Pathfinder Society -hahmot

Silver Crusader Sister Arashi Itonokogiri

世界平和を取り戻す為、
お国の平和を守る為、
最前線に身を投じませ
To restore peace to the world,
To protect the peace of the land,
I throw myself to the front lines

Female human oracle (warsighted) of Ancestor 8/paladin of Shizuru 4
LG Medium humanoid (human)
Player Rei (4304-5)
Xp 33
Faction Lantern Lodge -> Silver Crusade
Prestige 5/56


Init +6 (+1 Dex, +4 Improved Initiative, +1 Warrior Priest)
Senses Perception +0


AC 28, touch 15, flat-footed 27; (+12 armor, +1 Dex, +3 deflection, +1 natural, +1 luck); 1/day +2 AC (natural armor) for 1 minute
hp 110 (8d8+4d10+24, favored class bonus +7, Toughness +12)
Fort +13, Ref +11, Will +16; immune to fear, disease


Speed 20 ft.
Melee "Ikusaba" (戦刃) (+1 ghost touch nodachi) +17/+12 (1d10+8/18-20, x2)
PA "Ikusaba" +17/+10 (1d10+14/18-20, x2)
adamantine lucerne hammer +16/+11 (1d12+7/x2, reach, brace)
mwk cold iron sickle +16/+11 (1d6+5/x2; trip)
silversheen light mace +16/+11 (1d6+5/x2)
Ranged dart +11 (1d4+5/x2)
Special storm of souls (4d8 to objects and non-undead/8d8 to undead, DC 18 Fort for half, range 100 ft., 20 ft. radius burst, 1/day)
smite evil (+4 to attack, +4 to damage on target if evil; +8 damage on first attack if evil outsider, undead, or dragon; automatically bypasses DR; +4 deflection AC against target of smite)
lay on hands 2d6 6/day
Martial Flexibility (Ex): can use a move action to gain two combat feats or a swift action to gain one for 1 minute, 7/day


Oracle Spells (CL 10th, concentration +15; * = mystery/curse spell; +2 to concentration when casting defensively or in a grapple)
4th (4/day) - blessing of fervor, cure critical wounds, spiritual ally
3rd (6/day) - badger's ferocity, cure serious wounds, heroism*, prayer
2nd (7/day) - align weapon, cure moderate wounds, lesser restoration, levitate*, minor image*, spear of purity (DC 16), spiritual weapon*, weapon of awe
1st (7/day) — bless, comprehend languages, cure light wounds, deathwatch, enhanced diplomacy, protection from evil, unseen servant*
0 - create water, detect magic, ghost sound*, guidance, light, mage hand*, read magic, stabilize, vigor
In mnemonic vestment - blessing of the mole (3rd), daylight (3rd), dispel magic (3rd), invisibility purge (3rd)


Paladin Spells (CL 1st, concentration +5; +2 to concentration when casting defensively or in a grapple)
1st (1/day) - shield of fortification


Str 20, Dex 12, Con 14, Int 13, Wis 10, Cha 18
Base Atk +10/+5; CMB +15; CMD 26
Feats Additional Traits (Magical Knack + Planar Savant), Dilettante, Improved Initiative, Power Attack, Toughness, Warrior Priest, Weapon Focus (nodachi)
Skills (ACP -3) Acrobatics +1, Bluff +3, Climb +5, Diplomacy +19 (11), Disguise +3, Escape Artist +1, Intimidate +4, Knowledge (engineering, geography, local, nobility) +7 (4x 1), Knowledge (dungeoneering, nature) +8 (2x 2), Knowledge (history) +10 (4), Knowledge (planes) +14 (5), Knowledge (arcana, religion) +11 (5), Linguistics +7 (3), Perform +4, Ride +1, Sense Motive +4 (1), Spellcraft +12 (8), Stealth +1, Swim +5, Use Magic Device +7 (3)
Traits Deft Dodger, Magical Knack, Mind Over Matter, Planar Savant
Languages Common, Kelesh, Minkaian, Sylvan, Tien, Undercommon
Revelations Storm of Souls
SQ aura of courage, aura of good, channel positive energy (2d6), detect evil, divine health, martial flexibility, mercy (fatigued), oracle's curse (haunted), smite evil 2/day


On person +1 ghost touch nodachi (8 lbs.), mwk cold iron sickle, silversheen light mace, adamantine lucerne hammer, dart x6, alchemist's fire x2, backpack, ioun torch, peasant's outfit, wand of CLW (33 charges), +3 mithral fullplate, amulet of natural armor +1, ring of protection +3, cloak of resistance +1, belt of giant strength +2, acid flask, swarmbane clasp (taskussa, ei päällä), 6x holy water, oil of daylight, headband of alluring charisma +2, jingasa of the fortunate soldier, mnemonic vestment, shining wayfinder (slotted with pink rhomboid ioun stone), 2x potion of fly, first aid gloves
in mnemonic vestment scroll of dispel magic, scroll of blessing of the mole, scroll of invisibility purge, scroll of daylight
In backpack pathfinder's kit, parchment (20 sheets), inkpen, torch (3)
At lodge cold-weather outfit, courtier's outfit (with gems)
Immaterial 26578 gp
Vanities Fangwood Keep, Honorific, Silver Crusader
Encumbrance 58,5 lb. without backpack, 87,5 lb. with backpack (133 lb. light/266 lb. medium/400 lb. heavy)


Notes
- +2 to Charisma-based checks when dealing with dwarves from the Five Kings Mountains (boon from The Beggar's Pearl)
- +5 competence bonus to any single Knowledge (arcana) or Spellcraft check (must be declared before rolling, can attempt even with no skill ranks in skill, one use; boon from Evoking Day 4712 AR) (käytetty #5-03)
- +1 luck bonus on any saving throw against a dragon's breath weapon, 3 uses, max. 1/throw (boon from First Steps 3)
- +2 to Bluff, Diplomacy, Intimidate and Sense Motive checks made against goblins (boon from We Be Goblins!)
- may use one of the following as a spell-like ability once (CL = character level): aid, detect thoughts, lesser restoration, see invisibility (boon from Night March of Kalkamedes) (käytetty #3-26)
- Lantern Lodge faction change boon (activated 27.6.2013)
- +1 competence bonus to Diplomacy (Honorific prestige award)
- may treat fame as 2 points higher for purchase of one item, one use (boon from end of Season 4)
- +2 bonus on Charisma-based skill checks made to influence crusaders of Mendev (max. +3) (boon from #5-02, #5-13)
- combat boon: as an immediate action may reroll an attack roll before success is determined, second roll must be used, 2 uses (boon from Year of the Shadow Lodge)
- impressed the following dunderheads: Lady Dyrianna Avenstar, Lord Rothos Vastille, Scion Lord Kerkis Damaq, Lady Darchana Madinani, Grand Ambassador Dremdhet Salhar (#5-03)
- when adventuring in Varisia, can use any boon or vanity that requires one to be in Absalom (boon from #3-26)
- +4 circumstance bonus on Diplomacy and Intimidate checks when dealing with members of the Pathfinder Society of your level or lower (boon from #4-25)
- once per day as a swift action, +2 natural armor bonus for 1 minute (boon from #4-26)
- +1 circumstance bonus to Diplomacy with humanoids from Katheer (boon from #27)
- halve the cost of Silver Crusade faction vanities; reduce the fame requirement for the Silver Crusader vanity to 30 (boon from #5-13)
- access to following spells: burst with light, detect demon, righteous blood (boon from #5-13)
- +3 on Intimidate checks against evil clerics and antipaladins (Silver Crusade faction vanity)
- for one scenario, choose one: +5 to Diplomacy or Intimidate checks to influence Chelish nobles, government officials, or Hellknights in good standing; or a non-expendable, non-charged magic item worth no more than 8000 gp; one use (boon from #5-25)
- +2 to Bluff, Diplomacy and Intimidate checks against the people of Tian Xia and other Pathfinders (boon from RPT)


Itonokogirin suku on jo vuosisatojen ajan pitänyt yllä temppeliä Minkaissa. Suku uskottelee itselleen, että kyseinen temppeli esi-isille on merkittävä ja arvostettu paikallisen yhteisön keskuudessa. Totuus on kuitenkin hieman toinen: temppelin luona toki käydään rukoilemassa, mutta lahjoituksia se saa harvoin, koska kyläläiset hieman toivovat, että temppeli jossain vaiheessa muuttuisi täysin kannattamattomaksi ja hylättäisiin, jotta Itonokogirin suku poistuisi. Suvun naisia pidetään nimittäin kirottuina.

Omaksi harmikseen suvun tällä hetkellä ainoa naimaton nainen ja temppelin seuraavaksi ylläpitäjäksi lapsesta asti koulittu Arashi todella on kirottu, tai siltä tytöstä on aina tuntunut. Kädestä lasketut esineet eivät koskaan tunnu päätyvän siihen, mihin ne on tarkoitettu laskettavan, ja yleensäkin temppelin pienirtaimisto elää omaa elämäänsä ja vaeltelee temppelissä mitä oudoimpiin paikkoihin - yleensä juuri siksi, että Arashi on niihin koskenut. Piirre huomattiin jo varhain. Arashi oli vasta syntynyt, kun huomattiin sukulinjassa pitkään olleen, suunnattoman arvokkaan nodachin kadonneen. Asetta ei etsinnöistä huolimatta koskaan löytynyt, ja tämän katoamisen varjossa tyttö joutui kasvamaan tuskallisen tietoisena asiasta.

Huono onni huipentui Arashin ollessa nipin napin kuusitoistavuotias: koko temppeli paloi toistaiseksi tuntemattomasta syystä poroksi, ja epäonninen nuorimmainen sai syyt niskoilleen kirouksensa vuoksi. Ahdistunut tyttö rukoili temppelin luona esi-isiltään anteeksipyyntöä - ja oman oletuksensa mukaan saikin sen, tosin hieman eriskummallisesti. Suvun nodachi palasi, mutta ei fyysisessä olomuodossaan, vaan henkiaseena, jonka vain Arashi pystyi kutsumaan ja kantamaan. Kohtalonsa kirottuna oraakkelina hyväksyen tyttö pakkasi vähät tavaransa ja lähti kohti Sisämerta, tietäen, ettei kodittomana vaeltavaa temppelipalvelijatarta katsottaisi hyvällä kauempana, ja kotikylän väki oli aivan liian tietoista tytön kirouksesta auttaakseen. Suvun pyhätön kohtalo painaa päällimmäisenä vaeltajan mieltä, ja hänen tavoitteenaan onkin saada kasaan tarpeeksi rahaa temppelin uudelleenrakentamiseen.

Päästyään Lyhtyloosin "suosiollisella" avustuksella Arashi liittyi heidän ehdotuksestaan tiennäyttäjiin, yrittäen pitää kirouksensa merkit piilossa. Silmiinpistävän minkailaisesti pukeutuva neito kantaa yleensä aseenaan vain sirppiä, mutta hädän tullen kutsuu esi-isiensä aseen ja käy taisteluun, häivyttäen miekan heti taistelun laannuttua ja kieltäytyen kommentoimasta asetta millään lailla. Persoonallisuudeltaan Arashi on hitaasti lämpenevä ja muodollinen, ajoittain tyly, kyyninen ja äksykin, mutta osaa arvostaa eri asioissa taitavia yksilöitä. Diplomaattisissa tilanteissa hän on ylitseampuvan kohtelias, mutta hyvin etäisellä ja muodollisella tavalla, tavoitellen hienostunutta asennetta ja yleensä epäonnistuen dramaattisesti. Tien-minin kielellä myrskyä tarkoittavan nimen ei kenties ollut tarkoitus olla aivan tällä tavalla enteellinen. Lisäksi toisiin ihmisiin hieman heikosti luottavalla nuorella naisella on taipumus seurata mieluummin lain kirjainta kuin sen henkeä, pitäen hyvän ja pahan käsitteitä jotenkin irrelevantteina, jos saatavilla on muinaisten sukupolvien hyväksi toteama lakijärjestelmä.

Seikkailtuaan tovin Lyhtyloosin riveissä vastikään Amara Lin nimittämä Sisar Arashi koki olonsa melko eksyneeksi kyseisen faktion poistuessa Sisämeren aktiivisten toimijoiden joukossa. Hän päätyi kysäisemään Hopearistiretkeltä, olisiko heidän riveissään paikkaa lainkuuliaiselle nuorelle naiselle. Ollysta Zadrian päätti hyväksyä hänet mukaan ikään kuin kokelaaksi, ja Arashi odottaakin nyt seuraavaa tehtäväänsä tavallista suuremmat paineet onnistumisesta harteillaan. Toistaiseksi hän ei ole erityisen vakuuttunut yhteensopivuudestaan hyvyyden joukkojen kanssa, mutta on alkanut haeskella esi-isiltään johdatusta myös kyseiseen suuntaan.

Fluffy Information
Age 22
Hair Black, straight, blunt bangs, long with two shoulder-length sections on both sides in front
Eyes Black-brown
Height 5'3"/160 cm
Weight 151 lbs./69 kg
Deity Shizuru
Homeland Honnouji, Oda Province, Minkai

Shit let's weeb: 糸鋸嵐

Skenaariot

 1. 17.11.2012 #37: The Beggar's Pearl
 2. 2.5.2013 First Steps, Part III: A Vision of Betrayal
 3. 7.5.2013 Pathfinder Module: We Be Goblins!
 4. 8.5.2013 #4-18: The Veteran's Vault
 5. 28.5.2013 #4-19: The Night March of Kalkamedes
 6. 6.6.2013 #29: The Devil We Know I - Shipyard Rats (GM reward)
 7. 13.6.2013 #30: The Devil We Know II - Cassomir's Locker (GM reward)
 8. 20.6.2013 #41: The Devil We Know III - The Crypt of Fools (GM reward)
 9. 26.6.2013 #4-21: Way of the Kirin
 10. 20.10.2012 #4–05: The Sanos Abduction (pregen chronicle)
 11. 27.6.2013 #48: The Devil We Know IV - Rules of the Swift (GM reward)
 12. 6.7.2013 Pathfinder Module: Fangwood Keep
 13. 18.6.2013 #4-17: Tower of the Ironwood Watch (GM reward)
 14. 23.8.2013 #5-02: The Wardstone Patrol
 15. 15.9.2013 Pathfinder Society Special: Year of the Shadow Lodge
 16. 20.10.2013 #5-03: The Hellknight's Feast
 17. 22.9.2013 #2-11: Below the Silver Tarn (GM reward)
 18. 10.11.2013 #56: The Jester's Fraud
 19. 4.12.2013 #3-26: Portal of the Sacred Rune
 20. 1.1.2014 #32: Drow of the Darklands Pyramid
 21. 12.1.2014 #4-25: Glories of the Past III - The Secrets Stones Keep
 22. 16.1.2014 #4-26: The Waking Rune (GM reward)
 23. 18.3.2014 #27: Our Lady of Silver
 24. 3.4.2014 #5-13: Weapon in the Rift
 25. 3.5.2014 #5-17: Fate of the Fiend
 26. 8.7.2014 #2-16: The Flesh Collector
 27. 21.8.2014 #5-25: Vengeance at Sundered Crag
 28. 10.9.2014 #4-20: Words of the Ancients
 29. 6.1.2015 Pathfinder Module: The Ruby Phoenix Tournament

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped