Male Half-Orc Slayer 7 / Horizon Walker 10
Neutral Medium Humanoid(Half-Orc)
Player Swyrlyn


Init +4 / +16 underground / +6 astral plane / +6 ethereal plane / +6 plains / +6 swamp / +6 urban / +6 water +2 all others (+3 dex, +1 competence)
Senses Perception +30/+46 underground /+4 Astral plane, swamp, plains, water urban & ethereal +2 others (+3 vs traps), Darkvision 120 ft, Trap Spotter


AC 37, touch 18, flat-footed 34; (+3 dex, +11 armor, +1 trait, +6 shield, +3 deflection, +2 natural armor, +1 insight)
AC+Buffit + Barkskin 40 + haste 41 + CE -5/+5 + Defensive -4/+3
HP 215 (15d10 (10+10+5+8+9+5+9+9+8+4+6+6+7+8+10+6+9) + 85 con + 1 fcb)
Fort +21 (con +5, class +10, resistance +5, luck +1)
Refl +18 (dex +3, class +9, resistance +5, luck +1)
Will +17 (wis +4, class +5 resistance +5, luck +1, feat +2)
Special Defences: +2 AC vs traps, +2 reflex vs traps, Feather Fall, Blind Fight, Evasion


Speed 40ft, with armor 40ft
2-handed Melee +5 Adamantine Longsword +32/+27/+22/+17 1d8+18 (S-17-20/x2) Studied Target (+2/+2) Sneak Attack + 2d6
2-handed Melee Power Attack +5 Adamantine Longsword +27/+22/+17/+12 1d8+33 (S-17-20/x2) Studied Target (+2/+2) Sneak Attack + 2d6
2-handed Melee Power Attack with Studied +5 Adamantine Longsword +29/+24/+19/+14 1d8+35 (S-17-20/x2) Sneak Attack + 2d6
2-handed Melee Power Attack with Studied + Heroism +5 Adamantine Longsword +31/+26/+21/+16 1d8+34 (S-17-20/x2) Sneak Attack + 2d6
2-handed Melee Power Attack with Studied + Heroism + Haste +5 Adamantine Longsword +32/+32/+27/+22/+17 1d8+35 (S-17-20/x2) Sneak Attack + 2d6
2-handed Melee Power Attack with Studied + Heroism + Haste + Dim.Savant +5 Adamantine Longsword +34/+34/+29/+24/+19 1d8+35 (S-17-20/x2) Sneak Attack + 2d6
1-handed Melee +5 Adamantine Longsword +32/+27/+22/+17 1d8+14 (S-17-20/x2) Studied Target (+2/+2) Sneak Attack + 2d6
1-handed Melee+Power Attack +5 Adamantine Longsword +27/+22/+17/+12 1d8+24 (S-17-20/x2) Studied Target (+2/+2) Sneak Attack + 2d6
1-handed Melee+Power Attack with Studied +5 Adamantine Longsword +29/+24/+19/+14 1d8+26 (S-17-20/x2) Sneak Attack + 2d6
Other possibility: Spine Flail (+2 flail, on crit fort 15 save or blind) - toimii reach ja lähiaseena (S-/x2)


Ranged +3 Adaptive Darkwood Composite Longbow +24/+19/+14/+9 1d8+12 (20/x3) Studied Target (+2/+2) Sneak Attack + 2d6 PBS +1/+1
Ranged + Deadly Aim +3 Adaptive Darkwood Composite Longbow +19/+14/+9/+4 1d8+22 (20/x3) Studied Target (+2/+2) Sneak Attack + 2d6 PBS +1/+1
Ranged + Deadly + Rapid Shot +3 Adaptive Darkwood Composite Longbow +17/+17/+12/+7/+2 1d8+22 (20/x3) Studied Target (+2/+2) Sneak Attack + 2d6 PBS +1/+1
Ranged + Deadly + Rapid + Studied +3 Adaptive Darkwood Composite Longbow +19/+19/+14/+9/+4 1d8+24 (20/x3) Sneak Attack + 2d6 PBS +1/+1
Ranged + Deadly + Rapid + Studied + Heroism +3 Adaptive Darkwood Composite Longbow +21/+21/+16/+11/+6 1d8+24 (20/x3) Sneak Attack + 2d6 PBS +1/+1
Ranged + Deadly + Rapid + Studied + Heroism + Haste +3 Adaptive Darkwood Composite Longbow +22/+22/+22/+17/+12/+7 1d8+24 (20/x3) Sneak Attack + 2d6 PBS +1/+1

  • Special Attacks:

The horizon walker gains a +1 competence bonus on attack and damage rolls against outsiders. Haste 10 rounds per day.


Spell-like Abilities:

  • Dimension Door: 7/day CL 16

Str 28 (18+6) , Dex 16 (14+2), Con 20 (14+6), Int 14 (11+1+2), Wis 20 (14+6), Cha 11
Base Atk +17/+12/+7; CMB +27; CMD 46
Feats

  • 1: Quick Draw (Feat), Endurance (Race), Power attack (Campaign), Deadly Aim (Campaign)
  • 3: Extra Slayer talent (Feat) - Trap spotter
  • 4: Rapid Shot Ranger Combat Style- Archery (Slayer Talent),
  • 5: Point-Blank Shot (Feat)
  • 6: Precise Shot (Slayer Talent), Improved Precise Shot(Slayer Talent)
  • 7: Iron Will
  • 9: Dimensional Agility
  • 11. Dimensional Assault, Blind Fight (Horizon Walker-Underground bonus)
  • 13. Dimensional Dervish
  • 15. Dimensional Savant
  • 17. Improved Critical (Longsword)

Skills acp: 1; total skill ranks: 119

  • Acrobaticsc (3) +11 (Competence +2)
  • Appraise +0
  • Bluffc +0
  • Climbc (1) + 14 (Competence +2, Circumstance +2)
  • Craftc Fletcher (1) +5
  • Diplomacyc (1) +4
  • Disable devicec (17) +28 (MW thieves tools +2, +3 Trapfinding)
  • Disguisec (1) +4
  • Escape artist
  • Fly +2
  • Handle animalc (1) +4
  • Healc (1) + 7
  • Intimidatec +0
  • Knowledge(arcana) (1) +3
  • Knowledge(dungeoneering)c (13) +18
  • Knowledge(engineering) (1) +3
  • Knowledge(geography)c(17) +23 / + 16 Underground
  • Knowledge(history) (1) +3
  • Knowledge(local)c (1) +6
  • Knowledge(nature)c (1) +6
  • Knowledge(nobility)
  • Knowledge(planes)c (1) +6
  • Knowledge(religion) (1) +6
  • Linguisticsc (1) +6
  • Perceptionc (17) +30/+46 Underground (+3 vs traps, +5 competence)
  • Perform +0
  • Professionc +1
  • Ridec +2 (1) +8
  • Sense motivec (3) +11
  • Sleight of hand
  • Spellcraft
  • Stealthc (17) +23 +16 underground
  • Survivalc (17) +25 / 33 track (+3 track, + 5 competence bonus on tracking) +12 underground
  • Swimc (1) +10
  • Use magic device (17) +17 (int-ioun stone)

Traits: Defender of the Society, Vigilant eyes, strong arms0
Languages: Common, Orc, Thassilonian, Elven
RSQ Orc Blood, Weapon Familiarity, Sacred Tattoo, Shaman's apprentice, Darkvision
SQ Studied target (+2/+2) +2 Bluff, Knowledge, Perception, Sense Motive, and Survival vs target, track +2 survival, Stalker (Studied to Intimidate, Disguise &Stealth)
Slayer Talents: Trapfinding, Trap Spotter, Ranger Combat Style (Archery - Rapid Shot), Ranger Combat Style (Archery - Imp. Precise Shot, Combat Trick (Precise Shot)
Favored Terrains: Underground +6, Astral Plane +4, Plains +4, Swamp +4, Ethereal Plane +4, Water +4. others +2
Terrain Mastery

  • Astral Plane: The horizon walker's fly speed increases by +30 feet on planes with no gravity or subjective gravity
  • Underground: Gain Blind-Fight Feat
  • Plains: Movement not reduced by wearing medium armor or having medium load.
  • Ethereal Plane: The horizon walker ignores the 20% concealment miss chance from fog and mist, and treats total concealment from these sources as concealment

Terrain Dominance:

  • Astral Plane: The horizon walker gains a +1 competence bonus on attack and damage rolls against outsiders. He gains dimension door as a spell-like ability a number of times per day equal to 3 + the character’s Wisdom modifier (caster level equal to the character’s level).
  • Underground: Darkvision increases to 120 ft
  • Plains: 10 extra movement speed

On person: Explorer's Outfit[8], Sap [2], +3 Adaptive Darkwood Composite Longbow (+3 Str) [1,5], Cold Iron Dagger[1], +5 Longsword [4], Efficient Quiver [2] Second Story Harness [3], Mw Thieves tools [2], Heavy Mace [8], +5 Mithral breastplate[15], +2 Cold Iron Ranseur [12], Cold Iron Arrows (200), Blunt Arrows (20), Silver Arrows (20),Alchemist Fire [1], Acid Flask [1], Durable Adamantine Arrows (30), +1 ghost touch heavy mace, 7* +1 Undead Bane Arrows
In Bag of holding type II: Pathfinder's Kit[22], crowbar [5], Grappling hook with 50 ft silk rope [9], Climber's Kit [5], Cold Iron for arrows [10], CLW-Wand (50)
Wealth 35gp, 38 Prestige / 40 Fame
Mule:
Potions/Oils:
Scrolls:
Wands:
Miscs: Manual of Gainful Exercise +3
Ioun Stones: Cracked Pale Green Prism, Deep Red Sphere, Dusty Rose Prism in wayfinder., Scarlet and Blue Sphere (UMD)
Encumbrance 83,5 lb. without backpack (173/346/520), lb. with backpack


Wondrous Items

  • Head
  • Headband Headband of Inspired Wisdom +4
  • Face/Eyes Lenses of Detection
  • Neck Amulet of Natural Armor +2
  • Shoulders Cloak of Resistance +5
  • Chest
  • Body
  • Armor +5 Mithral Breastplate, +5 mithral light steel quickdraw shield
  • Belt Belt of Physical Might +6 (Str&Con)
  • Wrist
  • Hand
  • Ring Ring of Evasion - Ring of Feather Falling as other choice
  • Ring Ring of protection +3
  • Feet Boots of Speed

Notes

  • 0 Your ever alert persona seeps to aid your companions. Once per day as an ally is being surprised in your presence, you may add your strength modifier to the ally's AC or saving throw. This is not an action and you may use this ability while flat-footed.
  • 1 Dusty Rose Prism in wayfinder, Scarlet and Blue Sphere (KN History) - pois shardien myötä
  • 2

Things to buy


Tulevaisuus

Stattinostot: 4-tasolla wisdom, 8-tasolla str, 12-tasolla str, 16 -tasolla str


Tharag on ollut pienestä pitäen melko isokokoinen ja tästä syystä hänet on monesti luokiteltu stereotyyppiseksi isoksi ja tyhmäksi puoliörkiksi. Tharag on kuitenkin ollut melko nopea oppimaan asioita pienestä pitäen ja häntä oli melkein mahdotonta saada pidettyä erossa kirjoista, joissa oli tarinoita sankareista tai muista maailman matkaajista. Tharagin sukulaisten mielestä hänessä oli potentiaalia shamaaniksi, joten hänet lähetettiin teini-iän kynnyksellä shamaanin oppiin keskelle karua luontoa. Tharag ei paljoa kerro shamaanin opetuksista ja elinoloista, mutta sen verran hänestä saa irti, että ilmeisen karua ja tympeää kyseinen opiskelu oli. Muutaman vuoden opintojen jälkeen kävi kuitenkin selväksi, että vaikka Tharag selviytyi hyvin luonnossa ja oli tarkkaavainen oppilas, niin hän ei pystynyt käyttämään taikavoimia tai saamaan yhteyttä henkiin, joten hänet lähetettiin takaisin heimonsa pariin.

Erämaassa vietettyjen vuosien jälkeen Tharagilla oli kuitenkin muita suunnitelmia ja hän päättikin suunnata kohti suurempia kaupunkeja toivoen löytävänsä niistä jotain mihin kohdistaa tarmonsa kunnolla. Matkalla kohti Absalomia Tharag työskenteli apulaisena laivalla maksaakseen kyytinsä kaupunkiin. Laivalle sattui tulemaan matkan varrella muutama tiennäyttäjä, jotka kertoivat matkan aikana Tharagille tarinoita siitä missä kaikkialla he olivat käyneet ja mitä kaikkea he olivat löytäneet tehdessään tehtäviä järjestölle. Loppumatkasta tiennäyttäjät ehdottivat Tharagilla, että hän hakeutuisi järjestöön koulutukseen, jos häntäkin kiinnostaisi päästä kokemaan samanlaisia asioita. Absalomiin päästyään hän päätti noudattaa saamaansa ehdotusta, koska se vaikutti mahdollisuudelta päästä osaksi seikkailuja, joita hän oli ihannoinut koko ikänsä. Saadessaan kutsun lähteä Magnimariin oli Tharag innoissaan, koska tästä olisi selkeästi alkamassa uusi luku hänen elämässään.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped