainbow, gravity well, greater dispel magic, tar pool
5th (4/day, DC 21) - blessing of the salamander, call lightning storm, communal air walk, stoneskin
4th (5/day, DC 20) - air walk, 2x communal protection from energy, dispel magic, flame strike
3rd (5/day, DC 19) - air geyser, aqueous orb, bite the hand, ice spears, mad monkeys
2nd (6/day, DC 17) - aspect of the bear, barkskin x3, flurry of snowballs, stone call
1st (6/day, DC 16) — faerie fire, liberating command x2, snowball x2, tripvine
0 - create water, detect magic, guidance, stabilize


Str 18, Dex 16, Con 16, Int 14, Wis 22, Cha 10
Base Atk +10/+5; CMB +15; CMD 27 (28 vs. grapple)1
Feats Divine Interference, Improved Initiative, Improved Lightning Reflexes, Ironhide, Lightning Reflexes, Natural Spell, Powerful Shape, Totem Beast (bull)
Skills ACP -3 except Climb and jumping -1 Acrobatics +34, Appraise +6 [1], Bluff +35, Climb +4, Diplomacy +175 [14], Disguise +3, Escape Artist +3, Fly +7 (1), Handle Animal +15 [9], Heal +10 [1], Intimidate +86 [3], Knowledge (engineering) +16 (14), Knowledge (geography) +11 [4], Knowledge (nature) +18 [10], Linguistics +5 [3], Perception +14 [5], Perform +3, Ride +7 [1], Sense Motive +6, Spellcraft +16 [10], Stealth +3, Survival +132 [4], Swim +8 [1], Use Magic Device +6 [3]
Traits Dervish, Devotee of the Green (Knowledge [geography])
Languages Common, Druidic, Giant, Kelish, Orc, Sylvan
Vanities Expert Entrepreneur, Hunting Lodge, Master of Trade, Pasha, Trade Prince
SQ a thousand faces, nature sense, orc blood, orc ferocity, spontaneous casting (summon nature's ally), trackless step, wild empathy +14, wild shape 6/day, woodland stride


On person +2 wild agile dragonhide breastplate (black) (30 lbs.), beaststrike club (3 lb.), belt of physical perfection +2 (1 lb.), boots of striding and springing (1 lb.), circlet of persuasion, cloak of resistance +3 (1 lb.), +2 darkwood shield (5 lb.), explorer's outfit (8 lbs.), handy haversack (5 lbs.), headband of inspired wisdom +6 (1 lb.), holly and mistletoe, 2x lesser metamagic rod of extend spell (10 lbs.), ocher rhomboid ioun stone, polymorphic pouch (1 lbs., contains pearl of power (2nd level)), ring of protection +1, scarlet and blue sphere ioun stone (skill: Knowledge (engineering)), sling, 10 bullets (5 lb.), spell component pouch (2 lb.), wayfinder (1 lb.; slotted dusty rose prism ioun stone), wand of CLW (26 charges), wand of CLW (50 charges), weapon cord (club)
In handy haversack backpack (2 lbs.), bedroll (5 lb.), crowbar (5 lb.), flint and steel, grappling hook (4 lb.), +1 leaf armor (20 lb.), +1 scimitar (4 lb.), silk rope (50 ft., 5 lb.), waterskin (4 lb.)
Immaterial 4389,9 gp (bought for next chronicle: headband +2->+6)
Encumbrance 71 lb. without backpack, 76 lb. with backpack (-100 lb. light/101-200 lb. medium/201-300 lb. heavy)


Notes
1 +1 dodge bonus vs. grapple (boon from #3-03)
2 +2 circumstance bonus on Survival checks to avoid becoming lost
3 -10% on one purchase per scenario (faction prestige award)
4 +5 to jump
5 Sihedron Brand: +2 profane bonus to Fortitude saves, +4 circumstance bonus on Bluff and Diplomacy against worshippers of Lissala; can be activated once per day to bestow 2 temporary HP/level for 3 min; detects as evil (boon from #4-08)
6 +3 against Keleshite humans or natives of Qadira
- respected by the Order of the Nail
- +2 on day job rolls
- boon from Curse of the Riven Sky: +4 competence bonus to AC or CMD or attack rolls against an opponent at least one size larger, one use
- boon from #2-18: +1 insight bonus on attack and damage roll against genie, swift action, 3 uses, may stack
- +1 circumstance bonus when asking clerics of Cayden Cailean in Absalom about any Knowledge skill check (boon from #40)
- +2 circumstance bonus on any Knowledge check relating to nagas, nagaji, Nagajor, or Nalinivati (boon from #3-17)
- +1 circumstance bonus on attack rolls and Diplomacy rolls against nagaji or nagas (boon from #3-17)
- might be stalked by a crazy elf piratess (boon from #38)
- at the end of one scenario, can roll two Day Job checks and get gold from both (boon from end of Season 4)
- +1 on weapon damage rolls against creatures with the demon subtype; can cross off boon to gain +3 bonus on rolls to overcome a demon's spell resistance (boon from Siege of the Diamond City)

Wildshape kuin elemental body IV tai plant shape III tai beast shape III


Vaikka Qadira on suuri ja mahtava Sisämeren sivistysvaltio, on sielläkin vielä villit seutunsa. Tyraxorin tarina alkaa noilta rajaseuduilta: hän syntyi pohjoiseen kylään lähellä Taldorin rajaa, Katheerista katsottuna Zho-vuoriston tuolla puolen. Kun örkkirosvot saapuivat kylään lähes neljännesvuosisata sitten, lähti heidän mukaansa yksi kylänvanhimpien lapsenlapsista, nuori naimaton nainen nimeltä Randa el-Amin. Kyläläisten kokoama pelastusryhmä onnistui tuomaan Randan takaisin elävänä, mutta yhdeksän kuukautta myöhemmin syntyi pysyvä muistutus tapahtumista - poika, joka sai nimen Tyraxor. Randa antoi pojalleen örkkinimen siltä varalta, että tämä tahtoisi joskus siirtyä vuorille isänsä kansan pariin, mutta antoi tämän myös kantaa sukunimeään.

Tyraxorin lapsuusvuodet pikkukylän ainoana puoliörkkinä eivät olleet erityisen miellyttävät. Kylänvanhimman sukulaisena kylän aikuiset osasivat vain ylenkatsoa poikaa, mutta lapset olivat suorasukaisuudessaan julmempia, nälvien ja tölvien fyysisesti poikkeavaa. Myös Randa sai osansa kyläläisten syrjinnästä: kukaan ei halunnut puoliörkin isäpuoleksi, joten Randa pysyi vanhanapiikana ja yksinhuoltajana, kasvattaen poikansa sukunsa avulla niin hyvin kuin pystyi. Ensimmäisten kymmenen elinvuotensa ajan Tyraxor juoksi äitinsä helmoihin suojaan, mutta puoliörkkien varhaisen puberteetin iskiessä tämän örkkiveri alkoi kuohua, ja hänen reaktionsa alkoivat olla pakenemisen sijaan tappelunhaluisia. Äiti alkoi etsiä pojalleen vaihtoehtoja, joiden avulla hän voisi viettää vähemmän aikaa kylässä muiden ylenkatsottavana.

Avuksi löytyivät lopulta vuoristossa vähälukuisina vaeltavat druidit, jotka vierailivat silloin tällöin kylässä auttamassa viljelyn kanssa. Muutaman vuoden ajan Tyraxor vietti joitakin päiviä kerrallaan näiden parissa, oppien heidän tapojaan ja taikuuttaan siinä toivossa, että kylä hyväksyisi hänet osaksi yhteisöä hänen tultuaan täysivaltaiseksi druidiksi. Osa druideista ei kuitenkaan ollut syntyperäisiä qadiralaisia, ja nuori puoliörkki alkoi heidän kauttaan kiinnostua Sisämeren muista maista. Etenkin ryhmän vanhin, eläkkeelle vetäytynyt tiennäyttäjä, kannusti vaivihkaa poikaa suuntaamaan suureen maailmaan.

Kuudentoista vuoden iässä Tyraxor hyvästeli äitinsä ja harvat ystävänsä kylässä, pakkasi kimpsunsa ja kampsunsa, ja vaelsi muiden druidien ja koiransa Piskin kanssa vuoriston yli Katheeriin. Sieltä hän suuntasi muutaman vuoden kuluttua paikallisen loosin kautta kohti Absalomia. Kodin lisäksi taakse jäi myös sukunimi: Tyraxor päätti varhain olla käyttämättä tuota nimeä siltä varalta, että keräisi suuressa maailmassa vihollisia. Samasta syystä hän ei myöskään puhu kotikylästään sen nimellä, ja viittaa siihen vain harvoin.

Viimeisten neljän vuoden aikana Tyraxor on päässyt näkemään ja kokemaan kaikenlaista. Hieman omalaatuisesta pojankoltiaisesta, joka viittasi itseensä mieluiten puoli-ihmisenä puoliörkin sijaan, on kasvanut tasapainoisempi. Jotenkin hän on päätynyt vakituisen tiennäyttäjäporukkansa aivoiksi, mikä huolestuttaa Tyraxoria itseään huomattavasti. Lisäksi hän on joukon vähemmän impulsiivisena henkilönä ja neutraalina luonteena aina hakemassa kompromissivaihtoehtoja. Diplomatiataitojakin on tullut opeteltua, mutta niiden väistämättä ollessa riittämättömät druidi haistattaa iloisesti paskat koko hommalle ja lähtee tekemään jotain muuta. "Elä ja anna toisten elää, elleivät ne ole puukottamassa vatsanpeitteisiin, jolloin niitä vedetään turpaan" tuntuu elämänfilosofia olevan nykyisellään. Ikäkin alkaa kuitenkin jo painaa, ja tavoitteena olisi elää vielä se oletettavissa oleva maksimi, viitisentoista vuotta.

Viimeisimmän seikkailunsa jälkeen puoliörkkidruidi ilmoitti Tiennäyttäjäjärjestölle olevansa edelleen heidän käytettävissään, mutta että hänen uusi kotipaikkansa olisi Qadirassa - lapsuuskylän ja kotiseutujen suojelijana ja paikallisten druidien uutena oppi-isänä. Myös vanhoille taistelutovereilleen ja ystävilleen Tyraxor ojensi saman oliivinoksan, ja viettää ajoittain heidän luonaan viikon tai pari, missä he sillä hetkellä lienevätkin.

Fluffy Information
Age 26
Hair Black, stiff and wavy, shoulder-length, usually in ponytail
Eyes Dark red
Height 6'1"/185 cm
Weight 225 lbs./102 kg
General Appearance Built like a brick shithouse; burn scars over left side of face, left ear partially melted; strange scalelike scarring around neck, on shoulders and around both upper arms; plenty of scars with interesting stories elsewhere; sihedron brand on left buttock; smells quite strongly of orc musk; clearly Keleshite on his human side
Deity Green Faith
Homeland Qadira


Kisu

Uusi eläinkumppani. Toistaiseksi kirkassilmäinen ja pörheä. Desires chow.
Cat (liger) animal companion
N Large animal
Init +4
Senses low-light vision, scent; Perception +14


AC 32, touch 13, flat-footed 27 (+4 Dex, +11 natural, +8 armor, -1 size)
hp 103 (12d8+48)
Fort +13, Ref +12, Will +10; evasion, devotion (+4 Will against enchantment)


Speed 40 ft.
Melee bite +18/+13 (2d6+17, grab)
2 claws +19 (1d8+12, grab)
Special Attacks pounce, rake (2 claws +19, 1d8+12)


Str 30, Dex 19, Con 18, Int 2, Wis 16, Cha 10
Base Atk +9; CMB +17 (+21 grapple); CMD 29 (33 vs. trip)
Feats Combat Reflexes, Iron Will, Light Armor Proficiency, Multiattack, Narrow Frame, Skill Focus (Perception), Weapon Focus (claw)
Skills Acrobatics +11 [4], Escape Artist +8 [1], Perception +14 [4], Survival +9 [3]
SQ link, share spells, devotion
Equipment exotic saddle (military), +4 chain shirt barding, amulet of mighty fists +2


Tricks attack (2), come, defend, down, fetch, flank, guard, heel, stay, track


Piski V

Siirtynyt eläkkeelle Qadiraan pitkällisen työuran jälkeen.
Dog animal companion
N Medium animal
Init +3
Senses low-light vision, scent; Perception +4


AC 17, touch 15, flat-footed 14 (+3 Dex, +4 natural)
hp 51 (6d8+24)
Fort +8, Ref +7, Will +5; evasion; devotion (+4 Will against enchantment)


Speed 40 ft.
Melee bite +8 (1d6+6)


Str 19, Dex 17, Con 18, Int 2, Wis 12, Cha 6
Base Atk +4; CMB +6; CMD 21
Feats Iron Will, Skill Focus (Perception), Weapon Focus (bite)
Skills Acrobatics +7 [2], Perception +9 [2], Survival +6 [2]
SQ link, share spells, devotion


Tricks attack (2), come, down, fetch, heel, seek, stay, track

Skenaariot

 1. 30.11.2008 PSS #5: Mists of Mwangi
 2. 19.12.2008 PSS #10: Blood at Dralkard Manor
 3. 19.12.2008 PSS #9: Eye of the Crocodile King
 4. 28.12.2008 PSS #3: Murder on the Silken Caravan
 5. 21.01.2009 PSS #2: The Hydra's Fang Incident
 6. 15.02.2009 PSS #8: Slave Pits of Absalom
 7. 15.02.2009 PSS #12: Stay of Execution
 8. 22.02.2009 PSS #13: The Prince of Augustana
 9. 22.02.2009 PSS #7: Among the Living
 10. 12.11.2011 #14: The Many Fortunes of Grandmaster Torch
 11. 3.12.2011 #3-09: The Quest for Perfection—Part I: The Edge of Heaven
 12. 8.1.2012 #3-11: The Quest for Perfection—Part II: On Hostile Waters
 13. 18.2.2012 2-21: The Dalsine Affair
 14. 19.2.2012 #3-13: The Quest for Perfection—Part III: Defenders of Nesting Swallow
 15. 28.7.2012 Pathfinder Society Special: Blood Under Absalom
 16. 29.8.2012 #20: King Xeros of Old Azlant (pregen chronicle)
 17. 10.9.2012 #4-02: In Wrath's Shadow
 18. 12.9.2012 #50: Fortune's Blight
 19. 19.9.2012 #4-03: The Golemworks Incident
 20. 28.10.2012 #4-04: King of the Storval Stairs
 21. 10.11.2012 #3-03: The Ghenett Manor Gauntlet
 22. 9.12.2012 #4-08: The Cultist's Kiss
 23. 7.2.2013 #4-13: Fortress of the Nail
 24. 11.2.2013 #4-06: The Green Market
 25. 18.2.2013 #3-15: The Haunting of Hinojai
 26. 17.3.2013 Pathfinder Module: Curse of the Riven Sky
 27. 28.3.2013 #2-18: The Forbidden Furnace of Forgotten Koor (GM reward)
 28. 6.4.2013 #4-12 The Refuge of Time
 29. 23.4.2013 #40: Hall of Drunken Heroes (GM reward)
 30. 11.6.2013 #3-17: Red Harvest (GM reward)
 31. 17.6.2013 #38: No Plunder, No Pay
 32. 7.3.2014 #46: Eyes of the Ten I - Requiem for the Red Raven
 33. 15.3.2014 #54: Eyes of the Ten II - The Maze of the Open Road
 34. 29.4.2014 #2-05: Eyes of the Ten III - Red Revolution
 35. 22.7.2014 #2-22: Eyes of the Ten IV - Nothing Ventured, Nothing Gained
 36. 26.7.2014 Pathfinder Society Special: Siege of the Diamond City

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped